Prosjektsjef

Schage Eiendom

Annonsetekst prosjektsjef

Schage Eiendom AS er et familieeid eiendomsselskap med lange tradisjoner. Selskapet eier sentralt beliggende eiendommer i Norge og Litauen og fokuserer på store eiendomsutviklingsprosjekter innen handel, næring, bolig og fritid. I tillegg til aktivitetene som ligger under Schage Eiendom AS, er selskapet hovedaksjonær i Myrkdalen Fjellandsby.  I løpet av de nærmeste årene skal Schage Eiendom realisere en rekke større utviklingsprosjekter. I 2019 starter Stortorvet 7 i Oslo med totalrenovering av 32 000 kvm. og Rortunet senter med riving og nybygg av kjøpesenter og boliger på til sammen ca. 56 000 kvm. Parallelt foregår et tilbygg på Skøyen Atrium på 26 000 kvm., og en kontinuerlig utbygging av Nordre Jarlsberg Brygge med ca. 60 boliger i gjennomsnitt pr. år.            Schage Eiendom er i dag involvert i prosjekter til en verdi av 14 milliarder og er et solid selskap med en verdijustert egenkapital på ca. 5 milliarder. Vi er 11 fast ansatte innenfor kategoriene økonomi, marked og prosjektutvikling/bygging og holder til i topp moderne lokaler i Oslo sentrum.

Se: www.schage.no

Vi skal forsterke vår organisasjon og oppretter en ny stilling som

    PROSJEKTSJEF

STORE OG UTFORDRENDE BYGGEPROSJEKTER

Vår nye prosjektsjef vil få ansvar for egne prosjekt fra forprosjekt til ferdigstillelse. Vi fokuserer på definerte krav til funksjonalitet fra leietagere/kunder og på egne krav til kvalitet, økonomi, fremdrift og HMS. For å lykkes med prosjektene stilles det store krav til samarbeid og koordinering med mange eksterne og interne relasjoner.

Prosjektsjefen må ha god økonomiforståelse og bred faglig kunnskap for å sikre en vellykket prosjektgjennomføring.

Du er utdannet sivilingeniør eller ingeniør innen byggfag, og du har solid erfaring fra prosjektledelse hos entreprenør og/eller byggherre. Det er viktig at du kan etablere gode og langsiktige relasjoner, samtidig som du er utadvendt, uredd og fleksibel. Du er kreativ, og du evner å sluttføre påbegynte oppgaver.

I Schage Eiendom er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø, og vi forventer at alle bidrar til dette i en ellers hektisk arbeidsdag. Du liker å arbeide i team, og du ser på samarbeid, både internt og eksternt, som viktig for at vi sammen skal kunne skape gode resultater.

Vi kan tilby en sentral rolle i store og komplekse prosjekter, korte beslutningsveier og en seriøs og langsiktig arbeidsgiver.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen kan du kontakte Johnny Aastad i Compass Human Resources AS på telefon 909 80 198. Søknad med CV lastes opp snarest via søknadsknappen.

BSS Chief Architect

Gjennom ti år har ice levert unik arealdekning med vår mobile bredbåndstjeneste. Siden 2015 har vi også etablert oss som en fullverdig mobiloperatør i både privat- og bedriftsmarkedet. I tillegg til å ta markedsandeler i historisk fart med våre mobilabonnement, bygger vi også Norges tredje mobilnett. Et topp moderne 4G- nett som skal gi kundene de beste opplevelsene, og bidra til sunn konkurranse i et telekom-marked hvor Telia og Telenor har operert alene til nå.

Vår visjon er å vokse ytterligere, som en unik og annerledes mobiloperatør som setter kundens behov i kjernene av alt vi gjør. Slik at hver dag tar oss ett steg nærmere målet om å bli Norges mest anbefalte selskap!

Vil du bli en del av et av de mest nyskapende telekom-miljøene i Norge?

