Kaupunkikehittäjä

Haluatko olla mukana luomassa parempaa elämää ja parempia koteja asiakkaillemme?

Haussa on nyt

Kaupunkikehittäjä

Kaupunkikehittäjän tehtävänä on toimia innovatiivisena asiantuntijana sekä visionäärinä kaupunki- ja maankäytön suunnitteluprosessien aikana. Pääpaino tehtävässä on uusien investointiprojektien ideoiminen, luominen ja kehittäminen. Kaupunkikehittäjä laatii konsepteja, kehittää yhteistoimintamuotoja eri toimijoiden kanssa, visioi uusia asumismuotoja sekä uudenlaisia asumisratkaisuja. Kaavoittamisprosessin ja tontinhankinnan asiantuntijana toimiminen ja viranomaiskontaktien ylläpito ja kehittäminen ovat tärkeitä osia tätä laajaa ja vastuullista tehtävänkuvaa.

Odotamme sinulta tehtävään soveltuvaa koulutusta (esim. arkkitehti, DI) sekä vähintään viiden vuoden työkokemusta samankaltaisesta tehtävästä. Kaavoitus- ja tontinhankintaprosessit ovat sinulle tuttuja ja olet hyvä luomaan sekä ylläpitämään kontaktiverkostoa eri sidosryhmien kanssa. Työskentelyotteeltasi olet visionääri, business-orientoitunut ja sinulla on kykyä liiketoimintastrategioita edistävien ratkaisujen luomiseen ja toteuttamiseen. Tehtävässä menestyminen edellyttää suunnitelmallisuutta, päätöksentekokykyä, neuvottelutaitoja ja ennen kaikkea näkemystä, rohkeutta ja intohimoa liiketoiminnan tulevaisuuden kehittämiseen.

Meillä on kunnianhimoinen kulttuuri ja intohimoa toteuttaa parempia koteja ja parempaa elämää asiakkaillemme. Pääset kanssamme jännittävälle ja innostavalle matkalle, jossa uuden alku yhdistyy vankkaan ammattitaitoon ja vuosikymmenten kokemukseen. Meillä saat mahdollisuuden kehittää osaamistasi, vaikuttaa omaan kehitykseesi sekä rakentaa tulevaisuuden Bonava Suomea. Motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö on koko toimintamme sydän. Henkilöstön avulla voimme saavuttaa visiomme luoda onnellisia naapurustoja, jonne ihmiset tuntevat kuuluvansa.

Hae tehtävää lähettämällä vapaamuotoinen hakemuksesi ansioluetteloineen tunnuksella ”Kaupunkikehittäjä” osoitteeseen applications@compasshrg.fi tai käyttämällä alla olevaa Lähetä Hakemus-painiketta.

Yhteystiedot

Please follow our LinkedIn page to stay up to date with all our latest vacancies

Shared Service Manager

Eltel on johtava eurooppalainen teknisten palveluiden toimittaja infraverkkotoimialalla, joka palvelee yhteiskunnan kriittisiä infrastruktuuriverkkoja. Toiminta jakaantuu kolmeen segmenttiin: Power, Communication ja Other. Toiminta-alueina ovat Pohjoismaat, Puola ja Saksa.

Eltel tarjoaa laajan valikoiman palveluita ulottuen suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitopalveluista aina kokonaisvaltaisiin projektitoimituksiin asti. Yhtiöllä on monipuolinen sopimuskanta sekä uskollinen, kasvava asiakaskunta suurten verkonomistajien joukossa. Eltelin palveluksessa työskentelee noin 8700 työntekijää ja konsernin liikevaihto oli 1,4 miljardia euroa vuonna 2016. Eltelin osake on ollut listattuna Nasdaq Tukholmassa helmikuusta 2015 lähtien.

Lisätietoja Eltelistä saat Eltelin kotisivuilta:

www.eltelgroup.com sekä

www.eltelnetworks.com/fi/suomi

Eltel Suomen organisaatioon haussa on nyt

SHARED SERVICE MANAGER

Shared Service Managerina vastaat Suomen taloushallinto-, HR-, hankinta- ja palkanlaskentapalveluista ja näiden palveluprosessien tuottamisesta, hallinnoinnista, kehittämisestä sekä tuloksesta siten, että suunnitellut tavoitteet täyttyvät.

