Customer Service Executive

 

Nautisk har levert maritime kart og publikasjoner til handelsflåten siden 1896, med sterk fokus på fraktmarkedet. I dag er Nautisk en av verdens ledende kartagenter med et globalt nettverk av kontorer som dekker hovedruter og markeder, inkludert Europa, USA og Asia.

Customer Service Executive

Vår nye Customer Service Executive skal først og fremst yte fremragende service og support til våre kunder nasjonalt og internasjonalt.

Viktige arbeidsoppgaver vil være å:

 • Opprette og administrere kundeoppføringer og bestillinger
 • Være førstelinje support for alle produkter og tjenester
 • Ha kontakt med leverandører
 • Samarbeide med kolleger ved alle våre kontorer: Aberdeen, Bristol, Singapore og Hong Kong
 • Håndtere løpende henvendelser
 • Administrere innkommende papirer og arkivere, skanne, distribuere og konvertere til digitale filer for behandling og deling utenlands
 • Proaktiv produktopplæring og mersalg til eksisterende kunder

Henvendelser kommer hovedsakelig via e-post eller telefon. Av den grunn må kandidater ha gode skriftlige kommunikasjonsevner og være fortrolig med å arbeide over landegrensene over telefon. Søkere må kunne, foruten norsk, også engelsk flytende. Gode IT-kunnskaper er nødvendig. Som person må du være selvstendig og strukturert.

Nautisk kan tilby en spennende og variert stilling i et meget kompetent og internasjonalt miljø med fremtidsrettede produkter. Arbeidssted i Oslo sentrum. Stillingen rapporterer til Head of Customer Service.

For spørsmål, kontakt gjerne Compass Human Resources ved Øyvind Bakken, tlf. 907 00 392 eller Anne Marit Heber Nærby, tlf 924 49 114. Kortfattet søknad og CV på engelsk sendes snarest via søkeknappen.

 

Account Managers x 2

Nautisk har levert maritime kart og publikasjoner til handelsflåten siden 1896, med sterkt fokus på fraktmarkedet. I dag er Nautisk en av verdens ledende kartagenter med et globalt nettverk av kontorer som dekker hovedruter og markeder, inkludert Europa, USA og Asia. Selskapet har utviklet en egen digital kartløsning og er klar for å være med på digitaliseringen av shippingbransjen.

Account Managers x 2

Nautisk søker nå to nye utadvendte og proaktive løsningsselgere, som skal selge og presentere selskapets nye digitale kartløsning mot den profesjonelle handelsflåten.

Viktige arbeidsoppgaver vil være å

 • Gjennomføre nye salg i Norden og Nord-Europa
 • Kartlegge og bygge relasjoner til nye kunder i Norden og Nord-Europa
 • Sikre god lønnsomhet i nye kontrakter
 • Forberede og delta i salgsmøter

Vi ser etter deg med høyere utdanning innen økonomiske eller tekniske fag, samt noen års relevant salgserfaring. Som person må du være overbevisende og sulten på suksess. Struktur og gode samarbeidsevner er viktige egenskaper som vi ser etter hos aktuelle kandidater.

Vi kan tilby utfordrende salgsstillinger i et meget kompetent, internasjonalt miljø med fremtidsrettede produkter. Den som lykkes vil kunne opparbeide seg meget gode lønnsbetingelser. Arbeidssted i Oslo sentrum. Stillingene rapporterer til Commercial Director, Espen Martinsen.

Søkere må kunne, foruten norsk, engelsk flytende, da mye av arbeidet foregår internasjonalt. Gode IT-kunnskaper er nødvendig.

For spørsmål, kontakt gjerne Compass Human Resources ved Øyvind Bakken, tlf. 907 00 392 eller Anne Marit Heber Nærby, tlf. 924 49 114. Kortfattet søknad og CV på engelsk sendes snarest via søkeknappen.

 

Key Account Manager

Danfoss har i over 70 år vært en betydelig leverandør til norsk industri. Konsernet har ca. 25 000 ansatte globalt og en omsetning på ca. 40 milliarder DKK.  Hovedkontoret er på Als i Danmark.