 BSS Chief Architect

 

Til nyopprettet stilling søker vi nå en BSS Chief Architect. Vår nye initiativrike medarbeider får ansvaret for BSS-arkitekturen og vil være en viktig bidragsyter i utarbeidelse av strategien i selskapet. I dette ligger også ansvar for endring, dokumentasjon og ressursstyring innen selskapets BSS-arkitektur. Et tett og godt samarbeid med kolleger på IT, teknisk og kommersiell side er avgjørende for å lykkes og trives i rollen.

Sentrale arbeidsoppgaver i stillingen er å:

 • Være ansvarlig for å identifisere og dokumentere as-is-applikasjonsarkitektur, informasjonsarkitektur og infrastruktur
 • Identifisere behov for beslutning fra visjon til BSS-target
 • Sikre at BSS-target er behovsstyrt og i samsvar med behov fra forretningsside
 • Ha oversikt og kontroll over den totale BSS-arkitekturen for å kunne forstå hvordan endringsbehov påvirker arkitekturen i sin helhet
 • Sikre at videreutvikling av eksisterende og nye systemer gjøres i tråd med target-arkitektur og arkitekturprinsipper.
 • Etablere og vedlikeholde roadmap for BSS-target
 • Være ansvarlig for å sikre governance-modell for BSS arkitektur, dvs. styre fra as-is til to-be, herunder sikre at BSS-arkitektur er dokumentert i henhold til siste versjon og bidra til at ice har rett støtteverktøy for dette.
 • Følge opp og koordinere LCM for BSS

Stillingen rapporterer til IT-direktør.

Vi ser etter deg med relevant høyere utdanning og 3-5 års erfaring fra telekom-bransjen som BSS-arkitekt.

Den ideelle kandidat har i tillegg:

 • Evne til å sikre faglig kvalitet av løsningen på tvers av fagområdene, herunder også forretningsmessige løsninger og behov.
 • God helhetsforståelse av hvordan endringer påvirker arkitekturen
 • Kompetanse til å få til et velfungerende samspill mellom kunde, leverandør og implementeringspartner.
 • Gode språkferdigheter i norsk (evt. annet skandinavisk språk) og engelsk

Som person må du ha en iboende «can do»-holdning, dvs. være proaktiv, positiv og energisk. Du må være utholdende og kunne jobbe strukturert og selvstendig under rammer, ikke rutiner. Du er en naturlig relasjonsbygger, og vet at god kommunikasjon og samarbeid på tvers av organisasjonen er avgjørende for å lykkes.

Vi kan tilby en meget spennende og utfordrende stilling der du vil få mulighet til å være med å bygge opp en svært moderne arkitektur. Du vil være en del av et lite, men profesjonelt selskap med en ryddig ledelse med klare verdier og en inkluderende kultur. Hos oss er det uformelt og høyt under taket, samtidig som vi tar jobben vår på det største alvor.  Vi praktiserer stor grad av frihet under ansvar og fleksitid. Vi holder til i moderne lokaler i Nydalen.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Compass Human Resources ved Øyvind Bakken, tlf. 907 00 392 eller Martine Børsum Haugen, tlf. 413 39 270. Søknad med CV sendes snarest via søkeknappen. Søknader behandles fortløpende.

2 analytikere

NorgesGruppen ASA er et ledende handelsforetak innenfor daglige forbruksvarer. Konsernet representerer en markedsandel på 43,1 % av dagligvaremarkedet med ca. 1800 dagligvarebutikker fordelt på blant annet kjedene Meny, Spar, Kiwi og Joker. I tillegg har selskapet ca. 900 kiosker og servicebutikker. 

NorgesGruppen er også en ledende aktør innen storhusholdnings- og serveringsbransjen.

Engrosvirksomheten i NorgesGruppen med sine regionale ASKO-selskaper har ansvaret for den totale vareflyt fra produsent til forbruker.

NorgesGruppen Detalj AS har ansvaret for etablering og utvikling av egeneid virksomhet i NorgesGruppen.


