bonava-big

IT Help Desk Technician

We are looking for a new

IT Help Desk Technician

You will work in our European team of 29 people and have the main responsibility for supporting the IT users in Finland.  As IT Help Desk Technician you interface directly with supported end-users to provide hardware, software, network and applications problem resolution and serve as the initial point of contact for resolution of desktop/laptop/mobile related problems. Your tasks include troubleshooting research, diagnose, document, and resolving technical issues surrounding Windows 10 and MS Office (O365) applications, email, Internet connections, and hardware/peripheral equipment via telephone.

In addition, you determine which special team can best resolve the problem and assign the task to different support and administration teams. You also monitor networks and escalate incidents to different administrators and management teams for resolution. You will be seated at our office in Helsinki and report to the Team Leader located in Finland and the IT Operations Manager, located in Germany.

We expect you to have a degree in computer science or equivalent qualification. To succeed in this position, you need to have at least a couple of years of work experience from a similar position with RDP,  Terminal Services and technical experience in the setup, operation, and troubleshooting of all associated and follow-on operating systems. Besides this, you are proficient with standard desktop operating systems and office software suites and have excellent verbal and written communication skills. You are also expected to be a service oriented team player, work independently and have excellent English skills.

Bonava is a leading residential development company in Northern Europe. Born out of NCC, Bonava has been creating homes and neighbourhoods since the 1930s. Bonava has 1,600 employees and operates in Sweden, Germany, Finland, Denmark, Norway, St. Petersburg, Estonia and Latvia with sales of SEK 13.5 billion in 2016. Bonava’s shares are listed on Nasdaq Stockholm.

www.bonava.com, www.bonava.fi

To apply, please send your application before 3.9.2017 along with your CV in English with reference ” IT Help Desk Technician” to applications@compasshrg.fi

Contact 

 


ael-logo-png

Talous- ja henkilöstöjohtaja

Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr on Suomen johtava tekniikan koulutuspalveluja tarjoava yritys. AEL on halutuin osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäjä, sekä teknisillä aloilla ammatillisen koulutuksen edelläkävijä. Säätiö tarjoaa yrityksille lisäarvoa tuottavat kehittämis- ja koulutusratkaisut sekä opiskelijoilleen kilpailukykyisen osaamisen.

Vahvuutena ovat pitkäaikaiset asiakassuhteet, ainutlaatuinen tekniikka- ja palveluosaaminen sekä kyky uusiutua toimintaympäristön muutosten mukana. AEL:ssä on Suomen monipuolisin ja jatkuvasti kehittyvä tekniikan alan koulutustarjonta sekä oppimista tehokkaasti tukevat, nykyaikaiset oppimisympäristöt.

AEL on palvellut suomalaista elinkeinoelämää liki 100 vuotta ja pystynyt kehittymään ja uudistumaan yhteiskunnan ja elinkeinoelämän muutosten mukana. AEL:ää ylläpitää Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr, jossa ovat edustettuina merkittävät elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden järjestöt sekä yritysten ammatillisen koulutuksen kehittämisessä mukana oleva julkishallinto.

AEL:n nykyinen talous- ja henkilöstöjohtaja siirtyy eläkkeelle helmikuussa 2018, joten haussa on nyt

Talous- ja henkilöstöjohtaja

Talous- ja henkilöstöjohtaja vastaa taloushallinnosta, hankinnoista, toiminnanohjauksesta, henkilöstöstrategian laadinnasta ja sen noudattamisesta. Hän johtaa ja ohjaa 15 hengen tiimin arjen tekemistä. Hän innostaa, motivoi ja ylläpitää oikeaa suoritustasoa. Hän toimii organisaatiossa toimitusjohtajan oikeana kätenä ja raportoi suoraan toimitusjohtajalle. Lisäksi hän toimii hallituksen sihteerinä ja valmistelee toimitusjohtajan kanssa kokouskutsut ja esityslistat sekä huolehtii, että asiat on dokumentoitu ja arkistoitu täyttäen lain asettamat vaatimukset.