Danfoss Heat Pumps vikler, produserer og markedsfører et spekter av varmepumper som markedsføres under produktnavnet Thermia. Danfoss Heat Pumps har ca. 200 ansatte fordelt på Sverige, Finland og Norge. Forskning, utvikling og produksjon foregår i Arvika. Thermia er et varemerke og inngår i Danfoss Värmepumpar AB som har en omsetning på ca. 700 MSEK. Produktene selges gjennom grossister eller installatører i Norden og eksporteres i tillegg til flere land i Europa.

Thermia er i en sterk ekspansjonsfase og er en av de ledende aktørene på det nordiske varmepumpemarkedet og har også en sterk posisjon på det europeiske markedet. Selskapet i Norge søker to nye selgere for å bidra til ytterligere vekst og utvikling for den norske delen av selskapet.

Key Account Managers

Salg – Utvikling – Vekst

 

Thermia Varmepumper søker etter to Key Account Managers som skal ha ansvar for kundeoppfølging og nysalg i hver sin region (Østlandet og Vestlandet), da vi ønsker å knytte tettere kontakt med våre forhandlere i markedet.  Noen av de viktigste arbeidsoppgavene vil være;

 • Selge produkter og tjenester – prosjektering og rådgivning
 • Opparbeide egne nøkkelkunder
 • Planlegge og gjennomføre salgsplaner og aktiviteter
 • Planlegge og gjennomføre kundearrangementer, markedsaktiviteter, messer og kampanjer i samarbeid med markedskoordinator
 • Delta på ulike kundearrangementer og opplæringsaktiviteter
 • Reiseaktivitet i Sør-Norge må påregnes

Den norske virksomhet har et tett samarbeid med fabrikken i Arvika. Du vil ha både budsjett- og resultatansvar for dine kunder/region og rapporterer til salgssjefen for Danfoss Heat Pumps – Thermia varmepumper.

Vi søker to erfarne selgere med relevant salgs- og bransjeerfaring til denne spennende og krevende jobben. Den rette kandidaten har erfaring fra salg av tekniske produkter til sluttkunder eller gjennom grossist/installatører. Du evner å jobbe strukturert og planmessig. Som person er du både selvgående og en god relasjonsbygger.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Jonny Arnesen på tlf. 924 96 992 dersom du har spørsmål. Send din søknad og CV ved å klikke «søk her», innen 9. mars 2018.

Prosjektsjef

Bomera er et boligutviklingsselskap med fokus på mellomstore boligprosjekter i Oslo & omegn. Bomera utvikler boligprosjekter med en tydelig identitet, med fokus på å skape prosjekter med god arkitektur og høy kvalitet i alle ledd.

Selskapet ble etablert i 2016, og eier pr. i dag fem utviklingsprosjekter med en samlet utviklingsverdi på NOK 1,0 mrd. Selskapet har få og solide aksjonærer med langsiktige ambisjoner om å skape et attraktivt og lønnsomt selskap.

Bomera planlegger å bygge opp en liten, flat og dedikert organisasjon med 4-5 ansatte i løpet av de neste årene. 

Se: www.bomera.no

PROSJEKTSJEF

Kommersiell boligutvikler 

Stillingen innebærer totalansvar for resultat, fremdrift og kvalitet i egen portefølje av prosjekter.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Bistå i vurdering av nye kjøp
 • Organisere og lede prosjekter fra kjøp til ferdigstillelse med hovedvekt på tidligfase
 • Idé- og konseptutvikling, herunder bidra aktivt rundt strategiske veivalg for prosjektene
 • Stor vekt på regulerings- og annen myndighetsbehandling
 • Kontrahering og oppfølging av arkitekt, rådgivere, megler og reklamebyrå
 • Skape solide relasjoner med samarbeidspartnere

Kandidatprofil:

 • Ingeniør/sivilingeniør/arkitekt med 5-10 års erfaring fra utvikling og prosjektledelse av boligprosjekter med gode dokumenterte resultater
 • Gode relasjoner til og erfaring fra samarbeid med arkitekter, rådgivende ingeniører og entreprenører
 • Solid erfaring fra gjennomføring av reguleringsprosesser
 • Solid økonomisk forståelse og kommersielt fokus
 • Selvstendig, utadvendt, strukturert og velorganisert
 • Resultat- og fremdriftsorientert
 • Tillitsskapende, høy forretningsmoral og god til å utvikle relasjoner

Bomera AS tilbyr engasjerte og kunnskapsrike kolleger, korte beslutningsveier og fokus på kvalitet.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Johnny Aastad, tlf. 909 80 198. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Skriftlig søknad med CV kan lastes opp via «Søk her».