Til hovedkontoret i Oslo søkes:

2 Analytikere

Analyse – Prosjektledelse – Kategoriutvikling

 

Som analytiker vil du jobbe tett med flere kategorisjefer hvor du er ansvarlig for utarbeidelse av analyser og beslutningsstøtte. Analysene danner grunnlag for forbedringer av varesortiment, leverandørvalg og nye satsningsområder. Stillingen inngår i en analyseavdeling der man benytter en rekke analyseverktøy kombinert med stort og komplekst datagrunnlag.


Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Gjennomføre sortiments-, markeds-, konkurrent- og trendanalyser
 • Være rådgiver og sparringspartner for kategoriansvarlige
 • Prosjektleder og –deltaker i utviklingsprosjekter i NorgesGruppen og sammen med våre leverandører
 • Delta aktivt i NorgesGruppens årlige leverandørforhandlinger
 • Videreutvikle verktøy og modeller for analyse og beslutningsstøtte

Kvalifikasjoner

Vi søker 2 analytikere. Kandidater kan være nyutdannede med mastergrad innen økonomi eller realfag, alternativt bachelor/masterutdannet med noen års arbeidserfaring.

 • Høyere utdannelse
 • Gode Excel- kunnskaper og god tallforståelse
 • Initiativrik og selvstendig
 • Analytisk og systematisk
 • Gode IT-kunnskaper

Gode skoleresultater i relevante fag og personlig egnethet og motivasjon vil bli vektlagt.

Du vil arbeide med kompetente medarbeidere i Norges ledende handelshus, og vil få en stor kontaktflate i organisasjonen. Vi kan tilby konkurransedyktige vilkår og gode personlige og faglige utviklingsmuligheter.

For mer informasjon om stillingen, kontakt Arnt Molvig i Compass Human Resources på 934 40 805, eller Leder Kategorianalyse Anders Owren på telefon 924 13 267.CV og søknad med vitnemål fra høyskole/universitet sendes via søknadslinken. Vi benytter bakgrunnssjekk fra Semac i denne rekrutteringen.

Produkteier

Handelsbanken tilbyr banktjenester til både privat- og bedriftsmarkedet. Handelsbanken er et av Nordens største finanskonsern, og har drevet bankvirksomhet i Norge siden 1988. Handelsbanken kjennetegnes av soliditet, lange kunderelasjoner og fornøyde kunder. Handelsbanken er en bank for de solide kundene både i bedrifts- og privatmarkedet. Banken har 800 ansatte og 49 kontorer i Norge, og har passert 250 milliarder i utlån – og er med det Norges fjerde største bank.

Har du kunnskap om digitale utviklingsprosesser?

Produkteier

Produktutvikling er en del av forretningsutviklingsavdelingen med produkteieransvar for blant annet innskudd, utlån, garantier, selvbetjeningstjenester, kort og kortinnløsning samt Cash Management til både privat- og bedriftsmarkedet. Avdelingen har også ansvaret for Handelsbanken i Norges sin strategi og utvikling innenfor områder som Open Banking.

Handelsbanken er en desentralisert bank uten et sterkt sentralt styre eller lange beslutningsveier. For den ansatte betyr det mer ansvar og mer frihet. Det forventes at den ansatte tar initiativ, ansvar og tar beslutninger basert på egne vurderinger. Handelsbanken gir sine ansatte frihet til å ta valg – og til å lykkes.

Handelsbanken styrker videre sin satsning på utvikling av digitale og selvbetjente løsninger for både bedrift- og privatmarkedet.

Som Produkteier i Handelsbanken vil utvikling av eksisterende og nye digitale kundeflater stå i sentrum. Du vil bli ansvarlig prosjektleder, kravstiller og tester i forretningsutviklingsavdelingen med fokus på den gode kundeopplevelsen.

Du vil bli ansvarlig for utvikling og implementering av nye selvbetjeningsløsninger i alle digitale kundeflater, og bidra til at Handelsbanken oppfyller sitt mål med å gi kundene Norges beste bankopplevelse.

