biogen_liten

Senior Market Access Manager

Biogen har i dag en ledende portefølje av medisiner for behandling av multippel sklerose (MS) og den første og eneste godkjente behandlingen for spinal muskulær atrofi (SMA). Biogen er i forkant med forskning av nye medisiner for nevrologisk og nevrodegenerative tilstander.

I mer enn to tiår har Biogen endret forståelsen og behandlingen av MS. Videre bruker vi vår kompetanse for å løse noen av de mest utfordrende og komplekse sykdommene i nevrologi, inkludert Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom og amyotrofisk lateral sklerose (ALS). Vi arbeider for å utvikle potensielt livsforandrende behandlinger for mennesker som lider av disse sykdommene.

Når vi oppdager ny innsikt i menneskelig biologi, bruker Biogen banebrytende teknologier til å forfølge behandlinger av sjeldne og genetiske lidelser. Vi utforsker helt nye måter å behandle sykdom på ved å fremme RNA-medisiner og genterapi.

 

Til Biogen i Oslo søkes:

Senior Market Access Manager

Som Senior Market Access Manager i Biogen vil du arbeide for å skape markedstilgang for selskapets eksisterende og fremtidige portefølje av legemidler. Du skal utarbeide beslutningsgrunnlag for finansiering av legemidler til sykehussektoren og sikre at lansering av nye medisiner blir vellykket.

Vår nye Senior Market Access Manager vil ha utstrakt kontakt med helseforetakene, myndighetene og andre nøkkelpersoner som har innflytelse på bruk av legemidler i Norge. Biogen har ledende produkter innen, MS, «Rare Diseases» og en svært spennende pipeline innen nevro-degenerative sykdommer.

Stillingen rapporterer til Head of Market Access og blir en del av et kompetent og dynamisk team i Norge.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Innhenting, sammenstilling og analyse av data fra ulike kilder som beslutningsunderlag for selskapets Market Access-aktiviteter
 • Helseøkonomiske analyser, prisstrategier, refusjonssøknader og analyser av budsjettkonsekvenser
 • Kartlegge sentrale beslutningstakere og hvilke miljøer som påvirker disse. Etablere gode relasjoner til relevante aktører innen legemiddelområdet, inklusive legemiddelmyndigheter, helseforetak, pasientforeninger og Legemiddelindustriforeningen
 • Holde seg oppdatert på lover og regler, samt økonomiske og organisatoriske forhold som påvirker markedstilgangen og finansiering av Biogens medisiner
 • Bidra til utvikling av nye arbeidsmåter for Market Access funksjonen, sammen medisinsk avdeling og salg/marked
 • Bidra med høy kompetanse, innsikt og opplæring innenfor ditt område

Aktuelle kandidater har utdannelse på masternivå og erfaring eller kompetanse fra arbeid knyttet til Market Access. Erfaring fra å anvende helseøkonomiske modeller og innsikt i metodebruk er viktig. Stillingen krever medisinsk innsikt, og evne til å sette deg inn i ulike terapiområder. Du må ha god og helhetlig forståelse for hvordan legemidler blir omsatt i Norge, herunder kunnskap og interesse for norsk helsevesen, legemiddelpolitikk og forvaltningen.

Vi søker deg som har gode analytiske egenskaper og helseøkonomisk kompetanse. Du må kunne arbeide selvstendig, være utadvendt og ha gode kommunikasjonsegenskaper skriftlig og muntlig på norsk og engelsk. Evne til å skape tillitt til beslutningstakere på ulike nivå er av avgjørende betydning. Du må ha god forretningsforståelse, være komfortabel med forhandlinger og ha et stort engasjement for det du holder på med.

Hvis du ønsker mer informasjon, ta kontakt med Anne Marit Heber Nærby, tlf. 924 49 114 eller Arnt Molvig, tlf. 934 40 805 i Compass Human Resources. Søknad med CV sendes snarest via “søk her”.

logo_gul_opp

Sales Manager Field Sales B2C

ice.net er Norges tredje største leverandør av mobile bredbåndstjenester, som dekker mer enn 75 % av Norges landareal. I 2015 lanserte ice.net mobiltelefoni og er i dag en fullverdig mobiloperatør med spennende og annerledes tanker om fremtiden.
Selskapet er en del av AINMT Holdings AB, som inkluderer merkevaren Net1 i Sverige og Danmark og ice.net 
i Norge.