Rådgiver systemforvaltning NBO

Norges Bank er landets sentralbank. Den har som mål å fremme økonomisk stabilitet i Norge. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver innenfor pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norges Bank forvalter landets valutareserver og Statens pensjonsfond utland (SPU). Ved utgangen av 2017 var det om lag 900 ansatte i Norges Bank.

Norges Bank styrker IKT-teamet med flere nye nøkkelroller og søker en rådgiver systemforvaltning som får ansvar for å forvalte Norges Bank Oppgjørssystemer.

Rådgiver systemforvaltning Norges Bank Oppgjørssystem

Enhet for IKT er organisert under avdelingen Markeder og IKT (MI) og har ansvar for anskaffelse, utvikling og drift av sikre og stabile IT-systemer for sentralbankvirksomheten. Enheten har om lag 35 faste medarbeidere og gir råd til sentralbankvirksomhetens ledelse, systemeiere og bankens ansatte i aktuelle saker som krever teknologi- og IT-sikkerhetsfaglig kompetanse.

Seksjonen MB IKT-utvikling er sentralbankvirksomhetens fagmiljø for anvendelse av informasjonsteknologi og tilrettelegging av samfunnsøkonomiske data og markedsdata. Seksjonen er bemannet med dyktige teknologer og økonomer som jobber i utstrakt samarbeid med bankens øvrige enheter.

Denne rollen støtter enhet for finansiell stabilitet, internbankoppgjør (IBO). IBO har ansvar for betalingsoppgjør mellom banker, Norges Bank og staten, som blir gjort opp i Norges Banks oppgjørssystem (NBO).

Rådgiver systemforvaltning NBO får det viktige ansvaret for:

 • Å bygge gode relasjoner med fagavdelingen Finansiell Stabilitet IBO
 • Å bidra til at løsningsporteføljen til Finansiell Stabilitet IBO driftes og forvaltes etter beste praksis
 • Å bistå IKT driftsseksjonen i oppfølging og koordinering av problemer og avvik
 • Å bidra til at smidige endringsprosesser for løsningsporteføljen planlegges og implementeres
 • Å følge opp eksterne tjenesteleverandører
 • Å bidra i utarbeidelse og forvaltning av avtaler innen området

Videre skal rådgiver systemforvaltning NBO bistå i prosjekter og kunne samhandle tett med forretning.

Vi hører gjerne fra deg som har erfaring med:

 • Systemforvaltning eller systemansvar i større organisasjoner
 • Systemporteføljer/samfunnskritiske løsninger
 • Følge opp eksterne leverandører

I tillegg til utdanning på universitets- eller høyskolenivå, har du minimum 2 års relevant erfaring. Det er også en fordel om du har erfaring fra noe prosjektledelse.

Du må være strukturert, analytisk og initiativrik. Som ansatt i Norges Bank forutsetter vi at du alltid tenker på «kundens» beste, at du er faglig sterk, målrettet, ansvarsbevisst og dyktig til å kommunisere.

Spesielle krav:

For stillingen kreves god vandel, ordnet økonomi og at man kan sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG. Norges Bank vil innhente politiattest.

Norges Bank kan tilby:

 • En sentral, ansvarsfull rolle i et av landets sterkeste IT-faglige miljøer i en virksomhet med betydelig samfunnsansvar
 • Faglige utfordringer i en kompleks organisasjon med sterk kompetanse på alle områder
 • Rom for å påvirke utviklingen av fagområdet og teamet
 • Et sterkt miljø for samarbeid internt og med eksterne virksomheter nasjonalt og internasjonalt
 • Konkurransedyktige betingelser, mulighet for personlig utvikling og karriere

Hvis du kjenner deg igjen i denne beskrivelsen, og du har et ønske om å bidra i en virksomhet med unik kompetanse, har vi stillingen for deg.

Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med Anne Marit Heber Nærby på telefon 924 49 114 eller Bjørn Erik Graff på telefon 970 55 587.  Kortfattet søknad med CV sendes snarest via søkeknappen.