Den vi leter etter trives i skjæringspunktet forretningsutvikling og produktforvaltning, og har erfaring fra å jobbe i prosjekt. Personen evner å jobbe strategisk og «utenfor boksen» i tråd med de muligheter og begrensinger som ligger i gjeldene regelverk, samtidig som man evner å jobbe tålmodig og målrettet i et marked med raske endringer. Du kan både prioritere og fokusere, du kommer lett i kontakt med andre, og samarbeider godt på ulike nivåer i organisasjonen.

Vi kan tilby en spennende stilling og et godt arbeidsmiljø der du vil få mulighet til å være med å bidra til å skape Norges mest fornøyde bankkunder.

Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte Liv Lønnum i Compass Human Resources på telefon 905 18 900. Søknad med CV sendes via søkeknappen. Søknader behandles fortløpende.

 

Senior Cloud Orchestration and Virtualization Engineer

Graphcore has created a completely new processor, the Intelligence Processing Unit (IPU), specifically designed for artificial intelligence. The IPU’s unique architecture means developers can run current machine learning models’ orders of magnitude faster. More importantly, it lets AI researchers undertake entirely new types of work, not possible using current technologies, to drive the next great breakthroughs in general machine intelligence. We believe our IPU technology will become the worldwide standard for artificial intelligence compute. 

Senior Cloud Orchestration and Virtualization Engineer

The performance of Graphcore’s IPU is going to be transformative across all industries and sectors whether you are a medical researcher, a roboticist or building autonomous cars. Our team is at the forefront of the artificial intelligence revolution, enabling innovators from all industries and sectors to expand human potential with technology. What we do really makes a difference.

As a Senior cloud orchestration and virtualization Engineer, you will be part of Graphcore’s engineering team in Oslo developing Graphcore`s scale out technology for our Intelligence Processing Unit (IPU). In your work you will interact closely with the software and hardware teams to develop core IP and related components for our scale out solution.

You will be working on the orchestration and virtualization of high-performance hardware solutions for machines intelligence. This will involve building a deep understanding of software deployment, network orchestration and bare-metal deployment.

Special experience expected:

We are looking for people with expertise in software engineering, but also those with strong experience in deploying and administering orchestration platforms such as OpenStack or Kubernetes will be considered.

As a software engineer, you should be able to demonstrate experience in programming at least one language such as C, C++, Golang or Python.

If you currently are an administrator, you should have production experience deploying and managing a cloud-like data-center environment based on OpenStack, Kubernetes or similar platform. Some programming ability is expected as the position requires software development.

Generally, any experience with the following will be very useful:

 • C, C++, Golang, Python, JavaScript
 • High Performance Networking (Infiniband, RoCE, 40G+ Ethernet)
 • Network Administration, SDN
 • Kubernetes, OpenStack, VMware
 • Public Cloud; AWS, Azure etc.
 • Docker, Ansible (or similar)
 • Continuous Deployment
 • API Design, REST
 • Distributed systems (storage, databases)
 • etcd, Zookeeper
 • Monitoring; Graphite, Prometheus, Grafana, Fluentd, ELK

SW background from the following will be useful:

 • Master’s degree in computer science or other relevant technical degree
 • General software development experience
 • Test driven design
 • Automated software testing
 • Familiar with Scrum/Agile methodology
 • Familiar with continuous integration: Phabricator, Jenkins, Gitlab or Buildbot
 • Software configuration management: Git

You will join a strong SW team that works in close interaction with colleagues in Bristol. This is a full-time role based in Oslo (Norway). Read more about the Norwegian branch (in Norwegian) here: https://www.digi.no/artikler/vil-revolusjonere-prosessorindustrien/438752?key=PEnLJ0QH

We welcome people of different backgrounds and experiences and are committed to building an inclusive work environment making Graphcore a great home for everyone. We are an equal opportunity employer and want to build a work environment where everyone is happy, productive and respectful, in order for them to do their best. If you have a disability or special need that requires accommodation, just let us know.

For questions regarding the position or Graphcore, please contact Stein-Sverre Wold +47 906 88 270 or Hanna Kaupang +47 481 72 822 in Compass Human Resources.

Communication, Collectives and MPI Engineers for AI

Graphcore has created a completely new processor, the Intelligence Processing Unit (IPU), specifically designed for artificial intelligence. The IPU’s unique architecture means developers can run current machine learning models’ orders of magnitude faster. More importantly, it lets AI researchers undertake entirely new types of work, not possible using current technologies, to drive the next great breakthroughs in general machine intelligence. We believe our IPU technology will become the worldwide standard for artificial intelligence compute. 

Communication, Collectives and MPI Engineers for AI

The performance of Graphcore’s IPU is going to be transformative across all industries and sectors whether you are a medical researcher, a roboticist or building autonomous cars. Our team is at the forefront of the artificial intelligence revolution, enabling innovators from all industries and sectors to expand human potential with technology. What we do really makes a difference.

As a Communication, collectives and MPI Engineer, you will be part of Graphcore’s engineering team in Oslo developing Graphcore`s scale out technology for our Intelligence Processing Unit (IPU). In your work you will interact closely with the software and hardware teams to develop core IP and related components for our scale out solution.

This position will focus on development of high-performance communication and collectives operation between AI/ML system components in large scale AI/ML compute clusters.

Special experience expected:

 • Linux (deep kernel expertise) and RTOS kernel driver programming
 • Hardware near programming for communication and data I/O
 • Protocols – (Ethernet TCP/UDP/IP, RDMA over Converged Ethernet (RoCE), Infiniband Verbs)
 • Parallel message passing, shared memory and Posix thread programming
 • Experienced in debugging and optimizing embedded code: pinpointing problems and bottlenecks and fixing them
 • Experience with open source community development
 • Network appliances (e.g., routers, load balancers, domain name servers, firewalls)

SW background from the following will be useful:

 • Master’s degree in computer science or other relevant technical degree
 • General Software development experience
 • Test driven design
 • Automated software testing
 • Familiar with Scrum/Agile methodology
 • Familiar with continuous integration: Phabricator, Jenkins, Gitlab or Buildbot
 • Software configuration management: Git

You will join a strong SW team that works in close interaction with colleagues in Bristol. This is a full-time role based in Oslo (Norway). Read more about the Norwegian branch (in Norwegian) here: https://www.digi.no/artikler/vil-revolusjonere-prosessorindustrien/438752?key=PEnLJ0QH

We welcome people of different backgrounds and experiences and are committed to building an inclusive work environment making Graphcore a great home for everyone. We are an equal opportunity employer and want to build a work environment where everyone is happy, productive and respectful, in order for them to do their best. If you have a disability or special need that requires accommodation, just let us know.

For questions regarding the position or Graphcore, please contact Stein-Sverre Wold +47 906 88 270 or Hanna Kaupang +47 481 72 822 in Compass Human Resources.

Senior AI Data Pipeline Acceleration Engineers

Graphcore has created a completely new processor, the Intelligence Processing Unit (IPU), specifically designed for artificial intelligence. The IPU’s unique architecture means developers can run current machine learning models’ orders of magnitude faster. More importantly, it lets AI researchers undertake entirely new types of work, not possible using current technologies, to drive the next great breakthroughs in general machine intelligence. We believe our IPU technology will become the worldwide standard for artificial intelligence compute. 

Senior AI Data Pipeline Acceleration Engineers

The performance of Graphcore’s IPU is going to be transformative across all industries and sectors whether you are a medical researcher, a roboticist or building autonomous cars. Our team is at the forefront of the artificial intelligence revolution, enabling innovators from all industries and sectors to expand human potential with technology. What we do really makes a difference.

As a AI Data Pipeline acceleration engineer, you will be part of Graphcore’s engineering team in Oslo, developing Graphcore`s scale out technology for our Intelligence Processing Unit (IPU). In your work you will interact closely with the software and hardware teams to develop core IP and related components for our scale out solution.

This position will focus on development of high-performance data feed of our IPU ML/AI processors.

Special experience expected:

 • AI data-augmentation for support of AI frameworks, CPU performance tuning.
 • Knowledge from
  • Image formats (e.g. JTAG, PNG).
  • Video formats (e.g. H.264, HEVC, P8 or VP9)
  • Audio formats
 • Background from GPU/FPGA programming for accelerating graphics, image manipulation
 • General cryptographic insight, Elliptic-curve cryptography (ECC), Cipher algorithms AES, RSA, etc.
 • Optimizing computer IO, cache hits and file system access
 • Storage network access (e.g. NVM Express over Fabrics, iSCSI, iSER, SRP)
 • GPU and DSP for voice, image and video processing

Useful background can be image manipulation, gaming, car vision or other similar problem complexes.

SW background from the following will be useful:

 • Master’s degree in computer science or other relevant technical degree
 • General Software development experience
 • Test driven design
 • Automated software testing
 • Familiar with Scrum/Agile methodology
 • Familiar with continuous integration: Phabricator, Jenkins, Gitlab or Buildbot
 • Software configuration management: Git

You will join a strong SW team that works in close interaction with colleagues in Bristol. This is a full-time role based in Oslo (Norway). Read more about the Norwegian branch (in Norwegian) here: https://www.digi.no/artikler/vil-revolusjonere-prosessorindustrien/438752?key=PEnLJ0QH

We welcome people of different backgrounds and experiences and are committed to building an inclusive work environment making Graphcore a great home for everyone. We are an equal opportunity employer and want to build a work environment where everyone is happy, productive and respectful, in order for them to do their best. If you have a disability or special need that requires accommodation, just let us know.

For questions regarding the position or Graphcore, please contact Stein-Sverre Wold +47 906 88 270 or Hanna Kaupang +47 481 72 822 in Compass Human Resources.

Senior AI Framework Engineers

Graphcore has created a completely new processor, the Intelligence Processing Unit (IPU), specifically designed for artificial intelligence. The IPU’s unique architecture means developers can run current machine learning models’ orders of magnitude faster. More importantly, it lets AI researchers undertake entirely new types of work, not possible using current technologies, to drive the next great breakthroughs in general machine intelligence. We believe our IPU technology will become the worldwide standard for artificial intelligence compute. 

Senior AI Framework Engineers

The performance of Graphcore’s IPU is going to be transformative across all industries and sectors whether you are a medical researcher, a roboticist or building autonomous cars. Our team is at the forefront of the artificial intelligence revolution, enabling innovators from all industries and sectors to expand human potential with technology. What we do really makes a difference.

As a Senior AI Framework Engineer, you will be part of Graphcore’s engineering team in Oslo developing Graphcore`s scale out technology for our Intelligence Processing Unit (IPU). In your work you will interact closely with the software and hardware teams to develop core IP and related components for our scale out solution.

The AI Framework Team will be responsible for understanding popular AI frameworks and how they integrate with our Poplar compiler and runtime environment for our IPU. Of special focus is AI compute in large scale clusters.

Special experience expected:

 • Distributed Pytorch, Tensorflow, Horovod
 • Familiarity with details and tradeoffs of different deep learning architectures such as CNNs, RNNs, etc., and how they are applied in domains such as computer vision, NLP etc.
 • Knowledge of Deep Learning frameworks backend
 • Systems programming background with an understanding of program execution and how it relates to OS, multithreading, multiprocessing and disk/network I/O
 • Fluent in Python, C and C++

SW background from the following will be useful:

 • Master’s degree in computer science or other relevant technical degree
 • General Software development experience
 • Test driven design
 • Automated software testing
 • Familiar with Scrum/Agile methodology
 • Familiar with continuous integration: Phabricator, Jenkins, Gitlab or Buildbot
 • Software configuration management: Git

The selected candidates will join a strong SW team that works in close interaction with colleagues in Bristol. This is a full-time role based in Oslo (Norway). Read more about the Norwegian branch (in Norwegian) here: https://www.digi.no/artikler/vil-revolusjonere-prosessorindustrien/438752?key=PEnLJ0QH

We welcome people of different backgrounds and experiences and are committed to building an inclusive work environment making Graphcore a great home for everyone. We are an equal opportunity employer and want to build a work environment where everyone is happy, productive and respectful, in order for them to do their best. If you have a disability or special need that requires accommodation, just let us know.

For questions regarding the position or Graphcore, please contact Stein-Sverre Wold +47 906 88 270 or Hanna Kaupang +47 481 72 822 in Compass Human Resources.

Director Services

Banqsoft is a market leading company in the Nordic region within development and implementation of software solutions for the banking and finance sector. The company currently has 65 customers that includes automakers, banks, consumer credit companies and financial institutions. Banqsoft emphasis on building long-term customer relationships and provides cutting-edge technology within a wide range of services. From the beginning in 1994, Banqsoft has experienced significant growth and the company currently employs 220 employees located at offices in Oslo, Trondheim, Stockholm, Helsinki, Copenhagen and Gdansk. Banqsoft AS is a wholly owned subsidiary of the Danish IT company KMD.

 Director Services

The company is now recruiting a Director Services to the management team. The position Director Services will report to the CEO.

The Director Services will help the company to build and further develop their business consulting, customer service management and support. This in close cooperation with existing clients, who are already benefiting from a number of Banqsoft solutions. The Director will also assist in establishing new relationships, new tier 1 and 2 in Norway/Sweden /Nordics.

Responsibilities:

 • Management of business consulting, customer service management and support
 • Responsibility for Banqsoft’s ongoing business services programs
 • Increasing the services’ visibility for the key customers and increasing the level of services’ revenues and profit with Banqsoft’s top tier clients
 • Enhancing mind and market share and strengthening Banqsoft’s relationships with targeted organisations
 • Cooperation with Banqsoft’s sales teams in order to deliver successful and business driven services
 • Taking active part in the Banqsoft leadership team
 • Building, growing and leading the Business Services in order to enhance the overall capabilities and brand
 • Having a balanced focus between delivery, business development and organizational roles (be an ambitious entrepreneur)

The Person:

This is a Director level position and requires an associated demonstration of CXO relationship building experience, relevant thought leadership, consulting business development capability, people leadership and engagement leadership credibility. Deep domain experience in several of the underlying disciplines is required.

 • Extensive business and IT consulting experience across sectors in the Nordic market
 • Experience from software organisations and/or with specialist business consulting firms and/or with leading IT services/product vendor organisations
 • Digital transformation and operational excellence
 • Extensive large/complex consulting engagement experience, leading cross-functional teams
 • Market leadership – Domain and functional expertise
 • Deep understanding of the trends, issues and challenges, and a thorough point of view on the future developments
 • Excellent client communication and presentation skills
 • Excellent relationship management and negotiation skills

General client-facing expectations:

 • Strong result orientation with the ability to positively affect client outcomes
 • A strong track record of successful consulting business development in Sweden/Norway
 • Ability to influence decisions, approached through strong subject matter expertise, and appropriate positioning of relevant experience
 • Establish thought leadership position with key stakeholders and long-term relationships with key clients – resulting in trusted partner status and repeatable revenue streams

General internal expectations:

 • Capability to operate at multiple levels of abstraction and detail, ensuring quality of deliverables and creativity in proposals
 • Ability to collaborate with Financial Solutions for the development of products and services and expand Banqsoft’s business
 • Continual contribution to practice-level solutions and influencing a positive feedback loop with client-level implementations
 • Ability to leverage expertise within a matrix organisation and within an integrated software firm
 • Excellent leadership, organisational, decision making and team building skills to manage dispersed and matrix teams.