Sales Manager Field Sales B2C

Bli med på å skape norsk telekomhistorie!

ice.net har inntatt en unik utfordrerposisjon i det norske mobilmarkedet. Selskapet er i sterk vekst, og ser nå etter en Sales Manager Field Sales B2C som vil få ansvaret for å optimalisere salget av ice.net sine produkter og tjenester gjennom butikkene til våre partnere. Som Sales Manager Field Sales vil du spille en viktig rolle i å videreutvikle hvordan vi arbeider med butikkene og deres selgere. Stillingen rapporterer til Head of B2C Sales.

Vår nye Sales Manager Field Sales B2C har lang erfaring med salg av telecom via butikk. Du kjenner godt til hva som skal til for å lykkes med salg via partnere som Elkjøp, Lefdal, Power, Spaceworld Soundgarden, Euronics med flere. Du trives med å lede andre og du trives med å jobbe operativt, samtidig som du også har strategisk forståelse og erfaring. Stillingen innebærer personalansvar.

Stillingens hovedoppgaver:

 • Lede et team på fire Regional Managers
 • Utarbeide strategier for fokus i salgssamtalen som gjennomføres ute i butikk
 • Ruteplanlegging, bistå den enkelte Regional Manager i å legge effektive besøksplaner
 • Jobbe tett sammen med Channel Manager Retail og Trade Marketing Manager om å deffinere effektive planer for å skape god synlighet for ice ute i butikk
 • Følge opp teamet på salgsbudsjett Voice og MBB (herunder nysalg og produktmiks). Gjennomgå avvik og definere nødvendige tiltak for å sikre budsjettoppnåelsen.
 • Etablere sterke relasjoner til nøkkelpersoner i butikk
 • Ha ansvar for oppfølging av noen egne butikker
 • Delta på samlinger både på kjedenivå og butikknivå
 • Kartlegge nye muligheter
 • Evaluere effekten av innførte tiltak i butikk (opplæring, materiell, lokale aktiviteter etc)

Vi søker deg som trives med å være leder, og som samtidig ikke er redd for å være operativ for å få ting gjort i en hektisk hverdag. Du har en proaktiv holdning, evner å tenke nytt, er positiv, energisk og sørger for å ha det gøy på jobben med de rundt deg. Det er viktig for oss at du er motivert og blir engasjert av å skulle være med og utvikle ice.net videre sammen med dine kollegaer.

For å lykkes med målsettingen om å bli best i Norge på det vi gjør, er vi avhengig av erfarne og innovative mennesker som deler vår ambisjon. Det vil kreve hardt arbeid og fleksibilitet, både av oss som organisasjon og deg som ansatt. Resultatet av vår felles innsats blir et nytt kapittel i norsk telekomhistorie, noe som både forplikter og motiverer. Vi skal skape historie, hvordan kan du hjelpe oss? Tenk litt på det.

For mer informasjon om stillingen, kontakt gjerne Øyvind Bakken hos Compass Human Resources, tlf. 907 00 392. Kortfattet søknad med CV lastes opp via “Søk her” nedenfor.

logo_centric_red

Sales Executive – IT-outsourcingstjenester

Centric er et IT-tjenesteselskap som leverer IT-, drift- og konsulenttjenester. Med ca. 5.000 fagfolk lokalisert i Norden, Nederland, Belgia og Romania er de blant de sterkest voksende IT-tjenesteselskapene i Nord-Europa. Selskapet har hovedkontor i Nederland.

Centrics tjenester dekker hele områder under IT-outsourcing herunder (software solutions, managed services, services desk og field services), og de har et spesielt sterkt fotfeste innen retail gjennom et omfattende samarbeid med IFS.

