Projektchef

Region Hovedstaden, Center For Ejendomme

Har du engagementet og erfaringen til at stå i spidsen for byggeriet af det mest spændende danske hospitalsbyggeri?

I denne stilling ved Region Hovedstaden, Center for Ejendomme (CEJ) vil du blandt andet blive ansvarlig for byggeriet af Regionens unikke, ”Nyt Hospital Bispebjerg” (NHB). Et enestående byggeri, der omfatter det nye Akuthus på 75.500 m2.

Plan og Byg, der er en del af CEJ, varetager Region Hovedstadens byggeprojekter, fra den indledende idefase til indflytning, og da Regionen står overfor en del større byggerier med blandt andet ”Nyt Hospital Bispebjerg” i spidsen, søger Plan og Byg en projektchef til at stå i spidsen for dette projekt. Den nye projektchef skal udover at varetage byggeriet af ”Nyt Hospital Bispebjerg”, også spille en aktiv rolle i etablering og udvikling af Region Hovedstadens bygherrerolle samt Regionens fremtidige store byggeprojekter.

Visionen for ”Nyt Hospital Bispebjerg” er ambitiøs! Projektet, der skal samle Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og være rammen om fremtidens hospitalsvæsen, bliver et af de mest komplekse og krævende og dermed mest spændende, af danske hospitalsbyggerier. NHB bliver et nyt type hospital, der har Akutmodtagelsen som sit omdrejningspunkt og med en arkitektur der understøtter lindring og helbredelse, hvor faktorer som lys, lyd/støj udsigt/udsyn, farver og kunst skal påvirke patienter og medarbejdere.

-//-

Sammen med dit team af 20 motiverede medarbejdere udgør I Plan og Byg’s projektsektion NHB, der bygger på stor faglighed, ansvarlighed, vidensdeling, samarbejde og et rigtig godt arbejdsmiljø.

Du vil som projektchef få ansvar for, at sikre veltilrettelagte processer, der holder tidsplanen, budgetter og den forventede kvalitet i alle involverede projekter. Til dette bidrager du med din faglige indsigt og viden.

Opgaven er stor og udfordrende og vil bl.a. omfatte følgende ansvarsområder og arbejdsopgaver:

  • At sikre, at alle NHB projektfaser, der forventes afsluttet i 2025 lever op til alle forudsætninger, herunder pris, tid og kvalitet inden for de givne rammer.
  • At agere som Region Hovedstadens bygherre i alle møder med entreprenører, myndigheder, rådgivere, leverandører og interessenter.
  • At opsætte og drive samarbejdsfora med hospitalerne på både strategisk og operationelt niveau, ligesom du skal være med til at udvikle samarbejdet med kontraktparter og eksterne aktører.
  • Sammen med resten af Plan og Bygs chefgruppe være med til at opbygge en professionel bygherreorganisation med samling og nytænkning af Region Hovedstadens bygherrerolle.
  • Personaleledelse – herunder udvikle og motivere, teamets medarbejdere.

Du har således et selvstændigt ansvar for store spændende projekter og vil organisatorisk referere til enhedschef Mette Odgaard Mylin.

Du er professionel, engageret og erfaren……
Med en byggefaglig ingeniør- eller arkitektmæssig baggrund har du været mindst 15 år i byggebranchen og gerne i en bygherrerolle.  Du har brancheforståelse og indsigt i entreprise- og leverandørmarkedet, leveringsbetingelser og aftalevilkår.

Ideelt set har du i en årrække arbejdet som projektchef eller bygherrerådgiver og gerne fra en tilsvarende ledet organisation, hvor du har bevist, at du kan manøvrere på en kompleks arbejdsplads med mange forskellige interessenter.

Du kan sagtens arbejde selvstændigt, og gør det systematisk og vedholdende. Samtidig erkender du værdien af godt team-work – internt med dine kolleger og eksternt sammen med rådgivere, entreprenører, leverandører etc.

Du er robust, fremstår tillidsvækkende og er i god balance med dig selv. Du er kendt for at have en positiv gennemslagskraft via din direkte og positive kommunikation, men også ved at vise handlekraft når det er påkrævet.

Stort ansvar og selvstændighed i et inspirerende miljø.
Center for Ejendomme vil tilbyde dig et indflydelsesrigt og meget selvstændigt job i et miljø præget af motiverede kolleger med en udpræget team-spirit og hvor tonen er frisk og direkte.

Rekrutteringen sker i samarbejde med konsulentfirmaet Compass Human Resources Group A/S. Ønsker du flere informationer om stillingen, er du velkommen til at kontakte Ulrik Halberg på 30 55 86 16. Alle henvendelser behandles fortroligt. Er du interesseret, så søg snarest muligt, via vores hjemmeside www.compasshrg.com og vedhæft dit CV, helst som en word-fil.

 Virksomhed
Center For ejendomme er et nyoprettet koncerncenter i Region Hovedstaden, som siden januar 2017 har varetaget Regionens ejendomsportefølje på ca. 2 mio. kvadratmeter. Sammen vil CEJ skabe, drive og optimere de fysiske rammer for Region Hovedstadens hospitaler, virksomheder og centre samt stå for relaterede ejendomsservices.  CEJ er med til at sikre optimale fysiske rammer for regionens 40.000 ansatte og for de patienter, der skal føle sig” ventet og velkommen”, overalt hvor de kommer på regionens matrikler.

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt
Arbejdssted: København
Reference: 1823.223
Virksomhed: Region Hovedstaden, Center For Ejendomme

Kontakt: