logo_of_leo_pharma

Account Manager Dermatologi

LEO Pharma hjelper folk med å oppnå sunn hud. Ved å tilby omsorgsløsninger til pasienter i mer enn 100 land verden over, hjelper LEO Pharma folk i å håndtere sine hudsykdommer.

Selskapet ble grunnlagt i 1908 og eies av LEO Foundation. Selskapet har viet tiår med forskning og utvikling for å levere produkter og løsninger til mennesker med hudsykdommer.

LEO Pharma har hovedkontor i Danmark og sysselsetter rundt 4800 mennesker over hele verden.

LEO Pharma har 8 ansatte i Norge. Aktivitetene i de nordiske markedene koordineres fra vårt kontor i Malmö. Totalt er vi rundt 60 ansatte i LEO Pharma Nordic. For mer informasjon, besøk www.leo-pharma.com og www.leo-pharma.no

LEO Pharma Nordic søker:

Account Manager Dermatologi

LEO Pharma har 50 års erfaring med dermatologiske produkter som bidrar til å forbedre pasientens liv. Gjennom innovasjon og forskning på psoriasis, eksem og hudinfeksjoner, har vi etablert en solid portefølje som hjelper helsepersonell med å lindre det fysiske og sosiale ubehag som folk med disse sykdommene kan oppleve.

I de senere år har LEO utviklet en rekke produkter innen terapiområdet og utvidet sin portefølje gjennom oppkjøp.

Som AM vil en av dine viktigste oppgaver være å sørge for at disse nye produktene raskt blir tatt i bruk ute av hud- og allmennleger og stillingen krever derfor utstrakt reisevirksomhet.

Du vil få hovedansvaret for alt salg av LEOs dermatologiske produkter i Østlandsregionen og Nord-Norge. Du vil samarbeide med kollegaer både i Norge og Norden. Vi holder til i meget trivelige lokaler på Fornebu utenfor Oslo.

Sentrale oppgaver og ansvar

 • Utvikle og implementere en god og effektiv forretningsplan for den aktuelle regionen
 • Planlegge og gjennomføre salgs- og markedsaktiviteter for de dermatologiske produktene rettet mot influencers, hudleger og utvalgte allmennleger
 • Arbeide målrettet med hver enkelt kunde for å sikre at det fulle forretningspotensialet blir utnyttet
 • Stillingen medfører utstrakt reisevirksomhet og mye møteaktivitet
 • Arbeide aktivt med å utvikle gode og tette kunderelasjoner gjennom møter, kursing og konferanser
 • Øke markedsandelen og omsetningen på LEO Pharmas dermatologiske portefølje, med særlig fokus på Enstilar© og Protopic©

Ønsket faglig bakgrunn og erfaring

Aktuelle kandidater har erfaring fra salg og markedsføring av legemidler til spesialister, allmennleger sykehussektoren, regionale- eller nasjonale helseforetak. Kompetanse innen dermatologi, nettverk til KOL og kjennskap til de relevante aktørene i markedet er en fordel. Innsikt i beslutningsprosesser for anskaffelser av medisiner til offentlig sektor, samt forståelse av rammebetingelser for det norske helsevesenet og legemiddelmarkedet er nødvendig. Kandidater må ha godkjent LMI-sertifisering og beherske engelsk og norsk både skriftlig og muntlig. Du må kunne vise til gode salgsresultater fra tidligere jobber og førerkort klasse B.

Som person kan du arbeide selvstendig og samarbeide med kollegaer på nordisk nivå. Du er god til å kommunisere, kundeorientert, utadvendt og strukturert. Du må være positiv og energisk, og ønske å skape vekst og resultater.

Søknadsfrist: Snarest

Spørsmål om stillingen kan rettes til Jonny Arnesen, tlf. 924 96 992 hos Compass Human Resources. Søknad og CV merkes ”Account Manager” og registreres via “søk her”. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

 

 

 

ice

Technical Business Controller

ice.net er Norges tredje største leverandør av mobile bredbåndstjenester, som dekker mer enn 75 % av Norges landareal. I 2015 lanserte ice.net mobiltelefoni og er i dag en fullverdig mobiloperatør med spennende og annerledes tanker om fremtiden. Selskapet er en del av AINMT Holdings AB, som inkluderer merkevaren Net1 i Sverige og Danmark og ice.net i Norge.