Centric ønsker å styrke sin satsing på outsourcingstjenester i Norge og søker derfor en Sales Executive. Stillingen vil rapportere til CEO for Centric IT og vil ha eget salgsbudsjett.

Sales Executive – IT-outsourcingstjenester

 

Arbeidsoppgaver

 • Selge Centrics portefølje av tjenester innen Managed Services og Consulting til nye og eksisterende kunder
 • Kartlegge behovet hos kunden, bygge relasjoner til nøkkelpersoner og posisjonere Centric som leverandør
 • Synliggjøre muligheter for kunden for hvordan Centric kan effektivisere og understøtte de med IT leveranser
 • Koordinere og lede salgsprosesser, og sikre at Centrics øvrige ressurser blir involvert på riktig tidspunkt i salgsprosessene
 • Holde seg oppdatert på kundenes organisasjon og være proaktiv i forhold til markedsmuligheter

Kvalifikasjoner

Aktuelle kandidater har flere års erfaring fra rådgivende salg innen IT sektoren eller Telecom.  Erfaring fra salg av outsorcing eller driftstjenester er ønskelig. God forretningsmessig innsikt og evne til å forstå hvordan IT kan understøtte kundens forretningsprosesser er nødvendig.

Vi ser gjerne at kandidater har høyere utdannelse fra merkantile eller tekniske fag. God generell IT kompetanse er nødvendig.

Alle henvendelser behandles konfidensielt. For nærmere informasjon – ta kontakt med researcher Hanna Kaupang på telefon 481 72 822 eller partner Bjørn Erik Graff i Compass Human Resources på telefon 970 555 87.

Høegh

Prosjektleder bolig

Höegh Eiendom er et familieeiet eiendomsselskap som utvikler, eier og forvalter eiendommer i Oslo sentrum og det sentrale østlandsområdet. Eiendomsporteføljen omfatter 350 000 kvm med en årlig leieverdi på 435 MNOK. Selskapet har boligprosjekter med 700 leiligheter under salg/utbygging og tre store stedsutviklingsprosjekter i Oslo, Moss og Ski.

Dette tilsvarer 800 mål ubebygde tomter for utvikling av handel, logistikk, næring og boliger. Höegh Eiendom har 45 ansatte og hovedkontor i Parkveien 55 i Oslo. Vår visjon er å skape levende steder som begeistrer.

Höegh Eiendom er i gang med Moss’ største byutviklingsprosjekt Verket. Området er totalt ca 150 mål, og vi skal bygge ca. 250 000 kvm, fordelt på kultur, næring, bolig og undervisning. Det jobber i dag 7 personer på vårt kontor i Moss.

Bydel Ski Øst er under utvikling og skal romme ca.10 000 nye innbyggere, nytt nærsenter, næring, kontor, to videregående skoler, en ny barneskole, barnehager og en idrettspark. Höegh Eiendom eier deler av prosjektet og vil stå for ca. 1000 nye boliger, nærsenteret og mye av næringsutbyggingen.

 www.hoegheiendom.no

PROSJEKTLEDER

SPENNENDE BOLIG- OG NÆRINGSPROSJEKTER I MOSS

 

Höegh Eiendom skal utvikle og bygge flere sentrale og spennende boligprosjekter i Moss, som krever tydelig ledelse av en kompetent prosjektleder. Vi søker en prosjektleder som har solid boligkompetanse, bred erfaring og god forståelse for de suksesskriterier som må oppfylles for å kunne levere et godt prosjekt.

Vi ser etter deg med høyere relevant utdanning som sivilingeniør/ingeniør og erfaring fra prosjektledelse hos entreprenør, rådgivende ingeniør eller annen byggherre. Som prosjektleder vil du delta i prosjektene i alle faser, med bistand i konsept- og utredningsfasen, og ansvar for gjennomføring og oppfølging av byggeprosjektene. Du rapporterer til prosjektdirektør.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et dynamisk, engasjert og faglig sterkt eiendomsmiljø. Höegh Eiendom gir stort ”spillerom” for medarbeidere som tar initiativ og viser ansvar. Du vil få kontor sammen med vårt team i Moss.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Compass Human Resources ved Johnny Aastad mob 909 80 198.  Alle henvendelser behandles konfidensielt. Skriftlig søknad med CV sendes snarest via søkeknappen.