Hän vastaa laatujärjestelmän kehittämisestä sekä pääprosessien ja työohjeiden osalta ohjeistuksen päivittämisestä. Lisäksi hän vastaa henkilöstöprosessien kehittämisestä, työsuhdeasioista, työsuojeluun liittyvistä asioista sekä henkilöstösuunnittelusta. AEL:ssä on meneillään toiminnanohjausjärjestelmän päivitysprosessi. Talous-ja henkilöstöjohtaja vastaa projektin läpiviennistä ja toimii projektihenkilöiden esimiehenä.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää taloushallinnon kokonaisuuden osaamista ja kokonaiskuvan ymmärtämistä yrityksen liiketoiminnasta. Tehtävään valittava henkilö osaa avata kokonaistilanteeseen liittyvät luvut ja tehdä oikeita johtopäätöksiä lukujen pohjalta. Järjestelmien ja ohjelmistojen tuntemus, erityisesti MS Office -ohjelmistojen sujuva käyttötaito on välttämätön. Myös ihmissuhde- ja viestintätaidot korostuvat tehtävän menestyksellisessä hoitamisessa.

Valittavassa henkilössä yhdistyy määrätietoisuus sekä oma-aloitteisuus ja hänen on osattava toimia eri sidosryhmien kanssa yhteistyössä. Toimintatavoiltaan talous- ja henkilöstöjohtaja on aktiivinen aikaansaaja, joka pystyy toimimaan muuttuvassa maailmassa. Hän näyttää esimerkkiä muille omalla aloitteellisella toimintatavallaan ja kuuntelee aidosti sekä esimiestä että alaisiaan.

Lähetäthän hakemuksesi ansioluetteloineen ja palkkatoiveineen viimeistään 27.8.2017 mennessä tunnuksella “Talous- ja henkilöstöjohtaja/AEL” sähköpostitse osoitteeseen applications@compasshrg.fi tai klikkaamalla alla olevaa “Hae tehtävää” -painiketta.

Yhteystiedotkauppiasliitto_vert_logo_cmyk_300-1

Päätoimittaja

K-kauppiasliitto on K-kauppiaiden yhteistoiminta- ja edunvalvontajärjestö, johon kuuluu noin 1 100 K-kauppiasyrittäjää. Liiton perustehtävänä on K-kauppiasyrittäjyyden kehittäminen ja vahvistaminen sekä jäsentensä yhteisten etujen ajaminen. K-kauppiaat, Kesko ja K-kauppiasliitto muodostavat yhdessä K-ryhmän, vahvan suomalaisen kaupan alan toimijan.

Liitto tarjoaa K-kauppiaille palveluja, jotka auttavat heitä menestymään työssään. K-kauppiasliiton tehtäviä toteutetaan ketjujen johtokunnissa ja toimialayhdistysten ja liiton hallituksissa. Kaupan alan kehitykseen liitto vaikuttaa mm. osallistumalla kaupan alan järjestöjen toimintaan.

K-kauppiasliitossa kauppiaiden tukena toimii 16 hengen toimisto, joka sijaitsee Helsingissä.

www.k-kauppiasliitto.fi

K-kauppiasliittoon on nyt haussa

Päätoimittaja

Kehittyvä Kauppa -lehdelle.

K-ryhmän 110-vuotias ammattilehti Kehittyvä Kauppa tukee K-kaupan henkilökunnan ammatillista osaamista sekä välittää toimivia käytäntöjä, ideoita ja innostusta K-ryhmän sisällä ja kaupan alalla yleensä. Lehti ilmestyy 10 kertaa vuodessa printtinä, sähköisenä uutiskirjeenä ja näköisversiona ja sitä lukevat K-kaupan henkilöstö, K-kauppiaat, keskolaiset, yhteistyökumppanit ja muut ulkopuoliset tilaajat.

VASTUULLASI

on Kehittyvä Kauppa -lehti, jonka sisällöstä, julkaisusta sekä käytännön toteutuksesta ja kehityksestä vastaat asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Johdat toimitustyötä, ohjaat juttuaiheiden ja teemojen ideointia sekä tuotat lehteen ja sen digikanaviin sisältöä. Lehden lyhyen ja pitkän aikavälin suunnittelu tavoitteineen ja mittareineen ovat vastuullasi. Rakennat, kehität ja ohjaat toteutuksen tukena olevaa yhteistyöverkostoa. Tehtävä sijoittuu K-kauppiasliitossa Viestintä ja markkinointi -tiimiin ja raportoit tehtävässä viestintäpäällikölle.

