Driftstekniker

 • All
 • Norway/Oslo
 • Posted 9 months ago
 • Applications have closed

Website Höegh Eiendom AS

Höegh Eiendom er et familieeiet eiendomskonsern som fokuserer på investering i og forvaltning/utvikling av attraktivt beliggende eiendommer i Norge. Selskapet eier gjennom hel- og deleide datterselskaper ca. 500.000 kvm bebygd eiendom med en årlig leieverdi på ca. MNOK 400. I tillegg besitter selskapet en rekke større tomteområder for utvikling i bl.a. Oslo, Moss, Rygge og Ski. Selskapet har 25 ansatte på hovedkontoret i Parkveien 55 i Oslo, samt 25 ansatte ute på de ulike eiendommene. Höegh Eiendom står foran en utvikling av over 800 mål med ubebygde tomter de kommende årene – en investering på ca. 10-15 mrd. Det skal bygges eiendommer innenfor blant annet handel, logistikk, kontor og bolig. www.hoegheiendom.no

For å ivareta våre leietakere og drift søker vi etter:

Driftstekniker – Oslo sentrum

Selvstendig – kundevennlig – løsningsorientert

Vi søker en serviceinnstilt driftstekniker som er vårt ansikt utad og som skal ha ansvar for løpende drift og vedlikehold av våre eiendommer. Du vil inngå i vår forvaltningsavdeling og samarbeide tett med driftsleder, eiendomsforvalter, prosjektleder og våre leietakere.

Arbeidsoppgaver vil bl.a. være:

 • Daglig kontakt med leietakere og brukere av eiendommen.
 • Bidra til et godt forhold mellom Höegh Eiendom og leietakere
 • Drift, tilsyn og vedlikehold av bygninger med tekniske anlegg og uteanlegg
 • Utføre forefallende vedlikehold som f.eks. enkel maling og reparasjoner
 • Delta i utarbeidelse av vedlikeholdsplaner, budsjett og utviklingsplaner for eiendommene
 • Stedlig brannvernledelse inkl. oppfølging av avvik og oppdatering av brannbok
 • Ajourføre drifts- og teknisk dokumentasjon (FDV og internkontroll systemer)
 • Oppfølging av byggets renovasjon og sorteringsgrad
 • Ettersyn og vedlikehold av inngangsparti og fellesareal

Du kan gjerne ha fagbrev innen byggetekniske fag eller allsidig relevant praksis innen drift og vedlikehold av bygninger og tekniske anlegg (ventilasjon, automasjon/elektro, varmeanlegg). Videre er det en fordel om du har kjennskap til internkontroll, HMS, brannvern og energioppfølging. Du må ha god kunnskap om bruk av data som arbeidsverktøy og beherske norsk og engelsk både muntlig og skriftlig. Førerkort kl. B er nødvendig.

Vi søker deg som trives med en variert hverdag, du brenner for å gi våre kunder den beste service og har øye for detaljer. Du kommuniserer godt og du er seriøs, ryddig og strukturert i din arbeidsstil.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og et dynamisk, engasjert og faglig sterkt eiendomsmiljø. Höegh Eiendom gir stort spillerom for medarbeidere som tar initiativ og viser ansvar.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Johnny Aastad på telefon 909 80 198. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Søknad med CV lastes opp snarest via «Søk her».