Expert inom rörnät och klimatanpassning

 • All
 • Sweden
 • Posted 4 months ago

Website Svenskt Vatten

Din roll som Expert inom rörnät och klimatanpassning på Vattentjänstenheten

Du rapporterar till chefen för Vattentjänstenheten och dina kollegor inom enheten är några av Sveriges ledande experter inom VA-området som arbetar med ett övergripande nationellt perspektiv.

Dina arbetsuppgifter spänner över områdena:

 • hållbar nyanläggning av ledningsnät
 • drift, underhåll och förnyelse av ledningsnät
 • klimatanpassning och hållbar dagvattenhantering

Viktiga arbetsuppgifter för tjänsten är att:

 • Ta fram underlag för påverkansarbete gentemot myndigheter och departement med syfte att utveckla lagstiftning inom VA området
 • Hålla utbildningar och seminarier för medlemmarna
 • Projektleda alternativt delta i utredningar som Svenskt Vatten engageras i
 • Utveckla och skapa nya publikationer
 • Agera teknisk expert
 • Påverkansarbete för att driva på investeringstakten i VA-organisationernas infrastruktur och att förmå kommunerna att klimatanpassa i syfte att säkra dricksvatten och förebygga översvämningar
 • Omvärldsbevakning och stöd till VD i sakfrågor
 • Initiera ny tillämpad forskning inom området

Totalt arbetar cirka 20 fast anställda på Svenskt Vatten. Ytterligare drygt 40 personer från våra medlemsorganisationer är knutna till oss i olika kommittéer och nätverk.

Din bakgrund och profil

Vi söker dig som kommer från verksamhet med koppling till VA-området och har högskoleexamen med relevant inriktning, t.ex. inom teknik eller samhällsbyggnad. Du har en mångårig erfarenhet inom projektledning, drift och förvaltning av VA-ledningsnät och gedigen kunskap om olika ledningsslag och anordningar på ledningsnäten. Kunskaper om samhällsplanering och miljöskydd värdesätts, erfarenhet av kontakt med kommun och/eller rikspolitik är meriterande, liksom förståelse för medlemsorganisation.

Som person är du noggrann, saklig och kommunikativ. Du är trygg i din kompetens och du trivs med att dela med dig av din erfarenhet. Du är även drivande och duktig på att bygga långsiktiga relationer som bygger på förtroende och kunskap. Det är viktigt att du har en bra struktur i ditt arbete och att du tack var den strukturen kan hantera många olika frågor och uppgifter parallellt. Vidare så är du duktig på att uttrycka dig i tal och skrift och du har goda kunskaper i engelska.

Tjänsten

Det här är ett viktigt jobb där du arbetar för att Sverige ska ha friskt dricksvatten, rena sjöar och hav samt tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster.

Placering för tjänsten är flexibel, men du behöver räkna med att vara på kontoret i Stockholm cirka en dag i veckan. Läs gärna mer om oss på www.svensktvatten.se

Mer information och ansökan

I denna rekrytering samarbetar Svenskt Vatten med Compass. För mer information om tjänsten, kontakta ansvarig konsult Jens Holmberg på jens.holmberg@compass.se eller 070 377 06 20.

Vi arbetar löpande med rekryteringen så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

 

 

Svenskt Vatten är branschorganisationen för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag – VA-organisationerna. Svenskt Vattens vision är att Sverige ska ha friskt dricksvatten, rena sjöar och hav och tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster. I syfte att nå visionen ska branschorganisationen med sin spetskompetens aktivt företräda och vinna gehör för medlemmarnas intressen i nationella och internationella sammanhang samt bidra till medlemmarnas utveckling.

VA-organisationerna:

 • Levererar dricksvatten till över 8 miljoner kunder.
 • Tar ett totalt producentansvar och omhändertar restprodukten 2000 miljoner kubik-meter avloppsvatten per år.
 • Ansvarar för anläggningstillgångar som motsvarar ett nuanskaffningsvärde på 700 miljarder kronor.