Commercial Director

BNP Paribas Cardif

BNP Paribas Cardif er forsikringsvirksomheten i den franske banken BNP Paribas, en av Europas ledende banker. BNP Paribas Cardif driver i dag virksomhet i 35 land og har ca.100 millioner forsikringstagere.

BNP Paribas Cardif Nordic AB har drevet virksomhet i det skandinaviske markedet siden år 2000 og i Norge siden 2007.BNP Paribas Cardif Nordic har i dag ca. 110 medarbeidere i Sverige, Norge og Danmark og vokser kontinuerlig for å kunne imøtekomme våre samarbeidspartneres behov.

BNP Paribas Cardif distribuerer gjennom partnere (B2B2C) og leverer skreddersydde forsikringsløsninger hovedsakelig innenfor personforsikring, device protection, samt låne- og betalingsforsikringer. For mer informasjon, se www.bnpparibascardif.no og www.bnpparibascardif.com

Commercial Director

 

Vår nye Commercial Director vil være ansvarlig for salg, markedsføring og lønnsomhet i produktløsningene og ha budsjett- og resultatansvar. Personen skal etablere nye partnerskap, videreutvikle eksisterende partnere og etablere effektive og kundevennlige distribusjonsløsninger sammen med disse.

Det er allerede etablert et samarbeid med en rekke partnere, hovedsakelig innen finansbransjen og en betydelig andel av vår omsetning skapes gjennom digitale salgsløsninger/salgskanaler.

Hovedarbeidsoppgaver:

Commercial Director skal utvikle og vedlikeholde en partnerplattform og distribusjonsstrategi som gir Cardif økt markedsandel og lønnsomhet innenfor sitt geografiske område. Fokus vil både være relasjonsbygging og å utvikle eksisterende, samt etablere nye partnerskap. Du skal blant annet:

 • utvikle markeds- og salgsstrategi for Cardif Norge i samarbeid med administrerende direktør
 • ha ansvar for at kommersiell avdeling har tilstrekkelig aktivitet og får tilstrekkelig opplæring og oppfølging for å nå sine salgsmål
 • sørge for løpende rapportering av aktivitet og resultater og iverksette evt. korrigerende tiltak
 • tilrettelegge for markedsaktiviteter mot partnere og meglere
 • ha ansvar for å finne og utvikle nye partnere
 • delta i aktiviteter sammen med salgsansvarlige for henholdsvis Sverige og Danmark
 • følge med på og implementere endringer i rammeverk (lover og forskrifter)
 • ha ansvar for forhandlinger med nye og eksiterende partnere
 • ha fokus på å skape kundeverdi og utvikle kundereisen i samarbeid med partnerne

Utdanning og erfaring;

 • Høyere utdanning innen økonomi, markedsføring eller salg
 • Kunnskaper om det norske forsikringsmarkedet
 • Erfaring fra forhandlinger samt operasjonell og strategisk ledelse
 • Erfaring fra salg gjennom digitale kanaler og operasjonelt salgsarbeid
 • Fordel med erfaring fra forsikringsmegling og med anbuds- og tilbudsprosesser
 • Du må beherske norsk og engelsk flytende, både skriftlig og muntlig

Vi søker en person som har stor faglig tyngde og er analytisk, strukturert, fleksibel og nyskapende. Du er lett å samarbeide med, er selvgående og god på kommunikasjon. Det er viktig at du har godt humør, en positiv grunnholdning, har høy integritet og er en robust som person som trives med en hektisk arbeidshverdag. Gode evner innen relasjonsbygging vil også bli vektlagt.

Geografisk arbeidsområde er primært Norge, men vi samarbeider på tvers av landegrensene både faglig og kommersielt.

BNP Paribas Cardif tilbyr et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø samt konkurransedyktige betingelser. Noe reising i jobben må påregnes.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Jonny Arnesen på tlf. 924 96 992 eller Bjørn Erik Graff på tlf. 970 55 587. Send din søknad og CV ved å klikke «søk her», snarest og innen 19. mars 2018.