VISJON OG VERDIER
Norges Bank skal være en åpen og veldrevet sentralbank.
Norges Bank skal være blant de ledende sentralbankene i fornyelsen av pengepolitikken og i den videre moderniseringen av betalingssystemet.
Videre skal sentralbanken ivareta og utvikle finansielle verdier for fremtidige generasjoner. Åpen og aktiv kommunikasjon skal bidra til forståelse for bankens rolle og utøvelsen av bankens oppgaver.
Bankens grunnverdier er lagånd, integritet, nyskaping og kvalitet. Norges Bank skal ha en kostnadseffektiv og forsvarlig ressursbruk og legge til rette for gode arbeidsforhold, ansvarlig eierskap og miljøhensyn i virksomheten.

Rådgiver systemforvaltning MOA

Norges Bank er landets sentralbank. Den har som mål å fremme økonomisk stabilitet i Norge. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver innenfor pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norges Bank forvalter landets valutareserver og Statens pensjonsfond utland (SPU). Ved utgangen av 2017 var det om lag 900 ansatte i Norges Bank.

Norges Bank styrker IKT-teamet med flere nye nøkkelroller og søker en rådgiver systemforvaltning som får ansvar for å forvalte Norges Bank Markedsoperasjoner og analyse (MOA) sine løsninger.

Rådgiver systemforvaltning MOA

Enhet for IKT er organisert under avdelingen Markeder og IKT (MI) og har ansvar for anskaffelse, utvikling og drift av sikre og stabile IT-systemer for sentralbankvirksomheten. Enheten har om lag 35 faste medarbeidere og gir råd til sentralbankvirksomhetens ledelse, systemeiere og bankens ansatte i aktuelle saker som krever teknologi- og IT-sikkerhetsfaglig kompetanse.

Seksjonen MB IKT-utvikling er sentralbankvirksomhetens fagmiljø for anvendelse av informasjonsteknologi og tilrettelegging av samfunnsøkonomiske data og markedsdata. Seksjonen er bemannet med dyktige teknologer og økonomer som jobber i utstrakt samarbeid med bankens øvrige enheter.

Denne rollen støtter enhet for Markedsoperasjoner og analyse (MOA). MOA overvåker, formidler og analyserer relevant utvikling i de norske og internasjonale penge- og kapitalmarkedene som bidrag inn i utformingen av pengepolitikken. Videre bidrar MOA til gjennomføring av pengepolitikken, forvaltning av pengemarkedsporteføljen og gjennomfører rådgiving knyttet til statens innenlandske opplåning. Enheten har flere seksjoner som til sammen dekker enhetens arbeidsområde.

Rådgiver systemforvaltning MOA får det viktige ansvaret for:

 • Å bygge gode relasjoner med fagavdelingene innen Markedsoperasjoner og analyse
 • Å bistå til å tilpasse systemer og løsninger i samråd med de ulike avdelingers behov
 • Å sikre at MOA sin løsningsportefølje dekker alle krav til funksjonalitet, stabilitet, tilgjengelighet og integritet sammen med rollen systemansvarlig MOA
 • Å sikre at nødvendige systemoppgraderinger i systemlandskapet blir utført sammen med forretning, løsningsrådgivere og systemansvarlig MOA
 • Å delta aktivt i design-, implementasjons- og testarbeid i løsningsportefølje og verdikjede i samråd med aktuelle leverandører av programvare og øvrige IT tjenester
 • Konfigurering, scripting og utvikling av funksjonelle ønsker fra virksomheten

Videre skal rådgiver systemforvaltning MOA bistå i prosjekter og kunne samhandle tett med forretning.

Vi hører gjerne fra deg som har erfaring med:

 • Systemforvaltning eller systemansvar i større organisasjoner
 • IKT-arbeid innenfor kapitalforvaltning og/eller finanshus
 • Konfigurering og scripting

I tillegg til utdanning på universitets- eller høyskolenivå, har du minimum 5 års relevant erfaring. Det er også en fordel om du har erfaring fra noe prosjektledelse.

Du må være strukturert, analytisk og initiativrik. Som ansatt i Norges Bank forutsetter vi at du alltid tenker på «kundens» beste, at du er faglig sterk, målrettet, ansvarsbevisst og dyktig til å kommunisere.

