Senior Legal Counsel

 • All
 • Norway/Oslo
 • Posted 12 months ago
 • Applications have closed

Website BNP Paribas Cardif

BNP Paribas Cardif er forsikringsvirksomheten i den franske banken BNP Paribas, en av Europas ledende banker. BNP Paribas Cardif driver i dag virksomhet i 35 land og har ca.100 millioner forsikringstagere.

BNP Paribas Cardif Nordic AB har drevet virksomhet i det skandinaviske markedet siden år 2000 og er morselskap til de to forsikringsselskapene BNP Paribas Cardif Forsikring AB og BNP Paribas Cardif Livsforsikring AB, med filialer i Norge og Danmark. Forsikringsselskapet bedriver også grenseoverskridende virksomhet i Finland. BNP Paribas Cardif Nordic AB med datterselskap har i dag ca. 110 medarbeidere i Sverige, Norge og Danmark og vokser kontinuerlig for å kunne imøtekomme våre samarbeidspartneres behov.

BNP Paribas Cardif tilbyder en lang rekke produkter. Vi designer skreddersydde forsikringsløsninger innenfor personforsikring, og de inneholder blant annet låne- og betalingsforsikring samt ID-tyveriforsikring. For mer informasjon, se www.bnpparibascardif.no og www.bnpparibascardif.com

Senior Legal Counsel

 

Det skal ansettes en jurist med ekspertise innen forsikringsrett til en nyopprettet stilling ved kontoret i Oslo.

Vår nye jurist skal fatte beslutninger relatert til forsikringsjuridiske saker som angår den norske delen av BNP Paribas Cardif, samt være ansvarlig for validering og kvalitetssikring av alle avtaler overfor BNP Paribas Cardifs partnere.

Stillingsinnehaver vil jobbe tett både med det juridiske miljøet i Gøteborg og den norske organisasjonen. Stilling rapporterer til Head of legal i Gøteborg.

Du vil være ansvarlig for tolkning og anvendelse av forsikringsjussen i Norge. Samtidig skal du sørge for at de aktuelle lovbestemmelser knyttet til BNP Paribas Cardifs produkter innen personforsikring som til enhver tid tilbys i det norske markedet blir etterlevd.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Utarbeide og kvalitetssikre alle avtaler som skal inngås med nye partnere
 • Oppdatere og fornye avtaler med eksisterende partnere
 • Bidra med juridisk støttet ifm. utvikling og endring av forsikringsprodukter
 • Bidra med juridisk støtte til skadeavdelingen (oppgjørsavdelingen)
 • Bistå juridisk avdeling i BNP i forsikringslovspørsmål vedrørende avtaler med partnere
 • Være faglig rådgiver internt i forsikringslovspørsmål og holde deg oppdatert på disse
 • Utarbeide eller bistå juridisk avdeling ifm. utforming av service- og leverandøravtaler
 • Kvalitetssikre forsikringsvilkår, forkjøpsinformasjon, forsikringsbevis, telemarketing manuskript mv.
 • Ha ansvar for behandling av tvister og saker hos FinKN (Finansklagenemda) osv. i Norge.
 • Ha ansvar for kontakt med eksterne samarbeidspartnere ifm. forsikringslovspørsmål
 • Holde deg oppdatert på relevant lovgivning i Norge

Utdanning og erfaring;

 • Utdannet cand jur/master i rettsvitenskap
 • Inngående kunnskaper om avtalerett og forsikringsjus
 • Minimum 5 års erfaring med forsikringsjus og vilkårspraksis
 • Det er en fordel med erfaring fra erstatningsrett og allmenn forretningsjus
 • Du må beherske norsk og engelsk flytende, både skriftlig og muntlig

Vi søker en person som har stor faglig tyngde og er analytisk, strukturert, fleksibel og nyskapende. Du er en som det er lett å samarbeide med og har høy arbeidsmoral. Det er viktig at du har godt humør, en positiv grunnholdning og at du har høy integritet og er en robust som person som trives med en hektisk arbeidshverdag. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

BNP Paribas Cardif tilbyr et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø samt konkurransedyktige betingelser.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Jonny Arnesen på tlf. 924 96 992. Send din søknad og CV ved å klikke «søk her», snarest og innen 19. mars 2018.