Utvecklingsledare

Website Svenskt Vatten

Rollen som utvecklingsledare

Arbetsuppgifterna som utvecklingsledare innebär att direkt under VD ansvara för Svenskt Vattens utvecklingsverksamhet. Svenskt Vatten Utveckling som är de kommunala VA-verkens utvecklingsorgan omsätter årligen ca 20 miljoner kronor.

Arbetet ska bidra till att nå Svenskt Vattens effektmål, men med ett särskilt fokus på målet att VA-organisationernas kompetens och innovativa förmåga utvecklas och säkras långsiktigt. Under detta effektmål finns följande verksamhetsmål och som Utvecklingsledaren har ett särskilt ansvar för (se även Svenskt Vattens verksamhetsstrategi och verksamhetsplan)

  • Medel som avsätts för FoU inom vattentjänstområdet i Sverige ska öka. Svenskt deltagande i internationella forskningsprogram ska stärkas.
  • Forskningsresultat ska få genomslag och FoU finansierad av SVU ska komma till nytta
  • VA-kompetens på svenska högskolor säkras genom fortsatt satsning på Högskoleprogrammen (”klustren”)
  • Stärka internationellt kunskaps- och erfarenhetsutbyte avseende forskning, utveckling och utbildning genom stärkt och ökat svenskt deltagande i IWA (the International Water Association)

I arbetsuppgifterna ingår att ansvara för Svenskt Vattens utvecklingsverksamhet. I detta ingår att bereda och föredra ärenden i Svenskt Vattens Utvecklingskommitté inför beslut om bidrag. Vidare ingår att aktivt följa upp våra utvecklingsprojekt avseende resultat, kostnader, kunskapsspridning och marknadsföring.

En viktig del av arbetet består i att verka för att FoU inom VA-området stärks genom att samverka med andra finansiärer och organisationer som arbetar med frågor som har betydelse för utveckling av VA i Sverige. Detta innebär även ett engagemang på europeisk nivå då en betydande andel den möjliga finansieringen kommer från europeiska forsknings- och innovationsprogram. Detta arbete bör så långt möjligt vara proaktivt och Svenskt Vatten bör finnas med i dialogen i tidiga skeden.

Vem är du?

Du som söker tjänsten bör ha relevant utbildning på högskolenivå, helst disputerad. Du bör ha omfattande kunskaper om VA-tekniska ämnen och bred erfarenhet från VA-området. Erfarenhet av projektadministration är viktigt och erfarenheter från eget forsknings- eller utvecklingsarbete är en merit. God förståelse för de kommunala VA-organisationernas situation och behov är en förutsättning liksom goda insikter om villkoren för forskningsinstitut och lärosäten. Du bör ha goda kunskaper i engelska.

Som person är du nyfiken, utåtriktad, strukturerad och med en tydlig vilja att kommunicera. Du bör ha förmåga att starta och utveckla samarbeten med såväl kollegor som med externa kontakter som högskolor och statliga forsknings-organisationer. Utvecklingsledaren behöver vara nätverkande, drivande, omvärldsorienterad och ha en god förmåga att finna synergier och se möjligheter.

Tjänsten och ansökan

Det här är ett viktigt jobb där du arbetar för att Sverige ska ha friskt dricksvatten, rena sjöar och hav samt tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster.

Vårt trevliga och moderna kontor är beläget vid Alviks Strand i Stockholm.

I denna rekrytering samarbetar Svenskt Vatten med Compass. För mer information om tjänsten, kontakta ansvarig konsult Jens Holmberg på jens.holmberg@compass.se eller 070 377 06 20. Vi arbetar löpande med rekryteringen så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Om företaget

Svenskt Vatten är branschorganisationen för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag – VA-organisationerna. Svenskt Vattens vision är att Sverige ska ha friskt dricksvatten, rena sjöar och hav och tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster. I syfte att nå visionen ska branschorganisationen med sin spetskompetens aktivt företräda och vinna gehör för medlemmarnas intressen i nationella och internationella sammanhang samt bidra till medlemmarnas utveckling.

VA-organisationerna:

  • Levererar dricksvatten till över 8 miljoner kunder.
  • Tar ett totalt producentansvar och omhändertar restprodukten 2000 miljoner kubik-meter avloppsvatten per år.
  • Ansvarar för anläggningstillgångar som motsvarar ett nuanskaffningsvärde på 700 miljarder kronor.