bsa

Internasjonal prosjektkoordinator

buildingSMART International (bSI) er en internasjonal organisasjon som muliggjør digital samhandling innen bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen. Organisasjonens formål er å bidra til bærekraftig bygd miljø gjennom SMARTERE deling av informasjon og kommunikasjon mellom alle aktører i næringen. Alle løsninger må baseres på åpne formater, slik at utviklingen skjer i et brukerstyrt internasjonalt marked med fri konkurranse.

buildingSMART Norge er godt forankret i næringen og fungerer som sentralt bindeledd mellom myndigheter, næring og utdanning/forskning innen digitaliseringen. Foreningens virke tar utgangspunkt i de internasjonale buildingSMART standardene for datamodell, dataterminologi og BIM-prosesser.

Til nyetablert stilling på Lilleaker i Oslo søker vi:

Internasjonal prosjektkoordinator

-internasjonale prosjekter for digitalisering og samhandling

Som prosjektkoordinator har du en sentral posisjon i buildingSMART. Du vil arbeide med den internasjonale ledelsen i organisasjonen, koordinere utviklingsprosjektene på tvers av landene og jobbe tett med ulike faggrupper og prosjekter. Du vil også arbeide tett med prosjekter i Norge, og til daglig være en del av den norske avdelingen med arbeidssted på Lilleaker.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Gi administrativ støtte til styringsgrupper og faggrupper i buildingSMART International.
 • Organisere og planlegge møter, skrive møtereferater og tilgjengeliggjøre informasjon i nettverket.
 • Administrativ støtte og koordinering i utviklingsprosjektene i buildingSMART Norge (bSN) og i undergrupper i bSN.
 • Bidra til å markedsføre organisasjonen og budskapet vårt gjennom sosiale medier, nettsider og arrangementer.
 • Planlegge og koordinere møter og prosjekter
 • Delta i internasjonale konferanser, og muliggjøre effektiv samhandling mellom deltakere fra ulike land
 • Bistå daglig leder med driften av sekretariatet
 • Fungere som en digital endringsagent internt og i næringen

Stillingen vil gi mulighet for å utvikle et bredt internasjonalt nettverk, og det vil bli en del reising knyttet til å planlegge og gjennomføre internasjonale konferanser og møter.

Vi setter høye krav til struktur, serviceorientering, nettverksbygging, ryddighet/effektivitet og selvstendighet. Det forutsettes at man har generelt gode IT-kunnskaper og behersker norsk og engelsk meget godt, både muntlig og skriftlig. Erfaring fra å planlegge konferanser og delta i prosjekter er ønskelig. Høyere utdanning er en fordel, men ikke et krav for å dekke stillingen. Kunnskap om bruk av sosiale medier og skybaserte samhandlingsplattformer er nødvendig, og interesse for effektiv digital samhandling er en fordel.

For mer informasjon, ta kontakt med Arnt Molvig i Compass Human Resources AS på telefon 934 40 805. Søknad med CV sendes via “søk her” innen 10. september 2017.

ESSVE_CMYK

Distriktsansvarlig Agder og Rogaland

ESSVE er markedsleder i Norden på innfestningsløsninger. I nært samarbeid med forhandlere, proffe håndverkere og industrikunder tar ESSVE frem innovative løsninger som gjør kundens hverdag enklere, sikrere og mer lønnsom. Hvert produkt som utvikles er en løsning på en utfordring hentet fra kundenes virkelighet. ESSVE har egen virksomhet i ti land og har ca. 200 medarbeidere. ESSVE Norge har 25 medarbeidere, med kontor i Oslo. Hovedkontoret ligger i Stockholm. Vårt sentrallager ligger i Ulricehamn. ESSVE samarbeider med forhandlere og har ingen egne utsalgssteder. ESSVE inngår i det børsnoterte selskapet Bergman & Beving.  

Er du en erfaren selger med forståelse for festemidler?