ETSIMME

rooliin näkemyksellistä, neuvottelutaitoista ja suoraselkäistä henkilöä, jonka ammatitaitoon luotetaan. Tunnet kaupan alan ihmisiä ja asioita ja sinulla on vankka journalistinen osaaminen sekä näkemyksellisyyttä alan nykytilasta ja tulevaisuudesta. Digikanavat ja sosiaalinen media ovat sinulle tuttuja ja näet niiden tarjoamat mahdollisuudet, mutta ymmärrät myös printin vahvuudet. Sinulla on ideointikykyä ja erotat helposti olennaisen epäolennaisesta. Hyvillä vuorovaikutus- ja yhteistyötaidoilla onnistut työympäristössä, jossa sidosryhmiä on paljon. Sujuvan suomen lisäksi edellytämme hyvää englannin kielen taitoa, ja ruotsin kielen taidosta on etua.

TARJOAMME

kaupan alan näköalapaikan ja journalistisesti kiinnostavan tehtävän vakavaraisessa, joustavassa ja pitkiä työsuhteita arvostavassa työympäristössä, jossa pääset viemään asioita aidosti eteenpäin. Saat itsenäisen toimintavastuun ja tueksesi asiantuntevan tiimin sekä mahdollisuuden olla mukana edistämässä yrittäjyyttä ja kehittämässä kaupan alaa.

Lähetäthän hakemuksesi ansioluetteloineen mahdollisimman pian, mutta 27.8 mennessä, otsikolla ”K-kauppiasliitto/Päätoimittaja” osoitteeseen: applications@compasshrg.fi tai klikkaamalla alla olevaa “Lähetä hakemus” -painiketta.

Lisätiedot


kauppiasliitto_vert_logo_cmyk_300-1

Järjestöpäällikkö

K-kauppiasliitto on K-kauppiaiden yhteistoiminta- ja edunvalvontajärjestö, johon kuuluu noin 1 100 K-kauppiasyrittäjää. Liiton perustehtävänä on K-kauppiasyrittäjyyden kehittäminen ja vahvistaminen sekä jäsentensä yhteisten etujen ajaminen. K-kauppiaat, Kesko ja K-kauppiasliitto muodostavat yhdessä K-ryhmän, vahvan suomalaisen kaupan alan toimijan.

Liitto tarjoaa K-kauppiaille palveluja, jotka auttavat heitä menestymään työssään. K-kauppiasliiton tehtäviä toteutetaan ketjujen johtokunnissa ja toimialayhdistysten ja liiton hallituksissa. Kaupan alan kehitykseen liitto vaikuttaa mm. osallistumalla kaupan alan järjestöjen toimintaan.

K-kauppiasliitossa kauppiaiden tukena toimii 16 hengen toimisto, joka sijaitsee Helsingissä.

www.k-kauppiasliitto.fi

K-kauppiasliittoon on nyt haussa

Järjestöpäällikkö

vastaamaan K-kauppiasliiton järjestötyöstä ja liiton lakiasioista.

VASTUULLASI

on K-kauppiasliiton järjestötyön kehittäminen sekä yhteistyön edistäminen Keskon ja K-kauppiaiden välillä. Osallistut K-kauppiasliiton edunvalvontaan, laadit lausuntoja ja tarjoat oikeudellista neuvontaa liitolle ja K-kauppiaille. Toimit liiton hallituksen ja kolmen toimialayhdistysten (K-ruokakauppiasyhdistys, K-erikoiskauppiasyhdistys, K-maatalous- ja rautakauppiasyhdistys) sihteerinä. Vastaat luottamuskauppiaiden ohjauksesta ja tuesta, ja toimit esimiehenä K-kauppiasliiton lakimiehelle. Raportoit K-kauppiasliiton toimitusjohtajalle.

ETSIMME

henkilöä, jolla on oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja vankkaa osaamista järjestö- tai liike-elämän juridiikasta. Kaupan alan ja yrittäjyyden tuntemisesta on hyötyä, mutta niitäkin tärkeämpää on toimintaympäristön ymmärtäminen sekä kyky vaikuttaa ja vakuuttaa. Tehtävään haetaan neuvottelutaitoista henkilöä, joka pystyy luomaan, kehittämään ja syventämään luottamuksellisia yhteistyösuhteita.