Toimit yksikössä esimiehenä ja luotsaat liiketoiminnan ja Shared Service -yksikön yhteistyötä niin, että organisaation sisäinen ja ulkoinen tehokkuus paranevat. Olet vastuussa siitä, että kaikki hallinnolliset ja taloudelliset palvelut vastaavat yrityksen tarpeita. Eltelillä on Puolassa yhteinen Shared Service Center ja yhteistyön sujuvuus Suomen ja Puolan palvelukeskusten välillä on oleellinen osa toimenkuvaa.

Shared Service Managerina saat vastuullisen tehtäväkentän, jossa pääset kehittämään jo olemassa olevia prosesseja ja luomaan toimivia käytäntöjä. Tehtävä tulee olemaan vaativaa muutoksen johtamista.

Odotamme sinulta, tehtävään soveltuvan korkeakoulututkinnon lisäksi, vähintään 5 vuoden kokemusta vastaavien tiimiorganisaatioiden (esim. talous- ja/tai henkilöstöhallinto,) esimiestehtävistä. Lisäksi edellytämme näyttöjä muutoshankkeiden läpiviennistä ja johtamisesta sekä prosessien kehittämisestä ja implementoinnista.  Kokemus palvelukeskusten johtamisesta kansainvälisessä ympäristössä katsotaan eduksi.

Olet vahva tiimipelaaja ja johtajuutesi perustuu vahvan tiimihengen rakentamiseen ja yksilöiden kannustamiseen ja osaamisen kehittämiseen. Olet rohkea ja uskallat kyseenalaistaa ja sparrata esimiehiä sekä kehittää rohkeasti prosesseja. Viet ideasi ja suunnitelmasi määrätietoisesti käytäntöön.  Olet itseohjautuva, aktiivinen ja joustava. Sinulla on tavoitteellinen tapa työskennellä ja osaat priorisoida tehtäviä niiden kiireellisyyden ja vaatimustason mukaan; pystyt siis hallitsemaan omaa ajankäyttöäsi taidokkaasti ja tehokkaasti.

Tiivis yhteistyö sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien kanssa edellyttää sinulta hyviä vuorovaikutustaitoja sekä asennetta, missä sisäisetkin asiat nähdään asiakastyönä. Tehtävässä edellytetään sujuvaa suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.  Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Lisätietoja tehtävästä antaa Compass HRG:n konsultti Göran Hernberg numerossa +358 10 320 2410 tai sähköpostitse goran.hernberg@compasshrg.fi

Lähetäthän hakemuksesi ansioluetteloineen ja palkkatoiveineen tunnuksella “Eltel/Shared Services Manager” sähköpostitse osoitteeseen applications@compasshrg.fi viimeistään 16.10.2017 mennessä.

Yhteystiedot

 

Please follow our LinkedIn page to stay up to date with all our latest vacancies

Suunnittelupäällikkö

Haluatko olla mukana luomassa parempaa elämää ja parempia koteja asiakkaillemme?

Organisaation rakentuessa, haussa on nyt

Suunnittelupäällikkö

vastaamaan itsenäisesti projektien suunnitteluvaiheen johtamisesta sekä suunnittelutiimin ohjaamisesta. Suunnittelupäällikkö vastaa projekteissa eri suunnittelualojen ohjauksesta, mutta myös suunnitteluun liittyvistä sopimuksista sekä suunnitteluprosessin laadukkuudesta, aikataulutuksesta sekä koordinoinnista. Tehtävä sijaitsee toimipiteissämme Helsingissä.

Suunnittelupäällikkö toimii läheisessä yhteistyössä niin yhteistyökumppaneiden kuin sisäisten asiantuntijoiden kanssa. Tehtävissään suunnittelupäällikkö pitää myös hankekehityspäällikön tietoisena projektin tilanteesta. Uuden organisaation myötä tehtävässä tulee korostumaan uudenlaisten toimintatapojen ja –mallien kehittäminen sekä implementointi.

Odotamme sinulta tehtävään soveltuvaa teknistä korkeakoulututkintoa (arkkitehti, DI tai insinööri AMK) tai opistotutkintoa, sekä muutaman vuoden kokemusta rakennusten suunnittelun, rakentamisen tai rakennuttamisen parista. Arvostamme käytännössä hankittuja taitoja projektien johtamisesta tai koordinoinnista sekä suunnittelun kustannuksista, laadusta ja aikataulusta vastaamisesta. Menestyäksesi tehtävässä, kommunikoit sujuvasti suomeksi ja englanniksi.