 

Technical Business Controller

ice.net har inntatt en unik utfordrerposisjon i det norske mobilmarkedet. Selskapet er i sterk vekst og til controlleravdelingen søker vi nå en Technical Business Controller som vil jobbe tett opp mot de tekniske avdelingene.  Stillingen rapporterer til Head of Forecast & Reporting.

Ansvarsområder:

 • Utarbeidelse av budsjetter for de tekniske avdelingene og oppfølging og rapportering mot disse
 • Støtte til avdelingen på prosjekt-budsjettering og -rapportering
 • Løpende prognose/forecast på tekniske kostnader
 • Lønnsomhetsanalyser på tekniske investeringer
 • Oppfølging og tett økonomisk kontroll på innkjøp/anskaffelser, inkludert bistand i kontraktshåndtering, innkjøpsordre og oppfølging av fakturering fra nøkkelleverandører
 • Økonomiske analyser
 • Tett samarbeid med øvrige business controllere på produktkalkyler
 • Bistand i periodeavslutninger i forbindelse med avsetninger og rapportering, både på driftskostnader og anleggsmidler

Vi ser etter deg med minimum 3 års erfaring fra tilsvarende oppgaver, eventuelt relevant erfaring fra tekniske selskaper.  Du har minimum bachelorgrad i økonomi og svært gode kunnskaper innen Excel. Du vil ha ansvar for lønnsomhetsanalyser, så du må ha gode kommersielle og tekniske egenskaper og evne til å se sammenhengene. Sparring med tekniske avdelinger vil være en del av hverdagen, slik at du bør ha god grunnforståelse for teknologi. Du evner å sette deg raskt inn i nye produkter og løsninger og ha en helhetlig tilnærming.

Som person er du god på å bygge relasjoner internt og eksternt. Du har en positiv holdning og en «på-ballen»-attitude. Du er selvgående, men ser verdien av godt samarbeid og lever etter prinsippet om å «spille hverandre gode». Du har også gode muntlige og skriftlige norsk -og engelskkunnskaper.

Arbeidssted er i dag på Bryn, men til høsten flytter vi til nye, moderne lokaler i Nydalen.

Hvis du har spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med Compass ved Øyvind Bakken, tlf. 90 700 392 eller Bjørn Erik Graff, tlf. 97 05 55 87. Vis interesse for stillingen ved å laste opp din CV og søknad snarest via søkeknappen. Alle henvendelser til Compass behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

recovernordic2

IT Manager Norden

Recover Nordic er spesialister på skadesanering, håndverkstjenester og industriservice. Vi er Nordens ledende selskap innen faget med totalt 1400 medarbeidere fordelt på Norge, Sverige, Danmark og Finland, med mer enn 40 års erfaring.  Våre kunder er i første rekke forsikringsselskaper, eiendomsforvaltere, verftsindustrien, offshore, samt kommunal og offentlig sektor. Vi er godkjent for ansvarsrett i flere klasser. Konsernstaben er lokalisert i Groruddalen i Oslo. Konsernet er inne i en betydelig vekstfase og har nylig vært gjennom en prosess som har resultert i en ny IT-strategi, som innebærer en gradvis overgang til felles IT-systemer for hele konsernet.

Recover Nordic søker nå nødvendig IT-kompetanse for å realisere strategien:

IT Manager Norden

Leverandørstyring – Implementering – Prosjektledelse

Stillingen er en relativt operativt rettet IT-lederrolle. De overordnede styringspremissene er lagt og teknologivalgene er gjort. Vi søker en handlekraftig og teknisk kyndig IT- leder, som kan planlegge og lede våre nordiske IT-implementeringsprosesser og ta ansvar for at IT-løsninger og -tjenester støtter oppunder forretningsprosessene. Sentrale IT-systemer er Microsoft Dynamics NAV (ERP), Diver (rapportering, BI), Handyman og IN4MO (prosjektverktøy) og Landax (kvalitets- og avvikssystem).

Stillingen vil rapportere til Group CFO og vil ha direkte personalansvar, samt at det er matriseansvar for IT kompetanse i hvert av de nordiske landene.