Osaat keskustella monilla tasoilla eri sidosryhmien kanssa ja sinulla on ymmärrystä ja näkemyksellisyyttä parhaiden käytäntöjen löytämiseksi. Olet asiakaslähtöinen ja esiintymistaidoiltasi innostava, ja toimit joustavasti ympäristössä, jossa tilanteet elävät ja toimintaympäristö kehittyy jatkuvasti. Tehtävässä menestyminen edellyttää erinomaisia suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja suomen kielellä sekä sujuvaa englannin ja ruotsin kielen taitoa.

TARJOAMME

Kaupan alan näköalapaikan ja avainroolin joustavassa ja pitkiä työsuhteita arvostavassa työympäristössä, jossa pääset viemään asioita aidosti eteenpäin. Roolisi kautta olet mukana edistämässä yrittäjyyttä ja kehittämässä kaupan alaa.

Lähetäthän hakemuksesi ansioluetteloineen mahdollisimman pian, mutta 27.8 mennessä, otsikolla ”K-kauppiasliitto/Järjestöpäällikkö” osoitteeseen: applications@compasshrg.fi tai klikkaamalla alla olevaa “Lähetä hakemus” -painiketta.

Lisätiedot

 

bonava-big

Työnjohtaja

Haluatko olla mukana luomassa parempaa elämää ja parempia koteja asiakkaillemme?

Haemme nyt asiakaslähtöisiä ja uudistushenkisiä

Työnjohtajia

rakennushankkeidemme operatiiviseen johtamiseen. Tulet toimimaan työmaapäällikön/vastaavan mestarin alaisuudessa ja tehtäväalueisiisi kuuluvat mm. työmaatoteutuksen ennakkosuunnittelu ja valmistelu, työvaiheiden toteutuksen johtaminen ja koordinointi sekä omien työvaiheiden kustannusten hallinta. Teet yhteistyötä työmaapäällikön ja hankinnan kanssa, osallistut uuden toimintamallin kehittämiseen ja olet tärkeässä roolissa varmistamassa, että asiakkaalle rakennetaan virheetön koti. Työssäsi teet yhteistyötä myös myynnin ja asiakaspalvelun kanssa. Haemme työnjohtajia työmaillemme Helsinkiin, Tampereelle, Turkuun ja Ouluun.

Odotamme sinulta soveltuvaa rakennusalan koulutusta (esimerkiksi rakennusmestari tai rakennusinsinööri) ja sinulla tulee myös olla kokemusta rakennusalalta ja kykyä johtaa sekä organisoida rakennustyömaata.  Arvostamme asiakas- ja markkinalähtöistä lähestymistapaa työskentelyyn sekä hyviä yhteistyötaitoja eri sidosryhmien kanssa. Hyvät vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot ovat myös edellytys sujuvaan työskentelyyn muun työmaan johdon, yhteistyökumppaneiden sekä sisäisten asiantuntijoiden kanssa.

Tehtävässäsi pääset vaikuttamaan fiksuun rakentamisen tapaan ja olet tärkeässä roolissa rakentamassa muutosta alalle: virheettömiä, laadukkaita ja aikataulussa valmistuvia koteja – sekä rakentamisen tehokkuusloikkaa – osana tavoitteeseen sitoutunutta ja innostunutta henkilöstöämme.

Meille koti on paljon muutakin kuin talo, jossa asut. Siksi luomme sekä uusia koteja että onnellisia naapurustoja, joihin ihmiset tuntevat kuuluvansa.
Haemme huipputiimeihimme innostuneita alan ammattilaisia. Meillä on kunnianhimoinen kulttuuri ja intohimoa toteuttaa parempia koteja sekä mukavampaa elämää asiakkaillemme. Pääset kanssamme jännittävälle ja innostavalle kotimatkalle yrityksessä, jolla on yli 80 vuoden kokemus alalta. Meillä saat mahdollisuuden kehittää osaamistasi, vaikuttaa kehitykseesi sekä rakentaa tulevaisuuttasi.
Osaava henkilöstö on koko toimintamme sydän. Yhdessä voimme saavuttaa visiomme.