Personal Characteristics:

 • Superb team building skills with a predisposition to build consensus and achieve goals through collaboration and networking
 • A strong achievement orientation and an entrepreneurial spirit
 • A positive, result oriented style, evidenced by listening, motivating, delegating, influencing, and monitoring the work being done to develop the next generation of leaders
 • An extremely high level of energy, sense of urgency, creativity, and decisiveness coupled with the ability/willingness to work hard and well under pressure
 • An engaging/open interpersonal style complemented by the analytical pragmatism necessary to quickly dissect highly complex issues
 • Ability to establish immediate credibility among his/her peers and wider stakeholders as a professional who is respected for his/her intelligence and technical expertise
 • Unquestionable integrity, credibility, and character who demonstrates high moral and ethical behaviour
 • Strong leadership and interpersonal/communication skills with professional staff, senior level executives, and the business community at large

Job Location: Oslo, Norway or Stockholm, Sweden

Employee Status: Full Time Employee

Network Performance Analyst

I 2018 ble ICE kåret til Norges 8. beste arbeidsplass gjennom Great Place To Work, og har på kort tid blitt en betydelig utfordrer i mobilbransjen i Norge med over en halv million kunder og størst vekst i bransjen.

Vi tilbyr et ungt, kreativt og mangfoldig miljø med stor takhøyde og fokus på kunnskapsdeling, kompetansebygging og personlig utvikling. Vi har konkurransedyktige betingelser, gode velferds- og forsikringsordninger, personlig kompetansebygging og tilrettelegger for at du får stor frihet til å skape din egen arbeidshverdag.

Network Performance Analyst

Service Operation Center

 

Vår Network Performance Analyst (NPA) skal ha hovedansvaret for analyse av KPI`er (Key Performance Indicator) i ICE sin infrastruktur. NPA skal detektere avvik og proaktivt igangsette aktiviteter for å sikre kontinuerlig forbedring i tjenesteproduksjonen. Rollen skal aktivt bidra til å unngå at feil oppstår i tjenesteproduksjonen. NPA skal konsolidere og analysere informasjon fra ulike kilder og bidra til identifisering av rot-årsaker til at feil eller tjenestedegradering oppstår. Viktigste bidrag fra rollen er å sikre et kontinuerlig forbedringsarbeid som kommer ice sine kunder til gode i form av vedvarende høy kvalitet på ice sine tjenester.

Aktuelle kandidater har/er:

 • Mer enn 3 års erfaring fra telekom innen overvåking og analyse av kjernenett
 • Erfaring med call-tracing og analyser knyttet til dette
 • God til å se løsninger som sikrer høy kvalitet i kjernenett
 • Kunne presentere analyser og forslag til forbedringstiltak basert på dokumenterte analyser
 • Høyere utdannelse innen telekommunikasjon
 • Meget gode kommunikasjonsferdigheter, både muntlig og skriftlig norsk

Som person må du ha en iboende «can do»-holdning som innebærer at du er proaktiv, positiv og energisk. Du må være utholdende, og kunne jobbe strukturert og selvstendig under rammer, ikke rutiner. Du er en naturlig relasjonsbygger, og forstår at god kommunikasjon og samarbeid på tvers av organisasjonen er avgjørende for å lykkes.

Vi kan tilby en meget spennende og utfordrende stilling der du vil få mulighet til å være med å bidra til å skape Norges beste Service Operation miljø. Du vil være en del av et lite, men ekstremt profesjonelt selskap som kjennetegnes av klare verdier, inkluderende kultur og ryddig ledelse. Hos oss er det uformelt og høyt under taket, samtidig som vi tar jobben vår på største alvor. Vi praktiserer stor grad av frihet under ansvar og holder til i moderne lokaler i Nydalen.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Compass Human Resources ved Øyvind Bakken, tlf. 907 00 392 eller Anne Marit Nærby, tlf. 924 49 114. Søknad med CV sendes snarest via søkeknappen. Søknader behandles fortløpende.