Suunnittelupäällikön tehtävän osalta odotamme, että olet joko suunnitellut itse tai suunnitteluttanut useita projekteja, mutta ennen kaikkea olet kiinnostunut tekemään asioita uudella, asiakaslähtöisellä tavalla. Omaat kokemusta tietomallintamisesta, olet oma-aloitteinen ja omaa hyvät yhteistyö- ja neuvottelutaidot.

Meille koti on paljon muutakin kuin talo, jossa asut. Siksi luomme sekä uusia koteja että onnellisia naapurustoja, joihin ihmiset tuntevat kuuluvansa.
Haemme huipputiimeihimme innostuneita alan ammattilaisia. Meillä on kunnianhimoinen kulttuuri ja intohimoa toteuttaa parempia koteja sekä mukavampaa elämää asiakkaillemme. Pääset kanssamme jännittävälle ja innostavalle kotimatkalle yrityksessä, jolla on yli 80 vuoden kokemus alalta. Meillä saat mahdollisuuden kehittää osaamistasi, vaikuttaa kehitykseesi sekä rakentaa tulevaisuuttasi.
Osaava henkilöstö on koko toimintamme sydän. Yhdessä voimme saavuttaa visiomme.

Bonava on Pohjois-Euroopan johtava asuntorakennuttaja. Olemme syntyneet NCC:stä ja luoneet koteja ja naapurustoja jo 1930-luvulta lähtien. Nykyään
Bonava toimii Ruotsissa, Saksassa, Suomessa, Tanskassa, Norjassa, Pietarissa, Virossa ja Latviassa 1 600 ammattilaisen voimin. Liikevaihtomme on noin
1,4 miljardia euroa. Bonava on listattu Nasdaq Tukholmassa.

Hae tehtävää lähettämällä vapaamuotoinen hakemuksesi ansioluetteloineen ja palkkatoiveineen tunnuksella ”Suunnittelupäällikkö” sähköpostitse osoitteeseen applications@compasshrg.fi tai painamalla alla olevaa Lähetä hakemus-painiketta.

 

Please follow our LinkedIn page to stay up to date with all our latest vacancies

Työturvallisuusinsinööri

Haluatko olla mukana luomassa parempaa elämää ja parempia koteja asiakkaillemme?

Organisaation rakentuessa, haussa on nyt

Työturvallisuusinsinööri

vastaamaan työmaiden avustamisesta työturvallisuuteen liittyvien suunnitelmien laatimisessa ja työturvallisuusjohtamisessa. Työturvallisuusinsinöörin vastuulle kuuluu henkilöstön opastaminen ja kouluttaminen työturvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä avustaminen H&S -raportoinneissa ja -auditoinneissa. Työturvallisuusinsinööri myös suorittaa TR- ja MVR-mittauksia työmailla. Tehtävä sijaitsee Bonava Suomen pääkonttorilla Helsingin ydinkeskustassa.

Tehtävä on monipuolinen ja työturvallisuusinsinööri pääsee kehittämään ja toteuttamaan sekä yritys- että työmaatason turvallisuuskäytäntöjä. Työturvallisuusinsinööri toimii Head of Health & Safetyn ”oikeana kätenä” ja toimii yhteistyössä sekä sisäisten, että ulkoisten tahojen kanssa, joista läheisimpänä työmaista vastaava henkilökunta.

Työturvallisuusinsinööri on yhteistyökykyinen ja neuvottelutaitoinen, mutta on tarpeen tullen oman alansa asiantuntijuuden kautta jämäkkä ja toimeenpanee työturvallisuuteen liittyviä käytäntöjä. Työturvallisuusinsinööri on kehittämishaluinen ja hänellä on ideoita, mutta on myös pitkäjänteinen ja ymmärtää, että kaikki ei muutu hetkessä.

Odotamme valittavalta henkilöltä tehtävään soveltuvaa tutkintoa (DI tai insinööri) ja vähintään muutaman vuoden kokemusta työsuojelutehtävistä. Rakennusalan tausta on ehdoton edellytys. Henkilö tuntee työsuojelulainsäädännön jo hyvin ja on tottunut viranomaisyhteistyöhön sekä yhteistyöhön muiden työsuojelun toimijoiden kanssa. Hän kommunikoi sujuvasti suomeksi ja englanniksi ja TR/MVR -mittariston tuntemus on hyvä lisä hänen osaamisessaan.

