Finanssjef

 • All
 • Norway/Oslo
 • Posted 1 year ago
 • Applications have closed

Höegh Eiendom

Höegh Eiendom er et familieeiet eiendomsselskap som utvikler, eier og forvalter i Oslo sentrum og i det sentrale østlandsområdet. Selskapet forvalter bebygde eiendommer på totalt 400.000 kvm med en årlig leieverdi på 380 MNOK. Selskapet har tre store stedsutviklingsprosjekter på Hasle i Oslo, Moss og Ski. Dette tilsvarer ca. 800 mål ubebygde tomter for utvikling til handel, logistikk, næring og boliger. Höegh Eiendom har 45 ansatte fordelt på hovedkontoret i Parkveien og regionskontorer på Hasle, Ski og Moss.

www.hoegheiendom.no

Finanssjef

Finansiering – Bankkontakt – Presentasjoner

Høegh Eiendom søker en faglig sterk finanssjef med god forretningsforståelse og høy kompetanse i bruk av Excel og PowerPoint.

Du er utdannet siviløkonom eller tilsvarende med minimum 4 års erfaring og har din faglige styrke innen finans, men god regnskapsforståelse. Du har jobbet med finansiell analyse, er dyktig på Excel-modellering og fremstiller komplekse problemstillinger på en god pedagogisk måte i PowerPoint. Erfaring fra megler/rådgiver eller i et management consulting-selskap er en fordel. Stillingen krever forretningsmessig forståelse av eiendomsbransjen. Du er utadvendt, selvstendig, har god formuleringsevne og høy arbeidskapasitet.

Stillingen rapporterer til CFO og inngår i økonomi -og finansavdelingen med seks medarbeidere. Regnskapsutførsel for konsernet er outsourcet og utføres av et samlokalisert selskap.

Arbeidsoppgaver vil bl.a. være:

 • Finansiell og strategisk analyse
 • Strukturering av finansielle løsninger
 • Verdivurderinger
 • Oppfølging av banker og finansinstitusjoner
 • Utarbeidelse av bankpresentasjoner
 • Utarbeidelse av styresaker og presentasjoner
 • Rapportering knyttet til finans
 • Kvalitetssikring av andre leveranser fra avdelingen
 • Andre finans- og økonomirelaterte oppgaver etter behov

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et dynamisk, engasjert og faglig sterkt eiendomsmiljø. Höegh Eiendom gir stort ”spillerom” for medarbeidere som tar initiativ og viser ansvar.