Vil du være en del av Norges sterkeste varemerke innen byggebransjen?

 

ESSVE søker deg som har god selgererfaring, høy grad av service og gode kommunikasjonsevner.
ESSVEs ledende posisjon er skapt av engasjerte, kunnskapsrike og lidenskapelige mennesker. I rollen som distriktsansvarlig for Agder og Rogaland søker vi deg som vil være med på veksten i et spennende marked. Distriktet vil være Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland.

Rollen
Som distriktsansvarlig har du det operative ansvar for å prioritere, planlegge og gjennomføre salgsfremmende arbeid i ditt distrikt. Du initierer og gjennomfører lokale markedsaktiviteter, opplæring og sluttkundebesøk med våre forhandlere.

Du er ansvarlig for å videreutvikle samarbeidet med eksisterende og potensielle kunder. Ditt fokus er å skape langsiktige resultater og gode relasjoner.

Du vil kunne dra nytte av samarbeide med trivelige og kompetente kollegaer.

I rollen som Distriktsansvarlig rapporterer du til salgssjef. Det inngår endel reisedøgn til stillingen, derfor søker vi deg med vilje og mulighet til å reise i tjenesten. Vi ser gjerne at du bor i distriktet.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle eksisterende og identifisere nye forhandlere
 • Introdusere nytt sortiment til våre forhandlere
 • Teknisk produktopplæring
 • Besøke sluttkunder på byggeplass
 • Delta på demodager og messer
 • Eksponere salgskampanjer hos forhandlere
 • Nøkkelperson for kundehenvendelser

Om deg 
Vi søker deg som er løsningsorientert, har sterk egen-drive og trives i en rolle der du har mulighet til å ta egne valg. Du har evnen til å prioritere, strukturere og planlegge ditt eget arbeid. Du er trygg på oppsøkende virksomhet, ser kunden og motiveres av å optimalisere løsninger for et godt samarbeid.

Vi ser etter deg som har erfaring fra bygg eller forhandler til byggebransjen, eller relevant forhandlernett. Du har et godt nettverk innen bransjen, og kan vise til gode resultater. Du må ha god økonomisk forståelse og forretningsteft, samt habil IT kunnskap, og CRM verktøy.

Vi tilbyr deg

Bli en del av et selskap med stolt kultur, dynamisk og flat organisasjon. Mulighet til å påvirke egen rolle og arbeid, samtidig som du er med på å utvikle selskapet.
Blir en del av et team med kunnskapsrike kollegaer, med høyt tempo som har det morsomt på jobb. Konkurransedyktige betingelser med firmabil.

For informasjon
Spørsmål om stillingen kan rettes til Compass Human Resources ved Stein-Sverre Wold, tlf. 906 88 270. Skriftlig søknad med CV registreres ved å trykke på søkeknappen.

 

 

nfm-2016-logo_2_1000-cmyk

Økonomisk-administrativ ressurs

NFM Holding AS er lokalisert i Ski kommune og er en del av NFM Gruppen.

NFM Gruppen er Nordens største og en av Europas ledende leverandører av taktisk utstyr til Forsvar og Politi. Hovedadministrasjonen ligger i Norge, mens produksjon av egne produkter hovedsakelig foregår i Europa. NFM Gruppen har totalt over 420 ansatte og omsatte i 2016 for 457 MNOK og ser for seg en vekst i de neste årene.

 For mer informasjon, se hjemmeside www.nfm.no

ER DU PÅ JAKT ETTER EN SPENNENDE JOBB I EN AMBISIØS BEDRIFT I SKI?