Ansvarsområder:

 • Inngå i nordisk IT-styringsgruppe og IT-styringsgruppe for hvert enkelt land (prioriteringer, IT-budsjetter, større endringer)
 • Lede den operative nordiske IT-gruppen (koordinering av IT-forvaltning, leverandøroppfølging og fremdrift i pågående prosjekter)
 • Etablere og følge opp operasjonelle prosesser, samt følge opp avtaler som gjør oss til en god bestiller overfor våre leverandører.
 • Lede større implementeringsprosjekter i Norden
 • Bygge opp nødvendig IT-kompetanse på konsernnivå, samt bistå datterselskapene med det samme.
 • Arkitektur, sikkerhet og digitalisering
 • Operativ teknisk problemløsning i hverdagen

Bakgrunn/ motivasjon/ egenskaper:

 • Høyere IT-utdanning
 • Erfaring som kravstiller overfor systemleverandører.
 • ERP-kompetanse, gjerne erfaring med implementering og forvaltning av Microsoft Dynamics NAV
 • Erfaring som prosjektleder, konsulent eller IT-leder/ avdelingsleder kan være et godt utgangspunkt for stillingen.
 • Du må både ha interesse for forretningsdrift og verdikjedene i et konsern og være praktisk anlagt/ «hands on». Dine medarbeidere i det daglige vil fortrinnsvis representere andre fagfelt enn IT
 • Man vil i stor grad være med å forme og utvikle stillingen selv. Vi ser etter en ambisiøs person med ønske om å vokse med/ – inn i stillingen.
 • Du er serviceinnstilt, arbeidsom og løsningsorientert

Vi kan tilby en spennende og utviklende rolle som øverste IT-leder i et mellomstort nordisk konsern. Du vil sitte tett på de viktigste beslutningstakerne i konsernet. Jobben vil være variert og inneholde en god kombinasjon av overordnede og praktiske oppgaver.

Ønsker du mer informasjon om stillingen, kontakt Compass Human Resources ved Stein-Sverre Wold, tlf 906 88 270. Du kan registrere deg som kandidat til stillingen ved å legge inn CV/ søknad via Compass hjemmesider – trykk «søk her»- knappen. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

compass_logo2x

Senior konsulent – digital markedsføring

Vår klient er et av verdens største kommunikasjonsbyråer. Selskapet har nordisk hovedkontor i Oslo og gir strategisk og operativ bistand til flere 100 norske og internasjonale kunder. Selskapet har vist meget god lønnsomhet over tid og har de siste årene hatt en betydelig økonomisk vekst.

Senior konsulent

Digital markedsføring

Stillingen rapporterer til selskapets digitalsjef og inngår i et større digitalteam, som hovedsakelig støtter de øvrige forretningsområdenes kundeprosjekter med strategisk og operativ kompetanse innen digital markedsføring.

Ansvarsområder:

 • Strategisk rådgivning og planlegging av annonseringsforløp overfor kundene
 • Lede prosjekter, kampanjer og “Always-On”-løp, være delprosjektleder i tverrfaglige prosjekter
 • Gjennomføre teknisk bistand og være kundekontakt innen annonsering
 • Bistå i innsalg overfor nye og eksisterende kunder
 • Støtte og avlaste digitalsjefen, samt bistå i utvikling av våre arbeidsprosesser knyttet til annonsering og analyse

Bakgrunn:

 • Du har minimum 5 års erfaring fra annonsering/digital markedsføring og bakgrunn fra mediebyrå, selskap med inhouse annonsering eller nisjeselskap innen digital markedsføring. Du kan også ha erfaring fra PR-byrå, nettbutikker eller konsulenthus som har dette som etablert kompetansefelt.
 • Du har gjerne hatt portefølje/kundeansvar og er vant til å lage spredningsplaner for annonseringsløp.
 • Du har god kjennskap til programmatiske verktøy, Google AdWords og bruk av sosiale medier.
 • Kommunikasjonsferdigheter innen tekst (engelsk/norsk), idéutvikling m.v. vil vektlegges.
 • Du fremstår som en tillitvekkende strategisk rådgiver i møte med våre kunders ledere innen markedsføring og kommunikasjon.

Vi kan tilby en stilling hvor du kan bruke faget digital markedsføring i et kommunikasjonsfaglig tungt fagmiljø mot de største kundene i Norge. Selskapet er profesjonelt, dynamisk og i vekst.