Meille koti on paljon muutakin kuin talo, jossa asut. Siksi luomme sekä uusia koteja että onnellisia naapurustoja, joihin ihmiset tuntevat kuuluvansa.
Haemme huipputiimeihimme innostuneita alan ammattilaisia. Meillä on kunnianhimoinen kulttuuri ja intohimoa toteuttaa parempia koteja sekä mukavampaa elämää asiakkaillemme. Pääset kanssamme jännittävälle ja innostavalle kotimatkalle yrityksessä, jolla on yli 80 vuoden kokemus alalta. Meillä saat mahdollisuuden kehittää osaamistasi, vaikuttaa kehitykseesi sekä rakentaa tulevaisuuttasi.
Osaava henkilöstö on koko toimintamme sydän. Yhdessä voimme saavuttaa visiomme.

Bonava on Pohjois-Euroopan johtava asuntorakennuttaja. Olemme syntyneet NCC:stä ja luoneet koteja ja naapurustoja jo 1930-luvulta lähtien. Nykyään
Bonava toimii Ruotsissa, Saksassa, Suomessa, Tanskassa, Norjassa, Pietarissa, Virossa ja Latviassa 1 600 ammattilaisen voimin. Liikevaihtomme on noin
1,4 miljardia euroa. Bonava on listattu Nasdaq Tukholmassa.

Hae tehtävää lähettämällä vapaamuotoinen hakemuksesi ansioluetteloineen tunnuksella ”Työturvallisuusinsinööri” sähköpostitse osoitteeseen applications@compasshrg.fi

Yhteystiedot

 


Kokenut työmaavalvoja

Uuden organisaation rakentuessa, haemme nyt

Kokenutta työmaavalvojaa

toimimaan itse työmaavalvojana ja valvojatiimin vetäjänä. Tehtäviin kuuluu myös työmaavalvonnan kehittäminen sekä valvojien töiden koordinointi Bonava Suomen uudiskohteissa pääkaupunkiseudulla. Tehtäväkenttään kuuluu nimettyjen kohteiden laadunvalvonta aina rakentamisen aloittamisesta luovutukseen sekä asiakaspalvelu rakentamisen aikana ja kohteen valmistuttua. Työmaavalvojana ennaltaehkäiset virheitä ja ongelmia sekä käsittelet mahdollista asiakaspalautetta ripeällä ja ystävällisellä tavalla. Sinun tehtäviisi kuuluu lisäksi laatuun, rakennettavuuteen ja rakentamisen kustannustehokkuuteen liittyvien asiakaspalautteiden tuominen projektien suunnitteluun sekä yhteydenpito isännöitsijöihin ja huoltoyhtiöihin. Työmaavalvojan tehtävä sijaitsee Bonava Helsingin toimipisteessä.

Etsimällämme henkilöllä on kokemusta työmaan johtamisesta tai valvonnasta ja on henkilönä palveluhenkinen, ripeä ja aikaansaava. Asiakaspalvelu vaativissakin tilanteissa tulee hakemaltamme henkilöltä luontevasti ja hän on tottunut toimimaan paineen alla. Koulutukseltasi olet esimerkiksi rakennusmestari tai -insinööri.

Meille koti on paljon muutakin kuin talo, jossa asut. Siksi luomme sekä uusia koteja että onnellisia naapurustoja, joihin ihmiset tuntevat kuuluvansa. Haemme huipputiimeihimme innostuneita alan ammattilaisia. Meillä on kunnianhimoinen kulttuuri ja intohimoa toteuttaa parempia koteja sekä mukavampaa elämää asiakkaillemme. Pääset kanssamme jännittävälle ja innostavalle kotimatkalle yrityksessä, jolla on yli 80 vuoden kokemus alalta. Meillä saat mahdollisuuden kehittää osaamistasi, vaikuttaa kehitykseesi sekä rakentaa tulevaisuuttasi. Osaava henkilöstö on koko toimintamme sydän. Yhdessä voimme saavuttaa visiomme.

Bonava on Pohjois-Euroopan johtava asuntorakennuttaja. Olemme syntyneet NCC:stä ja luoneet koteja ja naapurustoja jo 1930-luvulta lähtien. Nykyään Bonava toimii Ruotsissa, Saksassa, Suomessa, Tanskassa, Norjassa, Pietarissa, Virossa ja Latviassa 1 600 ammattilaisen voimin. Liikevaihtomme on noin 1,4 miljardia euroa. Bonava on listattu Nasdaq Tukholmassa.

www.bonava.comwww.bonava.fi

Hae tehtävää lähettämällä vapaamuotoinen hakemuksesi ansioluetteloineen tunnuksella ”Työmaavalvoja” osoitteeseen applications@compasshrg.fi tai klikkaamalla alla olevaa “Lähetä hakemus” painiketta.