Bonava on Pohjois-Euroopan johtava asuntorakennuttaja. Olemme syntyneet NCC:stä ja luoneet koteja ja naapurustoja jo 1930-luvulta lähtien. Nykyään
Bonava toimii Ruotsissa, Saksassa, Suomessa, Tanskassa, Norjassa, Pietarissa, Virossa ja Latviassa 1 600 ammattilaisen voimin. Liikevaihtomme on noin
1,4 miljardia euroa. Bonava on listattu Nasdaq Tukholmassa.

www.bonava.com, www.bonava.fi

Hae tehtävää lähettämällä vapaamuotoinen hakemuksesi ansioluetteloineen tunnuksella ”Työnjohtaja/ (ja valitsemasi kaupunki)” osoitteeseen applications@compasshrg.fi tai painamalla alla olevaa “LÄHETÄ HAKEMUS” painiketta.

Lisätiedot


bonava-big

Työmaapäällikkö

Haluatko olla mukana luomassa parempaa elämää ja parempia koteja asiakkaillemme?

Haemme nyt asiakaslähtöisiä ja uudistushenkisiä

Työmaapäälliköitä

aluerakennuskohteiden johtamiseen vastaavan mestarin roolissa. Työmaapäällikkönä vastaat rakennusprojektien toteutuksen ennakkosuunnittelusta, työmaavaiheen johtamisesta ja koordinoimisesta. Keskeisiin tehtäväalueisiin kuuluvat rakentamispalvelujen hankkiminen ja johtaminen osaurakoina oman työmaajohdon avulla. Tehtävänäsi on myös työmaatoteutuksen suunnittelu ja valmistelu yhteistyössä hankinnan ja työpäällikön kanssa. Näiden lisäksi vastaat rakennusvaiheen osaurakoiden ennakkosuunnittelusta, koordinoimisesta sekä tuotantotehokkuuden parantamisesta yhteistyössä alihankkijoiden kanssa. Työmaaorganisaation johtaminen sekä uuden toimintamallin kehittäminen kuuluvat myös keskeisiin työtehtäviisi. Haemme työmaapäälliköitä työmaillemme Helsinkiin, Turkuun ja Ouluun.

Odotamme sinulta soveltuvaa korkeakoulututkintoa (DI tai insinööri AMK) tai opistotutkintoa, sekä usean vuoden kokemusta monipuolisesta rakentamisen johtamisesta tai rakennuttamisen tehtävistä. Tehtävässä onnistuminen edellyttää syvällistä ymmärrystä rakentamisprosesseista, hyvää tuntemusta keskeisistä urakkamuodoista, rakennushankkeen johtamisesta sekä rakentamisen sopimuskäytännöistä ja -ehdoista. Hyvät vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot ovat myös ehdoton edellytys sujuvaan työskentelyyn muun työmaan johdon, yhteistyökumppaneiden sekä sisäisten asiantuntijoiden kanssa.

Tehtävässäsi pääset vaikuttamaan fiksuun rakentamisen tapaan ja olet tärkeässä roolissa rakentamassa muutosta alalle: virheettömiä, laadukkaita ja aikataulussa valmistuvia koteja – sekä rakentamisen tehokkuusloikkaa – osana tavoitteeseen sitoutunutta ja innostunutta henkilöstöämme.

Meille koti on paljon muutakin kuin talo, jossa asut. Siksi luomme sekä uusia koteja että onnellisia naapurustoja, joihin ihmiset tuntevat kuuluvansa.
Haemme huipputiimeihimme innostuneita alan ammattilaisia. Meillä on kunnianhimoinen kulttuuri ja intohimoa toteuttaa parempia koteja sekä mukavampaa elämää asiakkaillemme. Pääset kanssamme jännittävälle ja innostavalle kotimatkalle yrityksessä, jolla on yli 80 vuoden kokemus alalta. Meillä saat mahdollisuuden kehittää osaamistasi, vaikuttaa kehitykseesi sekä rakentaa tulevaisuuttasi.
Osaava henkilöstö on koko toimintamme sydän. Yhdessä voimme saavuttaa visiomme.

Bonava on Pohjois-Euroopan johtava asuntorakennuttaja. Olemme syntyneet NCC:stä ja luoneet koteja ja naapurustoja jo 1930-luvulta lähtien. Nykyään
Bonava toimii Ruotsissa, Saksassa, Suomessa, Tanskassa, Norjassa, Pietarissa, Virossa ja Latviassa 1 600 ammattilaisen voimin. Liikevaihtomme on noin
1,4 miljardia euroa. Bonava on listattu Nasdaq Tukholmassa.

www.bonava.com, www.bonava.fi

Hae tehtävää lähettämällä vapaamuotoinen hakemuksesi ansioluetteloineen tunnuksella ”Työmaapäällikkö/ (ja valitsemasi kaupunki)” osoitteeseen applications@compasshrg.fi tai painamalla alla olevaa “LÄHETÄ HAKEMUS” painiketta.