Ønsker du mer informasjon om stillingen, kontakt Stein-Sverre Wold i Compass Human Resources, tlf. 906 88 270 eller Hanna Kaupang, tlf. 481 72 822. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Du kan registrere deg som søker ved å registrere CV og søknad via “søk her”-knappen.

compass_logo0-5x

Recruitment Assistant

Compass Human Resources Group ble etablert i Norge i 1987, og er et av de ledende og mest erfarne selskapene innenfor rekruttering av ledere og spesialister i Norden. Ved siden av rekruttering jobber vi med ledervurderinger og Management Due Diligence. Vi har kontorer i Oslo, Stockholm, København, Helsinki og London og er totalt 65 ansatte. I Oslo har vi 10 konsulenter og researchere.  For mer informasjon, se www.compass.no

Recruitment Assistant

Compass opplever økende oppdragsmengde og stor pågang, og ser derfor behov for å styrke staben med en sterk administrativ ressurs.
Vi ser etter deg som har relevant utdanning og noen års erfaring fra lignende arbeid. Interesse for HR/rekruttering er en fordel.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være å:

 • koordinere annonserte rekrutteringsprosesser: håndtere stillingsannonsering, organisere intervjurundene mm.
 • bistå researchere med bransjekartlegging og kandidatsøk
 • oppdatere Compass’ hjemmesider
 • være superbruker i CRM
 • utføre forefallende, kontoradministrative oppgaver, eks. innkjøp, fakturering, økonomioppfølging mm.

Vi setter høye krav til struktur, serviceorientering, ryddighet/effektivitet og initiativ. Det forutsettes at man har generelt gode IT-kunnskaper og behersker norsk og engelsk meget godt, både muntlig og skriftlig. Det vil til tider være høyt tempo, men i liten grad behov for overtidsarbeid.
Compass kan tilby en stilling hvor oppgavene er varierte og ingen dager er like i et hyggelig og uformelt, men også krevende arbeidsmiljø. Vi holder til i nyoppussede lokaler sentralt i Oslo.
For mer informasjon om stillingen, kontakt gjerne Anne Marit Heber Nærby på telefon 924 49 114 eller Bjørn Erik Graff på telefon 970 55 587. Kortfattet søknad med CV lastes opp via «Søk her» snarest og senest innen 18. august.

danfoss

Salgssjef Norge

Danfoss har i over 70 år vært en betydelig leverandør til norsk industri. Konsernet har ca. 25 000 ansatte globalt,og en omsetning på ca. 40 milliarder DKK.  Hovedkontoret er på Als i Danmark.

Danfoss Heat Pumps vikler, produserer og markedsfører et spekter av varmepumper som markedsføres under produktnavnet Thermia. Danfoss Heat Pumps har ca. 200 ansatte fordelt på Sverige, Finland og Norge. Forskning, utvikling og produksjon foregår i Arvika. Thermia er et varemerke og inngår i Danfoss Värmepumpar AB som har en omsetning på ca. 600 MSEK. Produktene selges gjennom grossister eller installatører i Norden og eksporteres i tillegg til flere land i Europa.

Thermia er i en sterk ekspansjonsfase og er en av de ledende aktørene på det nordiske varmepumpemarkedet og har også en sterk posisjon på det europeiske markedet. Selskapet i Norge søker en ny salgssjef til å lede og videreutvikle den norske delen av selskapet.

Salgssjef Norge

Ledelse – Salg – Vekst

Salgssjefen skal lede Danfoss Heat Pumps’ norske virksomhet med budsjett- og resultatansvar og får det daglige leder- og driftsansvaret for 8-9 ansatte ved kontoret på Vollebekk i Oslo.

Salgssjefen skal arbeide aktivt med eksisterende kunder og prosjekter i Norge, samt utvikle nye kundeforhold og sikre videre vekst for selskapet.

Vi søker en erfaren selger med relevant salgs- og bransjeerfaring til denne spennende og krevende jobben. Den rette kandidaten har erfaring fra ledelse og teknisk salg, er samlende, drivende og kan motivere og inspirere andre.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Jonny Arnesen på tlf. 92 49 69 92 dersom du har spørsmål.

Send din søknad og CV ved å klikke «søk her», innen 13. august 2017.

afk-eiendom2

Prosjektleder

AFK eiendom FKF er et eiendomsforetak i Akershus fylkeskommune med ansvar for blant annet prosjektledelse, forvaltning, drift og vedlikehold av fylkeskommunale eiendommer, som består av over 450.000 m2 bygningsmasse med tilhørende tomteareal. Eiendommene forvaltes etter forretningsmessige prinsipper.