Spesielle krav:

For stillingen kreves god vandel, ordnet økonomi og at man kan sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG. Norges Bank vil innhente politiattest.

Norges Bank kan tilby:

 • En sentral, ansvarsfull rolle i et av landets sterkeste IT-faglige miljøer i en virksomhet med betydelig samfunnsansvar
 • Faglige utfordringer i en kompleks organisasjon med sterk kompetanse på alle områder
 • Rom for å påvirke utviklingen av fagområdet og teamet
 • Et sterkt miljø for samarbeid internt og med eksterne virksomheter nasjonalt og internasjonalt
 • Konkurransedyktige betingelser, mulighet for personlig utvikling og karriere

Hvis du kjenner deg igjen i denne beskrivelsen, og du har et ønske om å bidra i en virksomhet med unik kompetanse, har vi stillingen for deg.

Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med Anne Marit Heber Nærby på telefon 924 49 114 eller Bjørn Erik Graff på telefon 970 55 587.  Kortfattet søknad med CV sendes snarest via søkeknappen.

VISJON OG VERDIER

Norges Bank skal være en åpen og veldrevet sentralbank.
Norges Bank skal være blant de ledende sentralbankene i fornyelsen av pengepolitikken og i den videre moderniseringen av betalingssystemet.
Videre skal sentralbanken ivareta og utvikle finansielle verdier for fremtidige generasjoner. Åpen og aktiv kommunikasjon skal bidra til forståelse for bankens rolle og utøvelsen av bankens oppgaver.
Bankens grunnverdier er lagånd, integritet, nyskaping og kvalitet. Norges Bank skal ha en kostnadseffektiv og forsvarlig ressursbruk og legge til rette for gode arbeidsforhold, ansvarlig eierskap og miljøhensyn i virksomheten.

Systemansvarlig NBO

Norges Bank er landets sentralbank. Den har som mål å fremme økonomisk stabilitet i Norge. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver innenfor pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norges Bank forvalter landets valutareserver og Statens pensjonsfond utland (SPU). Ved utgangen av 2017 var det om lag 900 ansatte i Norges Bank.

Norges Bank styrker IKT-teamet med flere nye nøkkelroller og søker systemansvarlig som får hovedansvar for å forvalte Norges Bank Oppgjørssystemer.

Systemansvarlig Norges Bank Oppgjørssystem

 

Enhet for IKT er organisert under avdelingen Markeder og IKT (MI) og har ansvar for anskaffelse, utvikling og drift av sikre og stabile IT-systemer for sentralbankvirksomheten. Enheten har om lag 35 faste medarbeidere og gir råd til sentralbankvirksomhetens ledelse, systemeiere og bankens ansatte i aktuelle saker som krever teknologi- og IT-sikkerhetsfaglig kompetanse.

Seksjonen MB IKT-utvikling er sentralbankvirksomhetens fagmiljø for anvendelse av informasjonsteknologi og tilrettelegging av samfunnsøkonomiske data og markedsdata. Seksjonen er bemannet med dyktige teknologer og økonomer som jobber i utstrakt samarbeid med bankens øvrige enheter.

Denne rollen støtter enhet for finansiell stabilitet, internbankoppgjør (IBO). IBO har ansvar for betalingsoppgjør mellom banker, Norges Bank og staten, som blir gjort opp i Norges Banks oppgjørssystem (NBO).

Systemansvarlig NBO får det viktige ansvaret for:

 • Å bygge gode relasjoner med fagavdelingen Finansiell Stabilitet – IBO
 • Å ta ansvar for at løsningsporteføljen til Finansiell Stabilitet – IBO driftes og forvaltes etter beste praksis
 • Å bistå IKT driftsseksjonen i oppfølging og koordinering av problemer og avvik
 • Å lede smidige endringsprosesser for løsningsporteføljen
 • Å styre og følge opp eksterne tjenesteleverandører
 • Å bidra i utarbeidelse og forvaltning av avtaler innen området

Videre skal systemansvarlig NBO bistå i prosjekter og kunne samhandle tett med forretning.