Lisätiedot


bonava-big

Työmaainsinööri

Haluatko olla mukana luomassa parempaa elämää ja parempia koteja asiakkaillemme?

Haemme nyt asiakaslähtöisiä ja uudistushenkisiä

Työmaainsinöörejä

alkaviin hankkeisiimme. Tehtäväalueisiisi kuuluu työmaapäällikön ja työnjohtajien tukeminen työmaan johdossa, työmaatoteutuksen ennakkosuunnittelu sekä eri työvaiheiden toteutuksen koordinointi työnjohtajien kanssa. Yhdessä hankinnan ja työpäällikön kanssa vastaatte työmaatoteutuksen suunnittelusta ja valmistelusta. Vastuualueisiisi kuuluu myös tuotantotehokkuuden parantaminen yhteistyössä alihankkijoiden kanssa. Näiden lisäksi, vastaat työmaan aikataulujen ja talouden seurannasta, osallistut uuden toimintamallin kehittämiseen ja olet mukana varmistamassa, että asiakkaalle rakennetaan virheetön koti. Työssäsi teet yhteistyötä myös myynnin ja asiakaspalvelun kanssa. Haemme työmaainsinöörejä työmaillemme Helsinkiin, Tampereelle, Turkuun ja Ouluun.

Odotamme sinulta soveltuvaa korkeakoulututkintoa (DI tai insinööri AMK) tai opistotutkintoa (esimerkiksi rakennusmestari tai rakennusinsinööri). Sinulla tulee olla kykyä johtaa sekä organisoida rakennustyömaata.  Arvostamme asiakas- ja markkinalähtöistä lähestymistapaa työskentelyyn sekä hyviä yhteistyötaitoja eri sidosryhmien kanssa.

Tehtävässäsi pääset vaikuttamaan fiksuun rakentamisen tapaan ja olet tärkeässä roolissa rakentamassa muutosta alalle: virheettömiä, laadukkaita ja aikataulussa valmistuvia koteja – sekä rakentamisen tehokkuusloikkaa – osana tavoitteeseen sitoutunutta ja innostunutta henkilöstöämme.

Meille koti on paljon muutakin kuin talo, jossa asut. Siksi luomme sekä uusia koteja että onnellisia naapurustoja, joihin ihmiset tuntevat kuuluvansa.
Haemme huipputiimeihimme innostuneita alan ammattilaisia. Meillä on kunnianhimoinen kulttuuri ja intohimoa toteuttaa parempia koteja sekä mukavampaa elämää asiakkaillemme. Pääset kanssamme jännittävälle ja innostavalle kotimatkalle yrityksessä, jolla on yli 80 vuoden kokemus alalta. Meillä saat mahdollisuuden kehittää osaamistasi, vaikuttaa kehitykseesi sekä rakentaa tulevaisuuttasi.
Osaava henkilöstö on koko toimintamme sydän. Yhdessä voimme saavuttaa visiomme.

Bonava on Pohjois-Euroopan johtava asuntorakennuttaja. Olemme syntyneet NCC:stä ja luoneet koteja ja naapurustoja jo 1930-luvulta lähtien. Nykyään
Bonava toimii Ruotsissa, Saksassa, Suomessa, Tanskassa, Norjassa, Pietarissa, Virossa ja Latviassa 1 600 ammattilaisen voimin. Liikevaihtomme on noin
1,4 miljardia euroa. Bonava on listattu Nasdaq Tukholmassa.

www.bonava.com, www.bonava.fi

Hae tehtävää lähettämällä vapaamuotoinen hakemuksesi ansioluetteloineen tunnuksella ”Työmaainsinööri/ (ja valitsemasi kaupunki)” osoitteeseen applications@compasshrg.fi tai painamalla alla olevaa “LÄHETÄ HAKEMUS” painiketta.

Lisätiedot


bonava-big

Takuutöiden työmaavalvoja

Haluatko olla mukana luomassa parempaa elämää ja parempia koteja asiakkaillemme?