Akershus fylkeskommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på følgende: Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette, jf. offentlighetsloven § 25

 

Prosjektleder

Vi skal planlegge og bygge 4500 nye elevplasser i Akershus. Vil du være med som prosjektleder i dette arbeidet?

AFK eiendom FKF har en ledig stilling som prosjektleder.
Det planlegges for nye videregående skoler på Ski og Fornebu, utvidelse av skolene på Eikeli, Rud, Bleiker, Skedsmo, Lørenskog og Ås, samt oppgradering av skolene i Asker, Bjørkelangen og Ås.

Vi søker etter en prosjektleder til å lede organisering og gjennomføring av investeringsprosjekter innen nybygg, ombygging og rehabilitering. Både yngre og mer erfarne søkere vil bli vurdert. Stillingen er lagt til foretakets prosjektavdeling som nå utvikles til et sterkt fagmiljø. Stillingen rapporterer til prosjektdirektør.

 Arbeidsoppgaver

·   delta i utrednings- og programmeringsfasen

·   kontrahering av arkitekt, tekniske rådgivere og entreprenører

·   oppfølging av prosjekter i prosjekterings- og byggefasen

·   ansvar for økonomi, fremdrift og kvalitet

·   myndighetskontakt

·   samarbeide med intern organisasjon

Kvalifikasjoner

·   vi krever primært utdanning som sivilarkitekt/sivilingeniør/ingeniør samt relevant erfaring 

·   annen teknisk utdanning på høyskole-/universitetsnivå kan også være aktuelt for stillingen 

·   kunnskap om miljø- og energivennlige bygg som passivhus og plusshus er positivt

·   kjennskap til lov og forskrift om offentlige anskaffelser og plan- og bygningsloven, samt offentlig bygge- og eiendomsforvaltning er en fordel, men opplæring vil bli gitt

Personlige egenskaper

·   gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

·   personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

·   et trivelig og tverrfaglig arbeidsmiljø med spennende og varierte arbeidsoppgaver

·   fleksitidsordning

·   lønn etter avtale

·   gode forsikrings- og pensjonsordninger

 

Søknad og CV sendes via søkeknappen innen 13.08.2017.

 

 

 

 

 

 

 

elkjop_logo

Store Planner

Elkjøp Nordic er Nordens største handelsforetak innen forbrukerelektronikk og elektriske husholdningsapparater, og omsatte for NOK 33,1 milliarder i regnskapsåret 2015/16. Driftsresultatet var NOK 1,0 milliard.

Konsernet har etablert detaljistvirksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Grønland og Færøyene, og er til stede for sine kunder i alle kanaler. Alle de nærmere 400 varehusene i Norden får i hovedsak sin vareforsyning fra egen distribusjonsvirksomhet med moderne automatisert sentrallager i Jønkøping på 120 000 kvadratmeter. I Elkjøp konsernet er vi ca. 10000 ansatte og eies av britiske Dixons Retail plc., en av Europas største forhandlere av forbrukerelektronikk.

Elkjøps forretningsidé er å oppnå god lønnsomhet ved å være den mest effektive distribusjonskanalen for forbrukerelektronikk, elektriske husholdningsapparater og relaterte tjenester til folk flest i Norden.

Vi har som visjon å gjøre den utrolige verden av ny teknologi tilgjengelig for alle, og vi søker deg til å hjelpe oss med dette. Du setter kunden først og bidrar positivt i en kundefokusert organisasjon.

Store Planner

Det overordnede målet for store plannerne er å holde alle butikktegninger oppdatert til enhver tid. Alle butikker skal oppdateres årlig, og i tillegg er det et program som gjelder for refits (ca. 20 – 30 per år) og nye butikker (6 – 8 per år). I tillegg kommer Space mix program, samt alle årlige kommersielle initiativ.