Vi hører gjerne fra deg som har erfaring med:

 • Systemforvaltning eller systemansvar i større organisasjoner
 • Systemporteføljer/samfunnskritiske løsninger
 • Følge opp eksterne leverandører

I tillegg til utdanning på universitets- eller høyskolenivå, har du over 5 års relevant erfaring. Det er også en fordel om du har erfaring fra noe prosjektledelse.

Du må være strukturert, analytisk og initiativrik. Som ansatt i Norges Bank forutsetter vi at du alltid tenker på «kundens» beste, at du er faglig sterk, målrettet, ansvarsbevisst og dyktig til å kommunisere.

Spesielle krav:

For stillingen kreves god vandel, ordnet økonomi og at man kan sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG. Norges Bank vil innhente politiattest.

Norges Bank kan tilby:

 • En sentral, ansvarsfull rolle i et av landets sterkeste IT-faglige miljøer i en virksomhet med betydelig samfunnsansvar
 • Faglige utfordringer i en kompleks organisasjon med sterk kompetanse på alle områder
 • Rom for å påvirke utviklingen av fagområdet og teamet
 • Et sterkt miljø for samarbeid internt og med eksterne virksomheter nasjonalt og internasjonalt
 • Konkurransedyktige betingelser, mulighet for personlig utvikling og karriere

Hvis du kjenner deg igjen i denne beskrivelsen, og du har et ønske om å bidra i en virksomhet med unik kompetanse, har vi stillingen for deg.

Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med Anne Marit Heber Nærby på telefon 924 49 114 eller Bjørn Erik Graff på telefon 970 55 587.  Kortfattet søknad med CV sendes snarest via søkeknappen.

VISJON OG VERDIER
Norges Bank skal være en åpen og veldrevet sentralbank.
Norges Bank skal være blant de ledende sentralbankene i fornyelsen av pengepolitikken og i den videre moderniseringen av betalingssystemet.
Videre skal sentralbanken ivareta og utvikle finansielle verdier for fremtidige generasjoner. Åpen og aktiv kommunikasjon skal bidra til forståelse for bankens rolle og utøvelsen av bankens oppgaver.
Bankens grunnverdier er lagånd, integritet, nyskaping og kvalitet. Norges Bank skal ha en kostnadseffektiv og forsvarlig ressursbruk og legge til rette for gode arbeidsforhold, ansvarlig eierskap og miljøhensyn i virksomheten.

Webutvikler

Fürst er landets største medisinske laboratorium. Laboratoriet har i overkant av 400 ansatte og utfører over 25 mill. blodanalyser for fastleger og spesialister ved legekontor over hele landet. Selskapet holder til i moderne lokaler på Furuset i Oslo og kjennetegnes ved en betydelig satsing på moderne teknologi. Det er valgt å holde spesielt høy IT-kompetanse innenfor kjerneområdene automatisert produksjon, samt interaktive løsninger for samspill med eksterne parter.

Webutvikler – Fürst Medisinsk Laboratorium

Fürst Medisinsk Laboratorium søker etter en Webutvikler til hovedkontoret i Oslo, som vil være sentral i arbeidet med å utvikle web- og intranettsider for den svenske delen av virksomheten. Du får ansvar for utvikling av selskapets websider og portalløsninger i Sverige, men vil også arbeide med intranettet og de norske web- og portalløsningene.

Stillingen rapporterer til leder IT Utvikling, Eyvind Axelsen, og vil ha 18 kompetente systemutviklere som kollegaer i utviklingsavdelingen. Som en del av dette teamet vil du som webutvikler lage innovative og brukervennlige løsninger for morgendagens web. Du vil være med på å utvikle fremtidsrettede løsninger og delta i spennende tverrfaglige prosesser mellom IT utvikling, markedsfunksjonen og den svenske organisasjonen.