Yhteystiedot


IT Help Desk Technician

We are looking for a new

IT Help Desk Technician

You will work in our European team of 29 people and have the main responsibility for supporting the IT users in Finland.  As IT Help Desk Technician you interface directly with supported end-users to provide hardware, software, network and applications problem resolution and serve as the initial point of contact for resolution of desktop/laptop/mobile related problems. Your tasks include troubleshooting research, diagnose, document, and resolving technical issues surrounding Windows 10 and MS Office (O365) applications, email, Internet connections, and hardware/peripheral equipment via telephone.

In addition, you determine which special team can best resolve the problem and assign the task to different support and administration teams. You also monitor networks and escalate incidents to different administrators and management teams for resolution. You will be seated at our office in Helsinki and report to the Team Leader located in Finland and the IT Operations Manager, located in Germany.

We expect you to have a degree in computer science or equivalent qualification. To succeed in this position, you need to have at least a couple of years of work experience from a similar position with RDP,  Terminal Services and technical experience in the setup, operation, and troubleshooting of all associated and follow-on operating systems. Besides this, you are proficient with standard desktop operating systems and office software suites and have excellent verbal and written communication skills. You are also expected to be a service oriented team player, work independently and have excellent English skills.

Bonava is a leading residential development company in Northern Europe. Born out of NCC, Bonava has been creating homes and neighbourhoods since the 1930s. Bonava has 1,600 employees and operates in Sweden, Germany, Finland, Denmark, Norway, St. Petersburg, Estonia and Latvia with sales of SEK 13.5 billion in 2016. Bonava’s shares are listed on Nasdaq Stockholm.

www.bonava.com, www.bonava.fi

To apply, please send your application as soon as possible along with your CV in English with reference ” IT Help Desk Technician” to applications@compasshrg.fi

Contact 

 


Talous- ja henkilöstöjohtaja

Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr on Suomen johtava tekniikan koulutuspalveluja tarjoava yritys. AEL on halutuin osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäjä, sekä teknisillä aloilla ammatillisen koulutuksen edelläkävijä. Säätiö tarjoaa yrityksille lisäarvoa tuottavat kehittämis- ja koulutusratkaisut sekä opiskelijoilleen kilpailukykyisen osaamisen.

Vahvuutena ovat pitkäaikaiset asiakassuhteet, ainutlaatuinen tekniikka- ja palveluosaaminen sekä kyky uusiutua toimintaympäristön muutosten mukana. AEL:ssä on Suomen monipuolisin ja jatkuvasti kehittyvä tekniikan alan koulutustarjonta sekä oppimista tehokkaasti tukevat, nykyaikaiset oppimisympäristöt.

AEL on palvellut suomalaista elinkeinoelämää liki 100 vuotta ja pystynyt kehittymään ja uudistumaan yhteiskunnan ja elinkeinoelämän muutosten mukana. AEL:ää ylläpitää Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr, jossa ovat edustettuina merkittävät elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden järjestöt sekä yritysten ammatillisen koulutuksen kehittämisessä mukana oleva julkishallinto.

AEL:n nykyinen talous- ja henkilöstöjohtaja siirtyy eläkkeelle helmikuussa 2018, joten haussa on nyt

Talous- ja henkilöstöjohtaja

Talous- ja henkilöstöjohtaja vastaa taloushallinnosta, hankinnoista, toiminnanohjauksesta, henkilöstöstrategian laadinnasta ja sen noudattamisesta. Hän johtaa ja ohjaa 15 hengen tiimin arjen tekemistä. Hän innostaa, motivoi ja ylläpitää oikeaa suoritustasoa. Hän toimii organisaatiossa toimitusjohtajan oikeana kätenä ja raportoi suoraan toimitusjohtajalle. Lisäksi hän toimii hallituksen sihteerinä ja valmistelee toimitusjohtajan kanssa kokouskutsut ja esityslistat sekä huolehtii, että asiat on dokumentoitu ja arkistoitu täyttäen lain asettamat vaatimukset.