Elkjøp jobber med JDA på Space siden, og de er i ferd med å utvikle en integrasjon mellom Store og Space planning slik at Revit og JDA Space planning kan fungere på tvers av hverandre.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Produsere og levere (og/eller koordinere) detaljerte Revit pakker for bygging/ombygging av butikker (til bruk som anbudsgrunnlag) med alle detaljer knyttet til byggingen
 • Dokumentere, vedlikeholde og utvikle eksisterende benchmark-prinsipper
 • Samarbeide med og håndtere interne avdelingers og kjedenes forventninger og tilfredshet gjennom hele implementeringsprosessen; Tydelig kommunikasjon og dokumentasjon gjennom alle prosjektfaser
 • Jobbe nært med mange avdelinger og ha god og løpende kontakt med de aktuelle butikkene

Teknisk veiledning om prosjekter og byggetekniske vurderinger vil også inngå i stillingsbeskrivelsen.

Den rette kandidaten har bachelorgrad fra renommert høyskole eller universitet innen f.eks retail managment eller retail design med store planning som et sentralt fag. Andre businessrelaterte grader kan også vurderes.

Det er også ønskelig med minimum fem års erfaring med store planning fra en retail-kjede, samt gode kunnskaper om AutoCad og Revit. Har du også erfaring med space planning, er det en fordel.

Vi søker deg som er ansvars- og kvalitetsbevisst, og som trives med å jobbe strukturert og nøyaktig. Du er initiativrik og er god til å jobbe med og gjennomføre mange prosjekter innenfor en gitt tidsramme. Du har gode samarbeidsevner og kommuniserer godt på både engelsk og norsk.

Vi tilbyr interessante, faglige og selvstendige arbeidsoppgaver i et engasjerende miljø med mulighet for faglig og personlig utvikling. Vi er teamorienterte, opptatte av å gjøre hverandre gode og ikke minst, ha det gøy på jobben.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og betingelser. Elkjøp gir god opplæring og tilbyr også gunstige personalkjøpsordninger og supre forsikringsavtaler.

Arbeidssted er på Elkjøps hovedkontor, som fra august 2017 er nye, moderne lokaler i Nydalen, nær en rekke kollektivtilbud.

For mer informasjon om stillingen kan du kontakte Compass Human Resources ved Øyvind Bakken på telefon 907 00 392 eller Anne Marit Nærby på telefon 924 49 114.

Søknad med CV sendes snarest via søkeknappen.

mesa

Avdelingsleder Oslo

Mesa AS leverer stillas og midlertidige tak over takløsninger til entreprenører på Østlandet. Selskapet vokser og omsatte for 42 MIO (2016) og har solid økonomi. Mesa AS drives av nøkkelpersoner med lang erfaring og høy kompetanse i faget. Selskapet har baser i Oslo og Sandefjord. Avdelingen i Oslo har 30 ansatte. Vi tenker vekst og verdiskapning gjennom kvalitet i alle ledd.

Avdelingsleder Oslo

Vi ser etter deg som er offensiv i hodet og som ønsker å bygge en vinnerkultur og et vinnerlag.
Du må være kundeorientert, være opptatt av kvalitet og ha et genuint ønske om å skape resultater gjennom å utvikle avdelingen.

Rollen innebærer primært:

 • Ansvar for daglig drift av avdelingen herunder budsjett-, resultat- og personalansvar
 • Ansvar for utvikling av eksisterende kunder og å bidra til økt nysalg
 • Ansvar for innkjøp fra underleverandører for å sikre konkurransedyktige betingelser
 • Videreutvikle selskapet i samarbeid med daglig leder og styret

Vi ønsker at du:

 • Er offensiv, engasjert og har et brennende ønske om å skape resultater som leder
 • Er opptatt av å finne løsninger, har respekt for kunden og holder hva du lover
 • Er en dyktig relasjonsbygger
 • Arbeider strukturert og har stor gjennomføringsevne
 • Tåler høyt arbeidspress
 • Har respekt for lover og regler
 • Har relevant bransjeerfaring fortrinnsvis innen byggfag
 • Behersker norsk og engelsk muntlig og skriftlig

Skap et vinnerlag!
Vi ser frem til å høre fra deg som ønsker å lede arbeidet med å bygge en vinnerkultur og et vinnerlag.  Selskapet tilbyr rett person konkurransedyktige betingelser og mulighet til å videreutvikle en avdeling og et selskap med solid økonomi.

Compass Human Resources bistår MESA AS i arbeidet med å finne ny avdelingsleder for Oslo. For nærmere informasjon, ta kontakt med Partner Bjørn Erik Graff i Compass Human Resources, tlf. 970 555 87 eller epost: beg@compass.no.