ARBEIDSOPPGAVER

 • Utvikling og vedlikehold av websider, portalløsninger og intranettsider for Fürst i Sverige og i Norge, herunder behovsanalyse og spesifisering
 • Feilretting, drift, supportoppgaver og testing relatert til kode
 • Bidra i arbeidet med integrasjon mot back-end systemer, 3-partssystemer og jobbe med API-er
 • Bidra i utformingen av kravspesifikasjoner, videreutvikle effektive prosesser, systemløsninger og webapplikasjoner
 • Bidra inn i innholds- og publiseringsarbeidet for selskapet

KVALIFIKASJONER

 • Høyere utdannelse innen IT/Web-programmering
 • God og solid kunnskap i klientsideteknologier som HTML5, CSS og Javascript
 • Kompetanse om utvikling av websider, intranett og portalløsninger og skjæringspunktet mellom kundeopplevelse og systemutvikling
 • Kjennskap til utvikling med Sharepoint, EPI-Server og relaterte teknologier
 • Kunnskap om andre programmeringsspråk og utviklingsomgivelser, som f.eks. .NET-plattformen, Angular, Typescript, Ruby, PHP eller Python
 • Svensk flytende både skriftlig og muntlig
 • God erfaring med utvikling av websider, intranettløsninger og webportaler
 • Erfaring med interaksjonsdesign og grafisk brukergrensesnitt
 • Erfaring fra vedlikehold og drift av websider og intranett er ønskelig
 • Viser en sterk interesse for fagområdet og teknologiene rundt
 • Er nysgjerrig, endringsdyktig og ivrig på å lære deg nye oppgaver
 • Jobber analytisk og strukturert, og har et bevisst forhold til hvorfor du velger løsningene du implementerer
 • Samarbeider godt med andre

VI TILBYR

 • Godt arbeidsmiljø, med høy aktivitet og produktivitet
 • Et godt og sterkt fagmiljø
 • Kontinuerlig faglig oppdatering gjennom kurs og konferanser
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid

Arbeidssted vil være ved selskapets hovedkontor på Furuset i Oslo.

For mer informasjon, ta kontakt med Arnt Molvig (mobil 934 40 805) eller Jonny Arnesen (mobil 924 96 992). Søknad med CV sendes via Søk her-knappen eller på epost til jar@compass.no.

Therapy Development Manager – Cardiology

Together, we can change healthcare worldwide. At Medtronic, we push the limits of what technology can do to help alleviate pain, restore health and extend life.  We challenge ourselves and each other to make tomorrow better than yesterday.  It is what makes this an exciting and rewarding place to be.

We can accelerate and advance our ability to create meaningful innovations – but we will only succeed with the right people on our team.  Let’s work together to address universal healthcare needs and improve patients’ lives.  Help us shape the future.

Therapy Development Manager  – Cardiology

 

Newly established position at Medtronic, to strengthen the sales effort in Norway within Cardiology Diagnostics.

You will be referring to Nordic Sales Manager, Trine Wissing.

Main job duties/responsibilities:

 • Meet quarterly sales targets for the therapy area in Norway
 • Working closely with regional sales management establishing account strategies
 • Visits to municipalities and hospitals
 • Maintenance of existing customers and acquisition of new customers
 • Presentation of the products, including economics
 • Advise nurses and cardiologists about LINQ™ and its use
 • Education of and demonstration to individual users
 • Understand and communicate different studies within the area

Job Qualifications:

 • Education at university- level within business or health related education
 • Comprehensive understanding of the healthcare system at the territory and country level
 • 5-10 years of successful sales experience in the healthcare market, with emphasis on medical device and/or pharmaceutical sales
 • Experience from Hospital sales
 • Fluency in English and Norwegian, written and spoken
 • Ability to travel in Norway
 • Proven ability to operate in a matrix environment and work effectively with sales force, physicians and nurses in hospitals
 • Open and direct communication style, with strong competitive drive with a high sense of urgency.
 • Demonstrated ability to work independently on projects/duties as well as contributing to a larger team.
 • Strong interpersonal and communication skills (written and verbal) at all levels of the organization.
 • Knowledge of the competitive marketplace and work experience in the Cardiology Market is desirable
 • Computer literacy and full clean drivers license

For more information, call Arnt Molvig +47 934 40 805  in Compass Human Resources. To apply, please click “Apply here” to register, or send your application to amhn@compass.no

This position offers a chance to be a key part of a world-leading company within medical devices, and to work closely with many different stakeholders on both a national and international level. The position offers a lot of variation where the days are never the same and where things can change rapidly. The role will have a decisive impact on the business and exciting development opportunities are possible for the right candidate. Working for Medtronic is a smart career move.

Testleder

Norges Bank er landets sentralbank. Den har som mål å fremme økonomisk stabilitet i Norge. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver innenfor pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norges Bank forvalter landets valutareserver og Statens pensjonsfond utland (SPU). Ved utgangen av 2017 var det om lag 900 ansatte i Norges Bank.