Hän vastaa laatujärjestelmän kehittämisestä sekä pääprosessien ja työohjeiden osalta ohjeistuksen päivittämisestä. Lisäksi hän vastaa henkilöstöprosessien kehittämisestä, työsuhdeasioista, työsuojeluun liittyvistä asioista sekä henkilöstösuunnittelusta. AEL:ssä on meneillään toiminnanohjausjärjestelmän päivitysprosessi. Talous-ja henkilöstöjohtaja vastaa projektin läpiviennistä ja toimii projektihenkilöiden esimiehenä.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää taloushallinnon kokonaisuuden osaamista ja kokonaiskuvan ymmärtämistä yrityksen liiketoiminnasta. Tehtävään valittava henkilö osaa avata kokonaistilanteeseen liittyvät luvut ja tehdä oikeita johtopäätöksiä lukujen pohjalta. Järjestelmien ja ohjelmistojen tuntemus, erityisesti MS Office -ohjelmistojen sujuva käyttötaito on välttämätön. Myös ihmissuhde- ja viestintätaidot korostuvat tehtävän menestyksellisessä hoitamisessa.

Valittavassa henkilössä yhdistyy määrätietoisuus sekä oma-aloitteisuus ja hänen on osattava toimia eri sidosryhmien kanssa yhteistyössä. Toimintatavoiltaan talous- ja henkilöstöjohtaja on aktiivinen aikaansaaja, joka pystyy toimimaan muuttuvassa maailmassa. Hän näyttää esimerkkiä muille omalla aloitteellisella toimintatavallaan ja kuuntelee aidosti sekä esimiestä että alaisiaan.

Lähetäthän hakemuksesi ansioluetteloineen ja palkkatoiveineen viimeistään 27.8.2017 mennessä tunnuksella “Talous- ja henkilöstöjohtaja/AEL” sähköpostitse osoitteeseen applications@compasshrg.fi tai klikkaamalla alla olevaa “Hae tehtävää” -painiketta.

YhteystiedotPäätoimittaja

K-kauppiasliitto on K-kauppiaiden yhteistoiminta- ja edunvalvontajärjestö, johon kuuluu noin 1 100 K-kauppiasyrittäjää. Liiton perustehtävänä on K-kauppiasyrittäjyyden kehittäminen ja vahvistaminen sekä jäsentensä yhteisten etujen ajaminen. K-kauppiaat, Kesko ja K-kauppiasliitto muodostavat yhdessä K-ryhmän, vahvan suomalaisen kaupan alan toimijan.

Liitto tarjoaa K-kauppiaille palveluja, jotka auttavat heitä menestymään työssään. K-kauppiasliiton tehtäviä toteutetaan ketjujen johtokunnissa ja toimialayhdistysten ja liiton hallituksissa. Kaupan alan kehitykseen liitto vaikuttaa mm. osallistumalla kaupan alan järjestöjen toimintaan.

K-kauppiasliitossa kauppiaiden tukena toimii 16 hengen toimisto, joka sijaitsee Helsingissä.

www.k-kauppiasliitto.fi

K-kauppiasliittoon on nyt haussa

Päätoimittaja

Kehittyvä Kauppa -lehdelle.

K-ryhmän 110-vuotias ammattilehti Kehittyvä Kauppa tukee K-kaupan henkilökunnan ammatillista osaamista sekä välittää toimivia käytäntöjä, ideoita ja innostusta K-ryhmän sisällä ja kaupan alalla yleensä. Lehti ilmestyy 10 kertaa vuodessa printtinä, sähköisenä uutiskirjeenä ja näköisversiona ja sitä lukevat K-kaupan henkilöstö, K-kauppiaat, keskolaiset, yhteistyökumppanit ja muut ulkopuoliset tilaajat.

VASTUULLASI

on Kehittyvä Kauppa -lehti, jonka sisällöstä, julkaisusta sekä käytännön toteutuksesta ja kehityksestä vastaat asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Johdat toimitustyötä, ohjaat juttuaiheiden ja teemojen ideointia sekä tuotat lehteen ja sen digikanaviin sisältöä. Lehden lyhyen ja pitkän aikavälin suunnittelu tavoitteineen ja mittareineen ovat vastuullasi. Rakennat, kehität ja ohjaat toteutuksen tukena olevaa yhteistyöverkostoa. Tehtävä sijoittuu K-kauppiasliitossa Viestintä ja markkinointi -tiimiin ja raportoit tehtävässä viestintäpäällikölle.