Søknad og CV registreres snarest ved å trykke på søkeknappen nedenfor. CV uten søknadsbrev vil ikke bli vurdert.

 

 

 

logo-nets-svartvit

Key Account Manager (Sales Norway)

Nets is one of northern Europe’s leading companies for payment solutions, information services and digital security solutions, with one of the most extensive and innovative product portfolios in Europe. Our ambition is to become an even stronger partner to our customers by supporting their business nationally as well as internationally. We want to make the handling of both financial and information assets easier and more secure. Nets employs over 2,500 people and has its registered office in Copenhagen, as well as competence and commercial centres in Oslo, Stockholm, Helsinki and Tallinn. Find out more about us at www.nets.eu.

Key Account Manager (Sales Norway)

Are you a sales professional with solid sales experience and ability to perform solution selling toward large/key customers? To our KAM sales team we’re seeking a commercially, business oriented sales person with a strong nose for value and will to sell great solutions to new and existing customers! Ready to be a part of our strong sales team to expand Nets Merchant Services portfolio in Norway from good to great?
Nets Merchant Services is a leading payment solutions provider in Northern Europe. Our services include payment terminals, card acquiring, e-commerce and loyalty & information services.
Nets Group handle payment solutions, information services and digital security, with one of Europe’s most comprehensive and innovative product portfolios. Merchant Services serves more than 100 000 merchants and by signing an agreement the merchant can handle payments through Visa, MasterCard, American Express, JCB and UnionPay. Merchant Services has about 450 employees in Copenhagen, Stockholm, Oslo and Helsingfors. Learn more on www.nets.eu Ready to join our KAM Sales team in Norway?
This role is an opportunity to join one of the most exciting fintech companies in the Payment Industry. You’ll become acquainted with all aspects of NETS Merchant Services solutions within payment business.
Nets Merchants Services specifically, and the payment industry in general, is in the midst of a massive transformation and you’ll be right in the centre.
You represent Nets on strategic and management level in the customer relation and builds the confidence for Nets as a partner both in the current business and in forward strategies.
Key Account Manager will report to the Director of Sales, Norway and be part of a Sales Team Norway working with local and Nordic customers.
We’re looking for the right candidate who likes commercial challenges and is eager to perform – if you’re an exceptional candidate, please apply.

Your main responsibilities:
We’d like for you to assume responsibility of the following

 • Identify new business opportunities at new and existing customers
 • Connect with customers on strategic level, be the Nets ambassador
 • Customer negotiations and contracting
 • Responsible for mainly acquiring new customers, as well as maintaining and nurturing existing customers
 • Individual sales responsibility as well as being a team player in the sales team with solution sales opportunities to our customers and cross-selling opportunities within Nets
 • Progress sales results by a structured approach to the sales process, be responsible for the quality at all levels to secure to reach the sales targets Ideal qualifications and experience

We’d love it if you can tick off all of the below:

 • Relevant degree with strong academic performance
 • Minimum 5 years’ experience of sale as Key Account Manager in high paced sales environment
 • First had experience with sales of solutions based products and services
 • You are ambitious, international mind-set, goal oriented, has a winning mentality and thrives in a hectic and change oriented environment.
 • You have an outgoing personality and connects easily with people, and can build confidence for yourself and Nets at management level at customers.
 • Ambitious, goal orientated with an strong will to win and an engrained can do attitude
 • Thrives in a hectic and change oriented environment.
 • Strong command of English: both verbal and written; Other Nordic language a plus.

We excited about people who are

 • Outspoken, and not afraid to go against the crowd
 • Team players above all. But also able and willing to work independently
 • Curious by nature and tireless in exploring all options to win
 • Excited and energetic and who actively engage with colleagues, and are equally at ease on all levels of the organization from the boardroom to the mail room
 • Maniacal about creating results for Nets Merchants Services
 • Proactive, results-oriented and structured in your approach
 • Able to joggling many tasks of varying complexity, duration and urgency
 • Persistent, focused, analytical and responsible

We’ll offer you a dynamic and exciting professional environment with great opportunities for professional and personal development.

If you should have any inquiries about the company or position, please do not hesitate to contact our recruitment partner in Compass Human Resources AS, Anne Marit Heber Nærby, phone: 0047 924 491 14 or Bjørn Erik Graff, phone: 0047 970 555 87

Application with CV may be submitted by using “Apply here” below, as soon as possible, and no later than August 18.