Prosjektleder

  • All
  • Norway/Moss
  • Posted 1 year ago
  • Applications have closed

Höegh Eiendom

Höegh Eiendom er et familieeiet eiendomsselskap som utvikler, eier og forvalter eiendommer i Oslo sentrum og det sentrale østlandsområdet. Eiendomsporteføljen omfatter 350 000 kvm med en årlig leieverdi på 435 MNOK. Selskapet har boligprosjekter med 700 leiligheter under salg/utbygging og tre store stedsutviklingsprosjekter i Oslo, Moss og Ski.

Dette tilsvarer 800 mål ubebygde tomter for utvikling av handel, logistikk, næring og boliger. Höegh Eiendom har 45 ansatte og hovedkontor i Parkveien 55 i Oslo. Vår visjon er å skape levende steder som begeistrer.

Höegh Eiendom er i gang med Moss’ største byutviklingsprosjekt Verket. Området er totalt ca 150 mål, og vi skal bygge ca. 250 000 kvm, fordelt på kultur, næring, bolig og undervisning. Det jobber i dag 7 personer på vårt kontor i Moss.

 www.hoegheiendom.no

PROSJEKTLEDER

SPENNENDE BOLIG- OG NÆRINGSPROSJEKTER I MOSS

 

Höegh Eiendom skal utvikle og bygge flere sentrale og spennende boligprosjekter i Moss, som krever tydelig ledelse av en kompetent prosjektleder. Vi søker en prosjektleder som har solid boligkompetanse, bred erfaring og god forståelse for de suksesskriterier som må oppfylles for å kunne levere et godt prosjekt.

Vi ser etter deg med høyere relevant utdanning som sivilingeniør/ingeniør og erfaring fra prosjektledelse hos entreprenør, rådgivende ingeniør eller annen byggherre. Som prosjektleder vil du delta i prosjektene i alle faser, med bistand i konsept- og utredningsfasen, og ansvar for gjennomføring og oppfølging av byggeprosjektene. Du rapporterer til prosjektdirektør.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et dynamisk, engasjert og faglig sterkt eiendomsmiljø. Höegh Eiendom gir stort ”spillerom” for medarbeidere som tar initiativ og viser ansvar. Du vil få kontor sammen med vårt team i Moss.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Compass Human Resources ved Johnny Aastad mob 909 80 198.  Alle henvendelser behandles konfidensielt. Skriftlig søknad med CV sendes snarest via søkeknappen.