ADMINISTRASJON – ØKONOMI –  KOMMUNIKASJON

NFM Gruppen opplever økt aktivitet, og oppretter derfor en ny stilling. Vi søker en arbeidsom og fleksibel person som kan bidra i selskapets videre vekst og som har erfaring fra arbeid med økonomi og administrasjon. Vi er et selskap drevet av engasjerte medarbeidere med stor interesse for bransjen. Du vil rapportere til CFO i NFM Gruppen.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Sørge for innsamling og utarbeidelse av rapporter innen HR og økonomi
 • Bistå CFO med løpende oppgaver, samt enkle økonomiske analyser
 • Møteinnkallelser og utarbeidelse av referater
 • Oversettelse av diverse dokumenter
 • Ansvar for leverandøravtaler som strøm, forsikring, m.m.
 • Andre administrative oppgaver etter behov vil også tilfalle stillingen

Vi setter høye krav til struktur og orden, og at du som person er selvgående og initiativrik. Samtidig er det nødvendig at du har høy arbeidskapasitet og evne til å bevege deg utenfor fastsatte rammer. Godt humør og serviceinnstilt er ord som beskriver deg.

Du har høyere relevant utdanning, og behersker norsk og engelsk meget godt, både muntlig og skriftlig. Kjennskap til tysk og/eller fransk er en fordel. Du har generelt god IT- kompetanse, særlig innenfor de forskjellige Office- programmene.

NFM Gruppen kan tilby en spennende og utfordrende stilling i et ambisiøst, uformelt og hyggelig arbeidsmiljø. Eventuelle spørsmål kan rettes til Compass Human Resources ved Johnny Aastad, tlf. 909 80 198. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Skriftlig søknad med CV sendes snarest via «Søk her».

 

logo_of_leo_pharma

Account Manager Dermatologi

LEO Pharma hjelper folk med å oppnå sunn hud. Ved å tilby omsorgsløsninger til pasienter i mer enn 100 land verden over, hjelper LEO Pharma folk i å håndtere sine hudsykdommer.

Selskapet ble grunnlagt i 1908 og eies av LEO Foundation. Selskapet har viet tiår med forskning og utvikling for å levere produkter og løsninger til mennesker med hudsykdommer.

LEO Pharma har hovedkontor i Danmark og sysselsetter rundt 4800 mennesker over hele verden.

LEO Pharma har 8 ansatte i Norge. Aktivitetene i de nordiske markedene koordineres fra vårt kontor i Malmö. Totalt er vi rundt 60 ansatte i LEO Pharma Nordic. For mer informasjon, besøk www.leo-pharma.com og www.leo-pharma.no

LEO Pharma Nordic søker:

Account Manager Dermatologi

LEO Pharma har 50 års erfaring med dermatologiske produkter som bidrar til å forbedre pasientens liv. Gjennom innovasjon og forskning på psoriasis, eksem og hudinfeksjoner, har vi etablert en solid portefølje som hjelper helsepersonell med å lindre det fysiske og sosiale ubehag som folk med disse sykdommene kan oppleve.

I de senere år har LEO utviklet en rekke produkter innen terapiområdet og utvidet sin portefølje gjennom oppkjøp.

Som AM vil en av dine viktigste oppgaver være å sørge for at disse nye produktene raskt blir tatt i bruk ute av hud- og allmennleger og stillingen krever derfor utstrakt reisevirksomhet.

Du vil få hovedansvaret for alt salg av LEOs dermatologiske produkter i Østlandsregionen og Nord-Norge. Du vil samarbeide med kollegaer både i Norge og Norden. Vi holder til i meget trivelige lokaler på Fornebu utenfor Oslo.

Sentrale oppgaver og ansvar

 • Utvikle og implementere en god og effektiv forretningsplan for den aktuelle regionen
 • Planlegge og gjennomføre salgs- og markedsaktiviteter for de dermatologiske produktene rettet mot influencers, hudleger og utvalgte allmennleger
 • Arbeide målrettet med hver enkelt kunde for å sikre at det fulle forretningspotensialet blir utnyttet
 • Stillingen medfører utstrakt reisevirksomhet og mye møteaktivitet
 • Arbeide aktivt med å utvikle gode og tette kunderelasjoner gjennom møter, kursing og konferanser
 • Øke markedsandelen og omsetningen på LEO Pharmas dermatologiske portefølje, med særlig fokus på Enstilar© og Protopic©

Ønsket faglig bakgrunn og erfaring

Aktuelle kandidater har erfaring fra salg og markedsføring av legemidler til spesialister, allmennleger sykehussektoren, regionale- eller nasjonale helseforetak. Kompetanse innen dermatologi, nettverk til KOL og kjennskap til de relevante aktørene i markedet er en fordel. Innsikt i beslutningsprosesser for anskaffelser av medisiner til offentlig sektor, samt forståelse av rammebetingelser for det norske helsevesenet og legemiddelmarkedet er nødvendig. Kandidater må ha godkjent LMI-sertifisering og beherske engelsk og norsk både skriftlig og muntlig. Du må kunne vise til gode salgsresultater fra tidligere jobber og førerkort klasse B.

