Kommundirektör

Website Huddinge kommun

Huddinges kommundirektör tar nu steget vidare och blir ny stadsdirektör Stockholms stad.

Vi söker därför vår nya

Kommundirektör

Din roll

Kärnan i uppdraget är att arbeta för att nå vår vision om ”Huddinge – en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i”. Huddinge har fantastiska möjligheter, men också utmaningar. Huddinge är en kommun i stark utveckling och befinner sig i en expansiv fas med ett omfattande bostadsbyggande. Exempel på andra spännande utmaningar är behovet av en ny och förbättrad infrastruktur, en utökad kommunal service, effektivisering i verksamheterna i kombination med ökad kvalitet, kompetensförsörjning, fortsatt digitalisering, god miljö och strävan för att uppnå ett välmående näringsliv.

Kommundirektören rapporterar till kommunstyrelsen som under kommunfullmäktige är Huddinge kommuns ledande politiska organ med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommundirektören ska på kommunstyrelsens uppdrag leda, styra och stödja de övriga förvaltningarna så att hela kommunen drivs effektivt och ändamålsenligt.

Som kommundirektör i Huddinge leder du tjänstemannaorganisationen och dess fortsatta utvecklingsarbete. I rollen säkerställer du att strategiska planer genomförs och får önskvärd effekt i våra verksamheter. Viktiga övergripande frågor är bland annat vidareutvecklingen av våra regionala stadskärnor Flemingsberg och Kungens kurva, styrningen av de bolag som kommunen har intressen i, infrastrukturfrågor i stort samt ledning och styrning av den kommunala verksamheten som helhet.

Du leder och styr genom kommunens ledningsgrupp som består av direktörerna för respektive fackförvaltning och stödfunktionerna på kommunstyrelsens förvaltning som representerar HR, IT och kommunikation, administration, ekonomi samt samhällsbyggnad. I ledningsgruppen ingår också vd för Huge Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB.

Vi söker

Du är redan idag en erfaren ledare för en större organisation där kraven på utveckling och förbättringsarbete är höga. Du har uppnått goda resultat och har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
I ditt ledarskap tydliggör du mål och förväntningar och strävar efter att vara en förebild för dina medarbetare.
Du har ett gediget samhällsintresse och är redo att visa ett stort engagemang för våra invånare, besökare och företagare. Akademisk utbildning är ett plus men inte ett krav. Som person tycker du om att möta människor, är kommunikativ, öppen och intresserad. Du drivs av utmaningar och är resultatorienterad. Du arbetar för att implementera Huddinges kärnvärden om mod, driv, mångfald och omtänksamhet i hela organisationen.

Det här är en unik möjlighet för dig som vill leda en av Sveriges stora kommuner in i framtiden.

För eventuella frågor eller för att inleda en dialog; kontakta gärna vår externa konsult Bo Bengtsson på Compass, 0709-713 550 bo.bengtsson@compass.se. Om du vill söka tjänsten, klicka på länken nedan. Vi intervjuar löpande men vill ha din ansökan senast 6/12 2018.

Huddinge kommun

Huddinge är landets 14:e största kommun och Stockholms läns näst största med drygt 111 000 invånare. Huddinge är en snabbt växande kommun med tydliga visioner och ambitiösa mål för framtiden. 2017 utsågs Huddinge till årets tillväxtkommun. Vi planerar för 20 000 nya bostäder de kommande åren. Huddinges geografiska läge är utmärkt med närhet till Stockholm samtidigt som vi är en prisbelönt naturkommun. Huddinge är hemvist för 18 000 studenter och är en av Sveriges snabbast växande studentstäder. I Flemingsberg finns inte mindre än fyra akademiska lärosäten. Som ledare för kommunens 700 engagerade medarbetare är du en viktig samhällsbyggare som tillsammans med oss gör Huddinge till en av de mest populära kommunerna att bo, arbeta och besöka. Läs gärna mer på www.huddinge.se.