Uuden organisaation rakentuessa, haussa on nyt

Takuutöiden työmaavalvoja

vahvistamaan laadunvalvontaa sekä asiakaspalvelua Bonava Suomen projekteissa Tampereen seudulle. Tehtäväkenttään kuuluu jo valmistuneiden kohteiden takuutöiden koordinointi ja valvonta sekä yhteydenpito asiakkaisiin yhteistyössä asiakaspalvelutiimimme kanssa. Työmaavalvojana käsittelet asiakaspalautetta ripeällä ja ystävällisellä tavalla sekä organisoit ja valvot korjaustöitä. Sinun tehtäviisi kuuluu lisäksi laatuun, rakennettavuuteen ja rakentamisen kustannustehokkuuteen liittyvien asiakaspalautteiden tuominen projektien suunnitteluun sekä yhteydenpito isännöitsijöihin ja huoltoyhtiöihin. Työmaavalvojan tehtävä sijaitsee Bonavan Tampereen tai Helsingin toimipisteessä.

Etsimällämme henkilöllä on kokemusta työmaan johtamisesta tai valvonnasta ja on henkilönä palveluhenkinen, ripeä ja aikaansaava. Asiakaspalvelu vaativissakin tilanteissa tulee hakemaltamme henkilöltä luontevasti ja hän on tottunut toimimaan paineen alla. Koulutukseltasi olet esimerkiksi rakennusmestari tai -insinööri.

Meille koti on paljon muutakin kuin talo, jossa asut. Siksi luomme sekä uusia koteja että onnellisia naapurustoja, joihin ihmiset tuntevat kuuluvansa.
Haemme huipputiimeihimme innostuneita alan ammattilaisia. Meillä on kunnianhimoinen kulttuuri ja intohimoa toteuttaa parempia koteja sekä mukavampaa elämää asiakkaillemme. Pääset kanssamme jännittävälle ja innostavalle kotimatkalle yrityksessä, jolla on yli 80 vuoden kokemus alalta. Meillä saat mahdollisuuden kehittää osaamistasi, vaikuttaa kehitykseesi sekä rakentaa tulevaisuuttasi.
Osaava henkilöstö on koko toimintamme sydän. Yhdessä voimme saavuttaa visiomme.

Bonava on Pohjois-Euroopan johtava asuntorakennuttaja. Olemme syntyneet NCC:stä ja luoneet koteja ja naapurustoja jo 1930-luvulta lähtien. Nykyään
Bonava toimii Ruotsissa, Saksassa, Suomessa, Tanskassa, Norjassa, Pietarissa, Virossa ja Latviassa 1 600 ammattilaisen voimin. Liikevaihtomme on noin
1,4 miljardia euroa. Bonava on listattu Nasdaq Tukholmassa.

Hae tehtävää lähettämällä vapaamuotoinen hakemuksesi ansioluetteloineen ja palkkatoiveineen tunnuksella ”Takuutöiden työmaavalvoja/Bonava” sähköpostitse osoitteeseen applications@compasshrg.fi tai painamalla alla olevaa Lähetä hakemus- painiketta.

Yhteystiedoteasypark-eplogo-full-color-thumb

B2B Sales Manager

 

EasyPark is the European category leader guiding motorists to available parking spots and offer convenient way to pay for parking under the “Find & Pay” concept. The company focuses on services disrupting the automotive and parking industry, offering primarily mobile payments for visitor parking, EV-charging, permit parking for cities, operators and motorists.

With over 200 employees at offices in Sweden, Norway, Denmark, Finland, Germany, Italy, Austria and Spain, EasyPark has the most comprehensive coverage in the industry and operates a well proven platform able to boost future growth.

Read more about us on our website: www.easyparkgroup.com

As our current Sales Manager is taking on new Group level challenges, we are looking for a new

B2B Sales Manager (Helsinki)

B2B Sales Manager is responsible for the Finnish B2B outbound telemarketing team of 9 professionals. The B2B Sales Manager shall further develop the Finnish operations and results in line with the strategy and policies of the group, as well as drive the Finnish B2B agenda locally and on a group level. The B2B Sales Manager reports to the Finnish Managing Director and group Chief Sales Officer, and is and is a part of Group Global B2B segment team as well as a part of the local Finnish Management Team.