Som person kan du arbeide selvstendig og samarbeide med kollegaer på nordisk nivå. Du er god til å kommunisere, kundeorientert, utadvendt og strukturert. Du må være positiv og energisk, og ønske å skape vekst og resultater.

Søknadsfrist: Snarest

Spørsmål om stillingen kan rettes til Jonny Arnesen, tlf. 924 96 992 hos Compass Human Resources. Søknad og CV merkes ”Account Manager” og registreres via “søk her”. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

 

 

 

brodrene-dahl4

Produktsjef Baderom

Brødrene Dahl AS har som målsetting å være den ledende tekniske handelsbedriften i Norge. Vi arbeider innenfor kundesegmentene VVS, VMT, Industri, Verktøy, Havbruk, Prefab, Marine, Oil & Gas, Vannkraft og Samferdsel. Konsernet har 1.500 medarbeidere og en omsetning på over 7 milliarder kroner. Selskapet driver virksomhet på 73 steder i Norge, har flere datterselskaper, eksportvirksomhet og er en del av det franske industrikonsernet Saint-Gobain.

Produktsjef Baderom

Med ansvar for synlige produkter

Brødrene Dahl søker produktsjef baderom som får ansvaret for selskapets produktportefølje av synlige VVS-produkter. Dette er produkter som er i fokus hos sluttkunder og preges av sterk konkurranse, i tillegg til design- og teknisk utvikling som går fort.

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver vil være:

 • Aktivt ta verdikjedeansvar fra produktets spede start til implementering, lansering og avvikling
 • Å ha overordnet ansvar for hovedleverandørene, herunder årsavtaler, forhandlinger og prissetting innen synlige produkter
 • Identifisere og få godkjent nye produkter og leverandører innenfor synlige VVS-varer
 • Planlegge og gjennomføre kampanjer innen segmentet
 • Utøve teknisk support og opplæring for egne avdelinger
 • Være spesialist og relasjonsbygger i nært samarbeid med salgs -og markedsorganisasjonen
 • Videreutvikle prosesser og rutiner for produktene

Du skal være en nøkkelperson, i jevn kontakt med sentrale ressurser på tvers av hele verdikjeden. Produktsjefen rapporterer til Markedssjef Baderom. Aktuelle kandidater har utdannelse fra teknisk fagskole eller høyere, kombinert med relevant kommersiell jobberfaring som produkt/marked- eller salgssjef innen tekniske produkter. Markedsutdannelse med erfaring som produktsjef eller markedssjef for tekniske produkter er også relevant bakgrunn for stillingen. Kandidatene vi søker har min. 3 års relevant arbeidserfaring som produktsjef eller produktutvikling innen komplekse verdikjeder. Bransjeerfaring fra varehandel innen byggevare vil være særlig relevant.

God forståelse og erfaring for bruk av støttesystemer, herunder også Excel, er et minimumskrav. Du må være en god relasjonsbygger og kunne prestere under rammer – ikke rutiner. Du har en «can-do-attitude», evner å tenke nytt, er positiv, energisk og sørger for å ha det gøy på jobben med dem rundt deg. Det er viktig for oss at du er motivert og blir engasjert av å være med å utvikle sammen med dine kollegaer.

Brødrene Dahl kan tilby en spennende stilling med gode betingelser og gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Arbeidssted er på Bryn.