ETSIMME

rooliin näkemyksellistä, neuvottelutaitoista ja suoraselkäistä henkilöä, jonka ammatitaitoon luotetaan. Tunnet kaupan alan ihmisiä ja asioita ja sinulla on vankka journalistinen osaaminen sekä näkemyksellisyyttä alan nykytilasta ja tulevaisuudesta. Digikanavat ja sosiaalinen media ovat sinulle tuttuja ja näet niiden tarjoamat mahdollisuudet, mutta ymmärrät myös printin vahvuudet. Sinulla on ideointikykyä ja erotat helposti olennaisen epäolennaisesta. Hyvillä vuorovaikutus- ja yhteistyötaidoilla onnistut työympäristössä, jossa sidosryhmiä on paljon. Sujuvan suomen lisäksi edellytämme hyvää englannin kielen taitoa, ja ruotsin kielen taidosta on etua.

TARJOAMME

kaupan alan näköalapaikan ja journalistisesti kiinnostavan tehtävän vakavaraisessa, joustavassa ja pitkiä työsuhteita arvostavassa työympäristössä, jossa pääset viemään asioita aidosti eteenpäin. Saat itsenäisen toimintavastuun ja tueksesi asiantuntevan tiimin sekä mahdollisuuden olla mukana edistämässä yrittäjyyttä ja kehittämässä kaupan alaa.

Lähetäthän hakemuksesi ansioluetteloineen mahdollisimman pian, mutta 27.8 mennessä, otsikolla ”K-kauppiasliitto/Päätoimittaja” osoitteeseen: applications@compasshrg.fi tai klikkaamalla alla olevaa “Lähetä hakemus” -painiketta.

Lisätiedot


Järjestöpäällikkö

K-kauppiasliitto on K-kauppiaiden yhteistoiminta- ja edunvalvontajärjestö, johon kuuluu noin 1 100 K-kauppiasyrittäjää. Liiton perustehtävänä on K-kauppiasyrittäjyyden kehittäminen ja vahvistaminen sekä jäsentensä yhteisten etujen ajaminen. K-kauppiaat, Kesko ja K-kauppiasliitto muodostavat yhdessä K-ryhmän, vahvan suomalaisen kaupan alan toimijan.

Liitto tarjoaa K-kauppiaille palveluja, jotka auttavat heitä menestymään työssään. K-kauppiasliiton tehtäviä toteutetaan ketjujen johtokunnissa ja toimialayhdistysten ja liiton hallituksissa. Kaupan alan kehitykseen liitto vaikuttaa mm. osallistumalla kaupan alan järjestöjen toimintaan.

K-kauppiasliitossa kauppiaiden tukena toimii 16 hengen toimisto, joka sijaitsee Helsingissä.

www.k-kauppiasliitto.fi

K-kauppiasliittoon on nyt haussa

Järjestöpäällikkö

vastaamaan K-kauppiasliiton järjestötyöstä ja liiton lakiasioista.

VASTUULLASI

on K-kauppiasliiton järjestötyön kehittäminen sekä yhteistyön edistäminen Keskon ja K-kauppiaiden välillä. Osallistut K-kauppiasliiton edunvalvontaan, laadit lausuntoja ja tarjoat oikeudellista neuvontaa liitolle ja K-kauppiaille. Toimit liiton hallituksen ja kolmen toimialayhdistysten (K-ruokakauppiasyhdistys, K-erikoiskauppiasyhdistys, K-maatalous- ja rautakauppiasyhdistys) sihteerinä. Vastaat luottamuskauppiaiden ohjauksesta ja tuesta, ja toimit esimiehenä K-kauppiasliiton lakimiehelle. Raportoit K-kauppiasliiton toimitusjohtajalle.

ETSIMME

henkilöä, jolla on oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja vankkaa osaamista järjestö- tai liike-elämän juridiikasta. Kaupan alan ja yrittäjyyden tuntemisesta on hyötyä, mutta niitäkin tärkeämpää on toimintaympäristön ymmärtäminen sekä kyky vaikuttaa ja vakuuttaa. Tehtävään haetaan neuvottelutaitoista henkilöä, joka pystyy luomaan, kehittämään ja syventämään luottamuksellisia yhteistyösuhteita.

Osaat keskustella monilla tasoilla eri sidosryhmien kanssa ja sinulla on ymmärrystä ja näkemyksellisyyttä parhaiden käytäntöjen löytämiseksi. Olet asiakaslähtöinen ja esiintymistaidoiltasi innostava, ja toimit joustavasti ympäristössä, jossa tilanteet elävät ja toimintaympäristö kehittyy jatkuvasti. Tehtävässä menestyminen edellyttää erinomaisia suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja suomen kielellä sekä sujuvaa englannin ja ruotsin kielen taitoa.