The overall objective is to meet (or exceed) the sales targets on individual and team level.  Also, he / she is to participate in the building of the Group B2B segment via active participation in the Group Global B2B Segment Team.  Besides leading the everyday sales activities and executing the group sales strategy, the Sales Manager is also expected to foster an effective and strong B2B sales organization in Finland. He / she will focus on people development and active coaching in order to shape a high performing team.

To succeed in this position, you should possess:

  • several years of experience from leading an outbound telemarketing team, preferably B2B
  • suitable commercial education (e.g. B.Sc. in Business)
  • proactive and self-initiated way of working
  • leadership and excellent co-operation skills
  • ambition, energy, strength of character and enthusiasm
  • good/excellent spoken and written English and Finnish

The future Sales Manager inherits a well-working team, as the B2B sales team ranks one of the highest on employee satisfaction on a group level. The ideal Sales Manager will use this foundation to drive the team for even better results and turn the employee satisfaction into bottom-line results by outstanding people leadership skills.

EasyPark offers a possibility to disrupt an industry in a globally leading company, to really make difference and to work in a truly international and value-driven growth company. The Finnish business is currently growing with over 40% with over 200 000 active customers and a growth of 8 000-10 000 customers per month.

To apply, please send your application, CV and salary request.

Contact

bonava-big

TATE -työmaavalvoja

Haluatko olla mukana luomassa parempaa elämää ja parempia koteja asiakkaillemme?

Uuden organisaation rakentuessa, haussa on nyt

TATE -työmaavalvoja

vahvistamaan laadunvalvontaa Bonava Suomen projekteissa. Tehtäväkenttään kuuluu nimettyjen kohteiden talotekniikan laadunvalvonta aina rakentamisen valmistelusta hankkeen luovutukseen saakka. Tate-työmaavalvojana varmistat yhdessä työmaan johdon kanssa virheettömän luovutuksen sekä organisoit ja valvot myös korjaustöitä. Sinun tehtäviisi kuuluu lisäksi laatuun, rakennettavuuteen ja rakentamisen kustannustehokkuuteen liittyvien kehitysaiheiden tuominen projektien suunnitteluun ja rakentamisen valmisteluun. Talotekniikan työmaavalvojan tehtävä sijaitsee toimipisteessämme Tampereella tai Helsingissä. Tehtävä edellyttää jonkin verran matkustamista eri toimipisteiden alueella.

Etsimällämme henkilöllä on talotekniikan kokemusta (LVIA / sähkö)  ja on henkilönä palveluhenkinen ja aikaansaava. Koulutukseltasi olet esimerkiksi teknikko tai insinööri.

Meille koti on paljon muutakin kuin talo, jossa asut. Siksi luomme sekä uusia koteja että onnellisia naapurustoja, joihin ihmiset tuntevat kuuluvansa.
Haemme huipputiimeihimme innostuneita alan ammattilaisia. Meillä on kunnianhimoinen kulttuuri ja intohimoa toteuttaa parempia koteja sekä mukavampaa elämää asiakkaillemme. Pääset kanssamme jännittävälle ja innostavalle kotimatkalle yrityksessä, jolla on yli 80 vuoden kokemus alalta. Meillä saat mahdollisuuden kehittää osaamistasi, vaikuttaa kehitykseesi sekä rakentaa tulevaisuuttasi.
Osaava henkilöstö on koko toimintamme sydän. Yhdessä voimme saavuttaa visiomme.

Bonava on Pohjois-Euroopan johtava asuntorakennuttaja. Olemme syntyneet NCC:stä ja luoneet koteja ja naapurustoja jo 1930-luvulta lähtien. Nykyään
Bonava toimii Ruotsissa, Saksassa, Suomessa, Tanskassa, Norjassa, Pietarissa, Virossa ja Latviassa 1 600 ammattilaisen voimin. Liikevaihtomme on noin
1,4 miljardia euroa. Bonava on listattu Nasdaq Tukholmassa.

www.bonava.com, www.bonava.fi
Hae tehtävää lähettämällä vapaamuotoinen hakemuksesi ansioluetteloineen ja palkkatoiveineen tunnuksella ”Bonava/TATE-työmaavalvoja” sähköpostitse osoitteeseen applications@compasshrg.fi tai painamalla alla olevaa lähetä hakemus- painiketta.

Yhteystiedot