Hvis du har spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med Compass ved Øyvind Bakken, tlf. 90 700 392.  Vis interesse for stillingen ved å laste opp din CV og søknad snarest via søkeknappen. Alle henvendelser til Compass behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

 

 

 

takeda-logo

Medical/Scientific Liaison (MSL) – Oncology

Takeda er et forskningsbasert, globalt selskap med hovedvekt på legemidler. Selskapet er til stede i mer enn 70 markeder og satser blant annet innen spesialområder som kreft, mage/tarm og vaksiner. Som det største farmasøytiske selskapet i Japan, og et av de ledende globale selskapene i industrien, arbeider Takeda, gjennom medisinsk innovasjon, for bedre helse for pasienter over hele verden.

I Norge har Takeda cirka 260 medarbeidere og et eget produksjonsanlegg i Asker utenfor Oslo. Målt i volum er Takeda landets største leverandør av legemidler. Takeda har et bredt spekter av reseptbelagte medisiner til sykehus, spesialister og allmennpraktiserende leger. Takedas reseptfrie medisiner og kosttilskudd selges i apotek.

Medical/Scientific Liaison (MSL)- Oncology

Takeda ønsker å styrke sitt medisinske team og søker en Medical/Scientific Liaison (MSL). Stillingen rapporterer til Medisinsk direktør.

De viktigste arbeidsoppgavene:

 • Kontinuerlig overvåke, gjennomgå og analysere vitenskapelig litteratur; utarbeide sammendrag og kritiske vurderinger når det er hensiktsmessig
 • Presentere kliniske bevis til interne og eksterne interessenter på en ikke-salgsfremmende måte
 • Utføre en vitenskapelig og nøyaktig vurdering av relevant markedsføringsmateriell og dets samsvar med Takeda standarder, SOPer og nasjonale lover
 • Tett dialog med regionale og globale Medical Affairs funksjoner, samt med andre lokale funksjoner
 • Implementere lokale medisinske planer innen aktuelle terapiområder i samarbeid med relevante avdelinger i Takeda
 • Etablere og vedlikeholde sterke relasjoner med relevante opinionsledere
 • Bidra med høy kompetanse og innsikt innen definerte fagområder, både internt og eksternt
 • Sikre at Takedas medisinske aktiviteter er koordinert på tvers av avdelingene internt
 • Bidra med medisinskfaglig ekspertise til produktteam i markedsavdelingen
 • Gjennomføre internopplæring innenfor definerte terapiområder
 • Støtte gjennomføringen av lokale forskningsaktiviteter

 

Kvalifikasjoner:

 • Universitetsutdannelse innen medisin eller annet relevant helsefag, gjerne med doktorgrad eller bakgrunn innen forskning
 • Erfaring fra tilsvarende stilling i legemiddelindustrien er ønskelig
 • Kunnskap innen legemiddelutvikling og gjennomføring av kliniske studier er en fordel
 • Kompetanse innen onkologi er ønskelig
 • Meget gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

 

Personlige egenskaper:

 • Meget gode samarbeidsevner, men også evne til å jobbe selvstendig
 • Evne og vilje til å samarbeide internt i tverrfaglige team og eksternt mot helsepersonell, myndigheter og andre aktuelle samarbeidspartnere
 • Meget gode kommunikasjonsegenskaper, så vel skriftlig som muntlig
 • Stor grad av fleksibilitet
 • Pålitelig og profesjonell med høy integritet

 

Takeda tilbyr interessante, faglige og selvstendige arbeidsoppgaver i et engasjerende miljø med mulighet for faglig og personlig utvikling. De er teamorienterte, er opptatt av å gjøre hverandre gode og ikke minst ha det gøy på jobben! Takeda ligger sentralt i Asker sentrum, nær offentlige kommunikasjon. Det er et godt arbeidsmiljø og det er konkurransedyktige betingelser.

Takeda har førsteklasses kantine, trimrom, helseforsikring, utvidet ordning for velferdspermisjoner og firmaleiligheter på Beitostølen og i Hemsedal.

For mer informasjon om stillingen kan du kontakte Arnt Molvig i Compass på telefon 934 40 805.

Du kan vise din interesse for stillingen ved å laste opp CV og en kortfattet søknad via «Søk her»-knappen snarest. Søknader vurderes fortløpende.