 Norges Bank styrker IKT-teamet med flere nye utviklere og søker testleder som får hovedansvar for å profesjonalisere testarbeidet i banken ytterligere.

Testleder

 

Enhet for IKT er organisert under avdelingen Markeder og IKT (MI) og har ansvar for anskaffelse, utvikling og drift av sikre og stabile IT-systemer for sentralbankvirksomheten. Enheten har om lag 35 faste medarbeidere og gir råd til sentralbankvirksomhetens ledelse, systemeiere og bankens ansatte i aktuelle saker som krever teknologi- og IT-sikkerhetsfaglig kompetanse.

Seksjonen MB IKT utvikling er sentralbankvirksomhetens fagmiljø for anvendelse av informasjonsteknologi og tilrettelegging av samfunnsøkonomiske data og markedsdata.  Seksjonen er bemannet med dyktige teknologer og økonomer som jobber i utstrakt samarbeid med bankens øvrige enheter.

Testlederen får det viktige ansvaret for:

 • Strategi og mål for testområdet
 • Videreutvikling av testmetode og -verktøy og vedlikehold av dokumentasjon og veiledning knyttet til test, samt utarbeide nytt ved behov
 • Koordinering av testledere/testansvarlig på tvers av systemporteføljer og leveranser, samt bruken av testmiljøene

Videre skal testlederen styre og utnytte ressurser effektivt i henhold til gjeldende prioriteringer og være utførende testansvarlige i utvalgte leveranser.

Vi hører gjerne fra deg som har erfaring med:Testledelse i større, samt smidige/agile prosjekter

 • Testprosess, -design, -teknikker og testing av funksjonelle og ikke funksjonelle krav
 • Utforming av testplaner, -strategier og -spesifikasjoner
 • Å planlegge, gjennomføre og analysere tester, samt å skrive testrapporter

I tillegg til utdanning på universitets- eller høyskolenivå, har du noen års relevant erfaring. Det er også en fordel om du er ISTQB-sertifisert eller tilsvarende.

Du må være strukturert, analytisk og initiativrik. Som ansatt i Norges Bank forutsetter vi at du alltid tenker på «kundens» beste, at du er faglig sterk, målrettet, ansvarsbevisst og dyktig til å kommunisere.

Spesielle krav:

For stillingen kreves god vandel, ordnet økonomi og at man kan sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG. Norges Bank vil innhente politiattest.

Norges Bank kan tilby:

 • En sentral, ansvarsfull rolle i et av landets sterkeste IT-faglige miljøer i en virksomhet med betydelig samfunnsansvar
 • Faglige utfordringer i en kompleks organisasjon med sterk kompetanse på alle områder
 • Rom for å påvirke utviklingen av fagområdet og teamet
 • Et sterkt miljø for samarbeid internt og med eksterne virksomheter nasjonalt og internasjonalt
 • Konkurransedyktige betingelser, mulighet for personlig utvikling og karriere

Hvis du kjenner deg igjen i denne beskrivelsen, og du har et ønske om å bidra i en virksomhet med unik kompetanse, har vi stillingen for deg.

Har du spørsmål om stilingen, ta gjerne kontakt med vår rekrutteringspartner Compass Human Resources ved Anne Marit Heber Nærby på telefon 924 49 114 eller Bjørn Erik Graff på telefon 970 55 587.  Kortfattet søknad med CV sendes snarest via søkeknappen.

VISJON OG VERDIER

Norges Bank skal være en åpen og veldrevet sentralbank.

Norges Bank skal være blant de ledende sentralbankene i fornyelsen av pengepolitikken og i den videre moderniseringen av betalingssystemet.

Videre skal sentralbanken ivareta og utvikle finansielle verdier for fremtidige generasjoner. Åpen og aktiv kommunikasjon skal bidra til forståelse for bankens rolle og utøvelsen av bankens oppgaver.

Bankens grunnverdier er lagånd, integritet, nyskaping og kvalitet. Norges Bank skal ha en kostnadseffektiv og forsvarlig ressursbruk og legge til rette for gode arbeidsforhold, ansvarlig eierskap og miljøhensyn i virksomheten.