TARJOAMME

Kaupan alan näköalapaikan ja avainroolin joustavassa ja pitkiä työsuhteita arvostavassa työympäristössä, jossa pääset viemään asioita aidosti eteenpäin. Roolisi kautta olet mukana edistämässä yrittäjyyttä ja kehittämässä kaupan alaa.

Lähetäthän hakemuksesi ansioluetteloineen mahdollisimman pian, mutta 27.8 mennessä, otsikolla ”K-kauppiasliitto/Järjestöpäällikkö” osoitteeseen: applications@compasshrg.fi tai klikkaamalla alla olevaa “Lähetä hakemus” -painiketta.

LisätiedotTyönjohtaja

Haluatko olla mukana luomassa parempaa elämää ja parempia koteja asiakkaillemme?

Haemme nyt asiakaslähtöisiä ja uudistushenkisiä

Työnjohtajia

rakennushankkeidemme operatiiviseen johtamiseen. Tulet toimimaan työmaapäällikön/vastaavan mestarin alaisuudessa ja tehtäväalueisiisi kuuluvat mm. työmaatoteutuksen ennakkosuunnittelu ja valmistelu, työvaiheiden toteutuksen johtaminen ja koordinointi sekä omien työvaiheiden kustannusten hallinta. Teet yhteistyötä työmaapäällikön ja hankinnan kanssa, osallistut uuden toimintamallin kehittämiseen ja olet tärkeässä roolissa varmistamassa, että asiakkaalle rakennetaan virheetön koti. Työssäsi teet yhteistyötä myös myynnin ja asiakaspalvelun kanssa. Haemme työnjohtajia työmaillemme Helsinkiin, Tampereelle, Turkuun ja Ouluun.

Odotamme sinulta soveltuvaa rakennusalan koulutusta (esimerkiksi rakennusmestari tai rakennusinsinööri) ja sinulla tulee myös olla kokemusta rakennusalalta ja kykyä johtaa sekä organisoida rakennustyömaata.  Arvostamme asiakas- ja markkinalähtöistä lähestymistapaa työskentelyyn sekä hyviä yhteistyötaitoja eri sidosryhmien kanssa. Hyvät vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot ovat myös edellytys sujuvaan työskentelyyn muun työmaan johdon, yhteistyökumppaneiden sekä sisäisten asiantuntijoiden kanssa.

Tehtävässäsi pääset vaikuttamaan fiksuun rakentamisen tapaan ja olet tärkeässä roolissa rakentamassa muutosta alalle: virheettömiä, laadukkaita ja aikataulussa valmistuvia koteja – sekä rakentamisen tehokkuusloikkaa – osana tavoitteeseen sitoutunutta ja innostunutta henkilöstöämme.

Meille koti on paljon muutakin kuin talo, jossa asut. Siksi luomme sekä uusia koteja että onnellisia naapurustoja, joihin ihmiset tuntevat kuuluvansa.
Haemme huipputiimeihimme innostuneita alan ammattilaisia. Meillä on kunnianhimoinen kulttuuri ja intohimoa toteuttaa parempia koteja sekä mukavampaa elämää asiakkaillemme. Pääset kanssamme jännittävälle ja innostavalle kotimatkalle yrityksessä, jolla on yli 80 vuoden kokemus alalta. Meillä saat mahdollisuuden kehittää osaamistasi, vaikuttaa kehitykseesi sekä rakentaa tulevaisuuttasi.
Osaava henkilöstö on koko toimintamme sydän. Yhdessä voimme saavuttaa visiomme.

Bonava on Pohjois-Euroopan johtava asuntorakennuttaja. Olemme syntyneet NCC:stä ja luoneet koteja ja naapurustoja jo 1930-luvulta lähtien. Nykyään
Bonava toimii Ruotsissa, Saksassa, Suomessa, Tanskassa, Norjassa, Pietarissa, Virossa ja Latviassa 1 600 ammattilaisen voimin. Liikevaihtomme on noin
1,4 miljardia euroa. Bonava on listattu Nasdaq Tukholmassa.

www.bonava.com, www.bonava.fi

Hae tehtävää lähettämällä vapaamuotoinen hakemuksesi ansioluetteloineen tunnuksella ”Työnjohtaja/ (ja valitsemasi kaupunki)” osoitteeseen applications@compasshrg.fi tai painamalla alla olevaa “LÄHETÄ HAKEMUS” painiketta.

Lisätiedot